Juhana Vartiainen

Borgmästarprogram

Hållbar tillväxt i Helsingfors

Bästa helsingforsare,

Helsingfors stads framtid efter pandemin kan kännas förvirrande, men låt oss ta fasta på de goda möjligheterna. Runtom i världen försöker man nu utveckla städer så att de är säkrare, mer fungerande, mer ansvarsfulla och vackrare. Helsingfors är en stad öka sin dragningskraft genom denna förändring. Vi helsingforsare vill utveckla vår stad på ett balanserat och förnuftigt sätt.

Vi har chansen att förverkliga hållbar tillväxt i Helsingfors.

Vad betyder hållbar tillväxt i Helsingfors för oss? Vi vill att tillväxten och utvecklingen i Helsingfors fortsätter på ett hållbart och kontrollerat sätt. Vi vill även växa tillsammans socialt. Vi vill trivas i vår hemstad. Vi vill att barn tryggt kan växa upp i ett allt mera mångfaldigt Helsingfors. Vi har möjligheter att leka och röra på oss. Vi har rätt att få vård och omsorg när vi drabbas av svåra stunder i livet. Genom vårt arbete blir Helsingfors en finare och allt mer levande stad.

Att vara helsingforsare betyder att man fäster sig vid olika platser, känner kärlek för byggnader och olika Helsingforsmiljöer. Som helsingforsare älskar man att vara helsingforsare. Att vara helsingforsare har alltid betytt och kommer alltid att representera en modig och förnuftig modernisering.

Helsingfors: modig och förnuftig modernisering.

I Helsingfors har vi under borgmästare Jan Vapaavuoris ledning godkänt strategin “Världens mest fungerande stad”. Jag kommer att fortsätta förverkligandet av denna målsättning och verksamhetskultur tillsammans med vår stads kompetenta tjänstemän samt med stadens all aktörer och människor. När Helsingfors fungerar som en stad för sina invånare och företag så växer den också på ett hållbart sätt. När Helsingfors växer hållbart har vi möjlighet att upprätthålla och utveckla världens mest fungerande stad och dess invånares välfärd. Man kan inte få det ena utan det andra.

Hållbar tillväxt i Helsingfors betyder koldioxidneutralitet. Det är fantastiskt att fler och fler små och stora företag i Helsingfors har tagit som grundvärdering en ansvarsfull verksamhet gentemot människor och miljön. Jag vill att Helsingfors lockar till sig nya teknologi- och tjänsteföretag som i sin tur skapar nya arbetsplatser. Vi kommer att återhämta oss snabbt från coronakrisen för att igen vara en levande och inspirerande stad som erbjuder nya möjligheter för företag och företagare som lidit på grund av pandemin.

När våren nu blommar i Helsingfors kan vi vara tacksamma för alla coronatidens hjältar. Vi vet att många har överträffat sig själva under undantagsförhållanden. Den långa coronaisoleringen har varit tung för barn och unga då skolans och hobbyernas sociala kontakter blivit obefintliga. Detta har orsakat ett inlärningsunderskott samt sociala och hälsorelaterade utmaningar som vi måste ta hand om. Vi behöver effektivitet, känslighet och samarbete då åtgärdar barn och ungas illamående. Det finns hopp eftersom största delen av barn och unga mår bra men vi kan blunda för problem eller våld.

Helsingfors ska erbjuda världens bästa småbarnspedagogik och utbildning

Helsingfors ska erbjuda världens bästa småbarnspedagogik och utbildning. Jag kommer uttryckligen att främja ökade resurser för småbarnspedagogiken och grundskolan. Det får inte uppstå områden med sämre skolor. Helsingfors stad måste vara en god arbetsgivare och där finns ännu utrymme för förbättring.

Som ekonom vet jag att en stark ekonomi utgör en god grund för staden och stadsbornas liv. Det är viktigt att vi fortsättningsvis bidrar till helsingforsarnas och Helsingfors stads politik om hållbar tillväxt. Det ger oss goda förutsättningar att sköta stadens viktiga uppgifter även ifall den för Helsingfors skadliga vårdreformen skulle förverkligas. Regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform hotar att försämra Helsingfors stads tjänster samt de verktyg vi har för att utveckla dem. Till exempel skolhälsovården bör hållas som en del av skolan, det vill säga nära eleverna och studenterna.

Vi kan till en större grad utnyttja Helsingfors styrkor: ett bra varumärke och attraktionskraft för kompetenta människor och skickliga företag. Helsingfors är en attraktiv stad vars befolkning växer. Jag vill leda Helsingfors på ett sätt som lockar kunnig och kompetent arbetskraft vilket i sin tur skapar nya företag och arbetsplatser. I en växande stad utvecklas också de offentliga ansvaren och utgifterna växer. Inom denna utveckling tänker jag se till att det inte uppstår en obalans mellan inkomster och utgifter. Under min ledning sker tillväxten i Helsingfors på ett hållbart sätt. Vi behöver inga skattehöjningar som begränsar människors möjligheter i livet.

Det är viktigt att vi fortsätter främja hållbar tillväxt.

När Helsingfors har en stark framtidsutsikt kan vi fortsätta att investera och utveckla våra distinkta stadsdelar, den flexibla rörligheten, stadsmiljön och ett mångsidigt nybygge av bostäder.

När vi skapar vårt framtida Helsingfors är det viktigt att vi utvecklar staden tillsammans och diskuterar öppet om saker. Vår kunskap inom design och teknologi kompletterar denna dialog. Vi kommer också att fortsätta vårt långsiktiga arbete med stadsplaneringen och bygga nytt i Helsingfors så vi får njuta av det välstånd som en storstad har att bjuda på.

Att utveckla Helsingfors centrum är en av våra viktigaste arbetsuppgifter

I städer runtom i världen funderar man på hur man kan utveckla livskraften i städernas värdefulla centrum. Även Helsingfors praktfulla centrums livskraft bör förbättras. Affärernas digitalisering och speciellt övergången till distans- och hybridarbete förändrar vår näringsverksamhet samt behovet för utrymmen. Att utveckla Helsingfors centrum och dess olika utrymmen är en av våra viktigaste uppgifter. TIll det behöver vi smidighet och kreativitet.

Människor vill fortfarande ha nya upplevelser och mänskliga kontakter. Evenemang och kultur lockar helsingforsare och andra besökare till centrum. Vi måste se till att de som jobbar inom kultur- och evenemangsbranchen snabbt återhämtar sig för att åter erbjuda häpnadsväckande upplevelser till människor.

Bästa helsingforsare,

För att uppnå hållbar tillväxt i Helsingfors måste vi helsingforsare samarbeta samt respektera varandra och miljön. Det är inte alltid så lätt men att ha det som mål gör Helsingfors till en fin stad. En fin stad i Finland, i Europeiska unionen och i hela världen.

Vår nya tid har precis börjat. När jag cyklar genom Helsingfors parker till min arbetsplats på riksdagen ser jag redan glada mor- och farföräldrar med sina barnbarn. Generationer efter generationer har byggt ett växande Helsingfors. Våra rötter gör oss till en fascinerande grupp människor.

Tiden är inne för oss att skapa ett allt vackrare och tryggare Helsingfors som grundar sig på hållbar tillväxt.