Juhana Vartiainen

Ihmisistä välittävä ja turvallinen

Lapsista ja nuorista välittämällä välitämme Helsingin tulevaisuudesta.

Kestävästi kasvavassa kaupungissa ihmisten hyvinvointi kasvaa ja siellä on hyvä elää. Siellä myös huolehditaan jokaisesta. Helsingissä tuetaan ja autetaan ihmisiä vaikeuksissa, niin lapsia ja nuoria kuin työikäisiä ja ikäihmisiä. Jokaisesta välitetään ja apua saa.

Välittävä Helsinki huolehtii lastensuojelusta, vanhusten palveluista, koulujen kuraattoreista, mielenterveyspalveluista ja nuorisotyöstä. Välittävä Helsinki tarjoaa yhteisöllisyyttä ja palveluita niin yksineläville kuin perheillekin.

Jokaisen lapsen oikeus turvalliseen ja hyvään lapsuuteen pitää olla turvattu. Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä ja turvautua aina tarpeen tullen.

Usein asioihin reagoidaan, kun on pakko. Kestävän kasvun kaupungin tulee kuitenkin tehdä ennakoivaa ja varhaisen puuttumisen politiikkaa. Se on inhimillistä ja taloudellisesti järkevää.

Suurin osa helsinkiläisistä nuorista voi hyvin, mutta syrjäytymisen haasteet ja rikollisuus ovat saaneet myös vakavampia piirteitä.

Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen olkoot osa tulevaa valtuustostrategiaa ja kaikkien toimialojen työtä. Nuoristamme viime kädessä huolehtivan turvaverkon reunojen on jatkuttava saumattomasti yli sektoreiden ja elämänvaiheiden muuttumisen. Tarvitaan myös vaativampaa etsivää nuorisotyötä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta kaupungissamme ei olisi pahoinvoivia nuoria, jotka ajautuvat jopa vakaviin rikoksiin.

Kestävän kasvun kaupungin tulee tehdä ennakoivaa politiikkaa.

Se on inhimillistä ja taloudellisesti järkevää.

Koronakriisi ei ole helpottanut nuorten elämää myöskään työelämän kynnyksellä. Oma toimeentulo on arvokas asia myös henkisesti ja tähän kiinni pääsemiseksi meillä tulee olla palvelupolut kunnossa.

Lähivuosille tarvitsemme pandemiasta toipumisen suunnitelman. Poikkeusolot ovat jättäneet sairauksia hoitamatta, koululaisten lähiopetusta saamatta, ja moni opiskelija on jäänyt yksin. Koululaisista ja opiskelijoista valtaosa on pärjännyt etäopetuksessa kohtalaisesti, mutta osa lapsista on syrjäytynyt tai suorastaan hävinnyt kouluyhteisöstä.

Tarvitsemme lisäpanostuksia mielenterveyspalveluihin ja ennen kaikkea sujuvia hoitopolkuja palveluita tarvitseville.

Sinkkutalouksien määrä Helsingissä on iso, ja niiden määrä kasvaa. Kaupungit ovat syntyneet kohtaamisista, mutta tiedämme, että niissä voidaan myös olla haluamattaan todella yksin.

Ikääntyessä, kun omat voimat sekä perheen, läheisten ja yhteisön tuki ei riitä, Helsinki järjestää tarvittavat, mahdollisimman yksilölliset palvelut. Jokainen ansaitsee tulla hoidetuksi ja hoivatuksi, ja jokaisen tulee voida luottaa, että hänestä pidetään huolta. Samalla edistämme, että aktiivista elämää on ympäri kaupunkia työelämän jälkeen.

Helsinki on hyvä paikka kasvaa.

Pidetään Helsingin turvallisuudesta kiinni.

Sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa välittävän harrastustoiminnan kautta. Olen äärimmäisen surullinen siitä, että oppilaista 13 prosenttia kertoo, ettei heillä ole yhtään ystävää. Harrastusten kautta on mahdollista löytää uusia kavereita.

Kestävästi kasvavassa kaupungissa edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa. Matalan kynnyksen harrastuksia voidaan järjestää myös koulupäivän yhteyteen.

Haluan varmistaa, että kaupunkimme koulujen pihat ja muut tilat vastaavat tähän tarkoitukseen. Tärkeintä on yhteinen mieluisa tekeminen, liikkumisen ja oppimisen riemu sekä luotettavan aikuisen ammattimainen ohjaus.

Toisaalta emme aina edes tule ajatelleeksi sitä, miten hyvä ympäristö Helsinki on lapsille ja nuorille, jotka voivat koulupäivän jälkeen viettää aikaa yhdessä toistensa kanssa turvallisesti ja liikkua itsenäisesti kavereidensa kanssa.

Pidetään siitä kiinni, että Helsinki on kasvaville lapsillemme ja nuorillemme turvallinen paikka opetella itsenäistymistä. Yhteisöllinen, yhteistä hyvää luova kasvutarinoiden kaupunki syntyy, kun yksilöt saavat toteuttaa itseään omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan.

Merkityksellisyyden ja osallisuuden tunteet ovat tärkeimpiä tunteitamme, kun rakennamme kestävää yhteiskuntaa. Tämä tunne on tärkeä saada jo nuorena helsinkiläisenä ja tulen tekemään kaikkeni sen mahdollistamiseksi.