Juhana Vartiainen

Världens bästa utbildning

Att Helsingfors moderniseras och växer är en följd av att människor flyttar till Helsingfors från andra ställen i Finland eller från utlandet men även att man växer som barn i Helsingfors.

Förutsättningarna för ett gott liv skapas redan under livets första tidiga år. Daghem och närskolor erbjuder en trygg och bra inlärningsstig för våra barn. Jag är otroligt glad över hur Helsingfors har lyckats höja andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken.

Helsingfors ska i fortsättning också vara en attraktiv arbetsplats för personer inom utbildningsbranschen. Det ska vi främja i vårt arbete. Gruppstorlekarna får inte växa även om staden växer.

Den småbarnspedagogik som staden erbjuder är till för barn i Helsingfors. Barn tillförses med goda förutsättningar att fortsätta sin skolgång och de får utveckla sina sociala kompetenser oberoende vad deras bakgrund eller utgångspunkt i livet är. I en allt mer mångsidig stad är det förnuftigt att satsa speciellt på småbarnspedagogiken.

Det är även ett utmärkt sätt för invandrarbarn och hela deras familj att ta ett steg in i den finländska kulturen och språket. En god småbarnspedagogik nära hemmet främjar också kvinnornas sysselsättning och hjälper invandrare att integreras i samhället.

I daghem och på gårdarna bekantar man sig med andra, både barn och vuxna. Det här vet jag av egen erfarenhet då jag i flera omgångar flyttat till ett annat land.

När jag hämtade mitt barn från förskolan i Stockholm blev jag bekant med andra föräldrar. Min son lärde sig språket så snabbt att han efter några veckor började korrigera mitt uttal jag lärt mig på skolans svenskatimmar.

Småbarnspedagogik och skolor är för mig en absolut prioritet. De representerar grundstenen för hållbar tillväxt i Helsingfors.

Staden kan inte växa hållbart om inte den på bästa möjliga sätt tar hand om de nya generationerna samt deras utbildning. Ett människonära Helsingfors ser till att varje barn och ungdom ses som en individ och hens behov uppmärksammas.

Närskolan bör alltid är det bästa alternativet för ett barn. Det kan förverkligas till exempel genom finansieringen för positiv särbehandling. Samtidigt borde det ändå vara möjligt att söka sig till specialklasser runtom i staden samt framskrida i sina studier på individuell basis.

Det är viktigt att yrkesutbildningen i Helsingfors utvecklas. Det ska göras tillsammans med läroanstalterna och högskolorna, företag samt studerande. En växande stad behöver kompetenta arbetstagare inom olika branscher. I Helsingfors bör yrkesutbildning ordnas även på engelska.