Bästa finländska väljare, bästa vänner,

Vi har återupplivat ekonomin. Allt fler finländare har fått jobb. Det finns färre marginaliserade ungdomar. Nya företag uppstår vid sidan om de gamla. De offentliga finanserna har stärkts.

Men vi har inte förnyat tillräckligt. Vi har inte haft mod att bryta loss från det gamla och skapa ett nytt Finland. Den globala ekonomin är full av möjligheter men i politiken förhåller man sig till dem med rädsla.

Finlands framgångshistoria måste återbyggas.

Vi kommer att klara oss i detta århundrade precis som vi gjorde i det föregående seklet. Dagens ekonomi följer inte politikernas riktlinjer. I ett tryggt Finland kan vi ansvarsfullt se över och provköra samtliga gamla och nya möjligheter. Låt oss därför modigt befria finländarnas kreativa styrkor och förmågor. Vår välfärd ska stå på en hållbar grund. Vi kan få statens och kommunernas ekonomi i ordning genom att öka sysselsättningen samt genom att sköta våra offentliga finanser oklanderligt och sparsamt. På detta vis försäkrar vi finansieringen till pensioner och välfärdstjänster.

Finlands framgångshistoria behöver reformer, vi kan inte fastna i det förflutna.

Jag kommer att värna om att alla som med eget arbete och företagsamhet vill bidra till att förbättra sin egna och Finlands ekonomi har möjlighet att göra det. Med bättre förutsättningar än tidigare.

Ju starkare vår marknadsekonomi är desto starkare är välfärdsstaten. Ju starkare välfärdsstat desto starkare marknadsekonomi.

Nu är det inte dags för tomma löften, det finns redan för många av dem. Några har i sikte en medborgarlön för alla, utan hänsyn till sysselsättningen. Andra drömmer om ett Finland med stängda gränser där främmande influenser avvisas. Några vill till och med försvaga den Europeiska unionen. I en tid då Kina försöker ta över den globala ekonomin och politiken, USA präglas av protektionism och Ryssland utmanar sina grannländer i luften, till sjöss och på nätet, behöver vi EU mer än någonsin.

Ett starkt Finland lyckas i den globala förändringen med hjärtats och intellektets dygder: ansvar, flit, förnuft och mod.

Med dessa element i ryggsäcken klarar vi av globaliseringen, populismen och klimatförändringen.

Vi möter den nya världen genom att blicka mot framtiden och förlita oss på det förflutna – genom att lyssna på unga och gamla. Jordens hållbarhetsgap måste kuvas precis som Finlands gap.

Alla finländare, finländska företag, finländska experter och beslutsfattare har en möjlighet och bär en skyldighet att vara föregångare i kampen mot klimatförändringen.

Finland, där en arbetsföra vuxna tar ansvar för sitt liv och sina nära är ett Finland där även de svagaste också omhändertas.

När vi gör vårt land till ett bra ställe för personer som vill arbeta, som är företagsamma och som tar ansvar för sig själv och andra, så är vi som mest finländska. Det är ett bra Finland för såväl inrikes som utrikes födda.

Vi försvarar rättsstaten. Vi tar hand om och reformerar ekonomin. Vi ger vårt stöd till Europeiska unionen samtidigt som vi stödjer oss på den. Vi tar hand om Finlands försvar och ser till att Finland är ett land som finländare vill försvara och bygga.


 

 

Gå till hemsidan.