P.

Pehmoisia puheita työajasta

Hallitus tavoittelee “yhteiskuntasopimusta” (YKS), jolla työvoimakustannuksia saadaan  alennetuksi viidellä prosenttiyksiköllä. Tavoite on kunnianhimoinen, koska Suomen kannalta vertailukelpoisissa korporatiivisissa maissa ei tietääkseni vastaavaa muutosta koskaan ole saatu aikaan. Työvoimakustannukset ovat kyllä joissakin maissa alentuneet kun siihen on ollut tarvetta, mutta yleensä…

Lue artikkeli

T.

Työvoima rajoittaa talouskasvua ja -politiikkaa … jo nyt eikä 5 vuoden päästä!

Miltei kaikilla Euroopan ja Pohjolan mailla on edessään samantapainen talouspolitiikan haaste. Väestön ikärakenne muuttuu, niin, että aktiivisen (työikäisen) väestön osuus pienenee samalla kun eläkeikäisten lukumäärä kasvaa. Toisin sanottuna, huoltosuhde muuttuu epäedullisemmaksi eli jokaisella työtä tekevällä on entistä enemmän työvoiman ulkopuolisia…

Lue artikkeli