Hyvä ystävä, suomalainen äänestäjä,

Olemme saaneet taloutemme heräämään. Yhä useampi suomalainen on löytänyt työpaikan. Nuorten syrjäytyminen on vähentynyt. Uusia yrityksiä syntyy vanhojen rinnalle. Julkistalous on vahvistunut.

Mutta emme ole kyenneet uudistumaan tarpeeksi. Meillä ei ole ollut rohkeutta irtautua vanhasta ja luoda uudenlaista Suomea. Globaali talous on täynnä mahdollisuuksia, mutta politiikassa niihin suhtaudutaan pelokkaasti.

Suomen menestystarina pitää rakentaa uudelleen.

Me pärjäämme tällä vuosisadalla kuten pärjäsimme edelliselläkin. Nykymaailman talous ei kulje poliitikon ohjausnuorassa. Vapauttakaamme rohkeasti suomalaisten luovat voimat ja kyvyt, sillä turvallisessa Suomessa voimme vastuullisesti katsoa ja kokeilla kaikkia uusia ja vanhoja mahdollisuuksia. Hyvinvointimme pitää rakentaa kestävälle pohjalle. Lisäämällä työssäkäyntiä ja hoitamalla julkistalouttamme nuhteellisen säästäväisesti voimme saada valtion ja kuntien talouden kuntoon. Näin kykenemme rahoittamaan eläkkeet ja hyvinvointipalvelut.

Suomen menestystarina tarvitsee uudistuksia eikä menneisyyden kumartamista.

Aion pitää huolen siitä, että kaikki, jotka haluavat omalla työllään ja yritteliäisyydellään vaurastuttaa Suomea ja itseään, voivat niin tehdä. Entistä paremmin edellytyksin.

Mitä vahvempi markkinatalous meillä on, sitä vahvempi hyvinvointivaltio. Mitä vahvempi hyvinvointivaltio, sitä vahvempi markkinatalous.

Nyt ei ole aika jaella katteettomia lupauksia, mutta niitä riittää. Yhdet suunnittelevat kansalaispalkkaa kaikille, työllisyydestä piittaamatta. Toiset haaveilevat suljetusta Suomesta, josta vieraat vaikutteet torjutaan. Jotkut haluavat jopa heikentää Euroopan unionia, vaikka tarvitsemme EU:ta entistä enemmän, kun Kiina valloittaa maailman taloutta ja politiikkaa keskusjohtoisesti, Yhdysvallat vetäytyy kuoreensa, ja Venäjä haastaa naapurimaitaan ilmassa, merellä ja verkossa.

Vahva Suomi pärjää maailman muutoksessa sekä sydämen että älyn hyveillä: vastuullisuudella, ahkeruudella, järkevyydellä ja rohkeudella.

Näillä eväillä voimme kohdata globalisaation, populismin ja ilmastonmuutoksen.

Uusi maailma kohdataan viisaimmin tulevaisuuteen katsoen ja vanhaan tukeutuen – nuoria ja vanhoja kuunnellen. Maapallon kestävyysvaje on taltutettava yhtä lailla kuin Suomenkin vaje.

Meillä kaikilla suomalaisilla, suomalaisilla yrityksillä, suomalaisilla osaajilla ja suomalaisilla päättäjillä on mahdollisuus ja velvollisuus olla ilmastotyön eturintamassa.

Suomi, jossa työkykyinen aikuinen ottaa itse vastuun elämästään ja lähimmäisistään, on Suomi, jossa heikommastakin pidetään huolta.

Kaikkein suomalaisin Suomi olemme, kun teemme maastamme hyvän paikan ihmiselle, joka haluaa tehdä työtä, yrittää ja ottaa vastuutaan itsestään ja muista. Se on hyvä Suomi sekä täällä että muualla syntyneille.

Puolustamme oikeusvaltiota. Hoidamme kansantalouttamme ja uudistamme sitä. Tuemme Euroopan unionia ja tukeudumme siihen. Huolehdimme Suomen puolustuksesta ja säilytämme Suomen maana, jota suomalaiset haluavat puolustaa ja rakentaa.