Juhana Vartiainen

En ansvarsfull ekonomi

Hållbar tillväxt har en positiv framtidsutsikt

Denna framgångshistorias verkliga hjältar är helsingforsarna. Stadsborna åstadkommer välfärd med sina egna handlingar. För dem måste det finnas möjligheter som staden skapar.

Alla partier vill göra goda saker men vi i Samlingspartiet tycker att det det nya goda uppstår genom människors egna handlingar. Välfärd uppstår då människor har utrymme och frihet att agera – inte genom att beskatta ännu mera. Vi behöver offentliga tjänster som stöder och hjälper i vardagen. För att kunna erbjuda dessa tjänster behövs det välfärd som endast uppstår genom arbetsplatser och företag.

Som politiker är jag fullständigt övertygad om att offentliga medel ska användas förnuftigt. Givetvis ska man investera modigt men aldrig slösa. När administrationen och offentliga tjänster digitaliseras bör konsekvensen vara sänkta skatter.

Som ekonom vet jag att en stark ekonomi utgör en god grund för staden och stadsbornas liv. Det är viktigt att fortsätta helsingforsarnas och Helsingfors stads politik om hållbar tillväxt.

Det ger oss goda förutsättningar att sköta stadens viktiga uppgifter även ifall den för Helsingfors skadliga vårdreformen skulle förverkligas. Regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform hotar att försämra Helsingfors stads tjänster samt de verktyg vi har för att utveckla dem. Till exempel skolhälsovården bör hållas som en del av skolan det vill säga nära eleverna och studenterna. Reformen betyder också att helsingforsare allt mer skulle vara tvungna att betala sin hälsovård själv. Vi måste försvara helsingforsarnas egna ekonomi.

Vi behöver inga skattehöjningar som begränsar människors möjligheter i livet.

Under min ledning växer Helsingfors hållbart.

Vi kan till en större grad utnyttja Helsingfors styrkor: ett bra varumärke och och attraktionskraft för kunniga människor och skickliga företag. Helsingfors är en attraktiv stad vars befolkning växer. Jag vill leda Helsingfors på ett sätt som lockar kompetent arbetskraft vilket i sin tur skapar nya företag och arbetsplatser.

Inom denna utveckling tänker jag se till att det inte uppstår en obalans mellan inkomster och utgifter. Under min ledning sker tillväxten i Helsingfors på ett hållbart sätt.

Låt oss ge Helsingfors en stark framtidsutsikt. Då kan vi fortsätta att investera och utveckla våra distinkta stadsdelar, den flexibla rörligheten, stadsmiljön och ett mångsidigt nybygge av bostäder.

Städernas tillväxt motsvarar den moderna ekonomiska tillväxten. Städer uppstår för att människor kan vara tillsammans och agera tillsammans.

När människor är nära varandra i städerna hittar de på nya idéer och skapar välfärd genom sitt samarbete. När vi förverkligar goda och användbara idéer vill vi att de effektivt och mänskligt också tjänar andra människor och världsekonomin. Om Helsingfors erbjuder en attraktiv miljö för utvecklingen av nya idéer så kan vi tävla med men som helst och vilket område som helst. Låt oss göra Helsingfors till en europeisk storstad.