M.

Mitä “uusi palkkamalli” tarkoittaa?

Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg ja minä esitimme pääministerin pyynnöstä laatimassamme raportissa “Strategia Suomelle“, että hallituksen tulisi antaa työmarkkinajärjestöille tehtäväksi luoda Suomelle uusi, kilpailukyvyn takaava palkkamalli. Tätä on tulkittu niinkin, että haluamme vain tähänastisen toimintatavan jatkuvan. Toisin sanoen, vanha “tupoilu”…

Lue artikkeli

T.

Tervetuloa seuraamaan vaalisivustoa ja blogia!

Hyvä ystävä, kära vän. Tervetuloa seuraamaan sivustoani. Keskustelen tässä blogissa kanssanne talouden tärkeistä ja kuumistakin aiheista. Eduskuntavaalit ovat nostaneet puheenaiheeksi monia merkityksellisiä talousaiheita kuten sovelias finanssipolitiikka, työlinja, hyvinvointivaltion rahoitus ja työllisyyden lisäämisen keinot. Tutustu myös sivustolta löytyviin aikaisempiin kirjoituksiini ja…

Lue artikkeli

H.

Hyvinvointivaltio ja markkinatalous

Mitä Suomelle on tapahtumassa? Talous ei ole kasvanut moneen vuoteen, työllisyys polkee paikallaan, suomalaiset yritykset investoivat mieluiten ulkomaille, ja valtio ja kunnat velkaantuvat rajua vauhtia. Joudumme keskustelemaan perustavien hyvinvointipalvelujen karsimisesta. Osa poliittisesta kentästä on valmis ratkaisemaan ongelmia ottamalla niin paljon…

Lue artikkeli

M.

Miksi lähdin politiikkaan?

Kun pääministeri Stubb pyysi minua ehdokkaaksi, jouduin kirkastamaan ajatukseni. Olen syvästi huolestunut Suomen taloustilanteesta ja talouspolitiikasta. Kolme vuotta Suomessa on osoittanut minulle, miten heikoissa kantimissa poliittinen järjestelmämme on kohtaamaan globaalitalouden realiteetit ja ikääntymisestä kumpuavat hyvinvointivaltion rahoitusongelmat. Olemme jäämässä ratkaisevasti jälkeen…

Lue artikkeli

S.

Strategia Suomelle

Valtioneuvoston kanslian tiedote minun ja Anders Borgin kirjoittamasta raportista: Anders Borg ja Juhana Vartiainen uskovat Suomen nousevan talousvaikeuksistaan palauttamalla kilpailukyky, lisäämällä työvoiman tarjontaa ja kohottamalla työn tuottavuutta. Borg ja Vartiainen katsovat, että työvoimakustannusten on noustava Suomessa monta vuotta hitaammin kuin…

Lue artikkeli

R.

Ruotsi, Suomi ja työn tarjonta

Talouspoliittinen keskustelu on alkanut viime vuosina kiertyä työn tarjonnan ympärille. Se on tervetullutta, koska työllisyysasteen nostaminen on avain kestävyysvajeen nujertamiseen. Taloustieteen valtavirrassa ollaan nähdäkseni myös jokseenkin yksimielisiä siitä, että työllisyyden kehitys määräytyy riittävän pitkällä aikavälillä täysin työn tarjonnasta käsin. Lue…

Lue artikkeli

T.

Työpaikat eivät suomalaisilta lopu

HS Vieraskynä: Suomen kaltaisessa pienessä avoimessa taloudessa on aina tarjolla avoimia työpaikkoja. Verotuksen, sosiaaliturvan ja eläkeiän pitäisi kannustaa työntekoon. Pyrkimykset pidentää työuria ja lisätä työvoiman tarjontaa törmäävät usein vastaväitteeseen “eihän meillä ole työpaikkoja”. Tuiki tarpeellista työperäistä maahanmuuttoa vastustetaan vetoamalla siihen,…

Lue artikkeli

O.

Oikeistosta, vasemmistosta, arvoista ja analyysistä

Olen Suomeen palattuani koettanut puolustaa työn tarjontaa kohentavia uudistuksia. Niitä tarvitaan, koska julkistaloutemme muuten vajoaa krooniseen heikkouden tilaan väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Siksi eläkeikää on nostettava, työperäistä maahanmuuttoa lisättävä, rakenteellista työttömyyttä alennettava ja työn tekemistä salpaavia kannustinloukkuja purettava. Koska…

Lue artikkeli