Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen

Helsingfors borgmästare

Vi kan skapa hållbar tillväxt i Helsingfors.

Vi helsingforsare vill växa tillsammans. Vi vill trivas i vår hemstad. Vi vill att barn tryggt kan växa upp i ett allt mera mångfaldigt Helsingfors. Genom vårt arbete gör vi Helsingfors till en finare och allt mer levande stad.

Läs Juhanas borgmästarprogram

Bara Juhana

Gårdbackas pojke flyttar till Paris, skriver en doktorsavhandling, börjar sin karriär i Sverige och övergår från forskarkarriären till politiken.

Vad är Juhanas bakgrund och hur lärde han sig att naturligt diskutera med alla och envar? Hur blev han en kämpe för marknadsekonomin och välfärdssamhället?

Läs om Juhana här