Juhana Vartiainen

Vastuullista taloudenpitoa

Kestävän kasvun näkymä on näkymä paremmasta.

Tämän kasvutarinan oikeita sankareita ovat kaikki helsinkiläiset. Hyvinvointia syntyy kaupunkilaisten omilla teoilla. Niille toimivan kaupungin on luotava mahdollisuuksia.

Kaikki puolueet toivovat hyviä asioita, mutta me kokoomuslaiset ajattelemme, että uusi hyvä syntyy ihmisten omasta toiminnasta. Hyvinvointia syntyy, kun ihmisillä on tilaa ja vapauksia toimia, ei verottamalla nykyistäkin enemmän. Tarvitsemme julkisia palveluja, jotka tukevat ja auttavat arjessa. Niiden tarjoaminen edellyttää vaurautta, ja se syntyy puolestaan työstä ja yrittämisestä.

Olen poliitikkona täysin omistautunut sille, että julkisia varoja käytetään järkevästi. Rohkeastikin investoiden, kyllä, mutta ei koskaan tuhlaten. Kun hallintoa ja julkispalveluja digitalisoidaan, sen on näyttävä myös alhaisempina veroina.

Taloustieteilijänä tiedän, että vahva talous luo kaupungille ja kaupunkilaisille hyvän elämän perustan. On tärkeää, että jatkamme sekä helsinkiläisten oman että Helsingin kaupungin kestävän talouden politiikkaa.

Näin voimme hoitaa Helsingin kannalta tärkeät tehtävät myös tilanteessa, jossa Helsingille vahingollinen sote-uudistus toteutuisi. Hallituksen ehdottama sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus uhkaa heikentää helsinkiläisten palveluja sekä työkalujamme niiden kehittämisessä.  Esimerkiksi kouluterveydenhuollon tulee pysyä osana kouluja eli lähellä oppilaita ja opiskelijoita. Uudistus merkitsisi myös sitä, että helsinkiläiset joutuisivat yhä laajemmin kustantamaan terveyspalvelunsa itse. Helsinkiläisten omaa taloutta pitää puolustaa.

Emme tarvitse veronkorotuksia, jotka vain kaventaisivat ihmisen elämän mahdollisuuksia.

Helsinki kasvaa johdollani kestävästi.

Voimme hyödyntää entistä enemmän Helsingin vahvuuksia: hyvää brändiä ja houkuttelevuutta osaaville ihmisille ja taitaville yrityksille. Helsinki on vetovoimainen kaupunki, jonka väestö kasvaa. Haluan johtaa Helsinkiä niin, että kaupunki houkuttelee osaavaa työvoimaa, ja tänne syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Tässä kehityksessä aion pitää huolta siitä, että tulojen ja menojen välillä ei ole epäsuhtaa. Helsinki kasvaa johdossani kestävästi.

Tehkäämme Helsingin tulevaisuuden näkymästä vahva. Näin voimme jatkaa investointeja omaleimaisten kaupunginosien kehittämiseen, joustavaan liikkumiseen, kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja asuntojen monipuoliseen uudisrakentamiseen.

Nykyaikainen talouskasvu on kaupunkien kasvua. Kaupungit ovat syntyneet, jotta ihmiset voisivat olla yhdessä ja toimia yhdessä.

Kun ihmiset ovat lähekkäin kaupungeissa, he keksivät yhdessä uusia ideoita ja luovat vaurautta yhteistyöllä. Toteuttaessamme hyviä ja hyödyllisiä ideoita, haluamme niiden palvelevan tehokkaasti ja inhimillisesti toisia ihmisiä ja maailmantaloutta. Jos Helsinki on vetovoimainen ympäristö uusien ideoiden kehittämiselle, voimme kilpailla kenen ja minkä tahansa alueen kanssa. Nostakaamme Helsinki eurooppalaiseksi avainkaupungiksi.