Juhana Vartiainen

Maailman parasta kasvatusta

Helsingin uusiutuminen ja kasvaminen on muuttoa Helsinkiin muualta Suomesta ja ulkomailta, mutta se on myös kasvamista lapsena Helsingissä.

Edellytykset hyvään elämään luodaan usein jo varhaisten vuosien aikana. Päiväkodit ja lähikoulut antavat turvallisen ja hyvän opinpolun alun lapsillemme. Olen valtavan iloinen, miten olemme Helsingissä onnistuneet nostamaan lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen.

Meidän on jatkettava töitä sen eteen, että Helsinki on houkutteleva paikka työskennellä kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisille. Ryhmäkoot eivät saa kasvaa, vaikka kaupunki kasvaa.

Kaupungin tarjoama varhaiskasvatus on helsinkiläisiä lapsia varten. Se antaa hyvät eväät koulutielle ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen lapsille heidän taustoistaan ja lähtökohdistaan riippumatta. Yhä monimuotoisemmassa kaupungissa on järkevää panostaa juuri varhaiskasvatukseen.

Se on myös oiva tapa maahanmuuttajalapsille, tai itse asiassa heidän koko perheelleen, päästä kiinni suomalaiseen kulttuuriin sekä kieleen. Laadukasta varhaiskasvatusta lähellä kotia tarjoamalla voidaankin myös edistää naisten työllisyyttä sekä esimerkiksi auttaa maahanmuuttajia integroitumaan.

Päiväkodissa ja niiden pihoilla tutustutaan muihin, niin lapsiin kuin vanhempiin. Tiedän tämän omastakin kokemuksestani useamman kerran toiseen maahan muuttaneena.

Kun hain esikouluikäistä lastani Tukholman iltapäivätarhasta, tutustuin myös muihin vanhempiin. Ja poikani oppi kieltä niin nopeasti, että hän alkoi muutaman viikon jälkeen korjata kouluruotsin ääntämistäni.

Varhaiskasvatus ja koulut ovat minulle ehdoton prioriteetti. Ne ovat kestävästi kasvavan kaupungin kivijalka.

Kaupunki ei voi kasvaa kestävästi, jos se ei parhaalla mahdollisella tavalla huolehdi uusista sukupolvista sekä heidän kasvatuksestaan ja koulutuksestaan. Välittävä Helsinki pitää huolen, että jokainen lapsi ja nuori kohdataan omana itsenään ja hänen erityistarpeensa huomioidaan.

Kaikkien Helsingin koulujen tulisi esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun rahoituksen avulla olla niin hyviä, että lähikoulu on nuorelle se paras koulu. Samaan aikaan tulee kuitenkin olla mahdollisuus hakeutua painotetuille luokille eri puolille kaupunkia sekä edetä opinnoissa yksilöllisesti.

Helsingin ammatillista koulutusta on tärkeää kehittää yhdessä oppilaitosten ja korkeakoulujen, yritysten sekä opiskelijoiden kanssa. Kasvava kaupunki tarvitsee eri alojen osaavia työntekijöitä. Ammatillista koulutusta tulisi järjestää Helsingissä myös englanniksi.