Juhana Vartiainen

Företagsamhet och kompetens

Företagare, företag och kompetenta människor har alltid moderniserat Helsingfors och åstadkommit en levande och intressant stad. Företag och företagare skapar nya arbetsplatser och tillväxt i Helsingfors. Det är fantastiskt att fler och fler små och stora företag i Helsingfors har tagit som grundvärdering en ansvarsfull verksamhet gentemot människor och miljön.

Helsingfors måste som stad erbjuda en fungerande och flexibel miljö för företag. Företag och företagare måste få koncentrera sig på sin verksamhet – det bidrar också på bästa sätt till utvecklingen av Helsingfors.

Det finns många olika företag och företagare som är viktiga för staden och dess invånare. Det är trevligt att besöka en skicklig skräddare eller frisörsalongen där man är stamkund. Samtidigt är det fint att se hur unga designers och professionella reparatörer etablerar nya småföretag. I Helsingfors finns det många företag som årtionde efter årtionde har nått framgång genom att kombinera tradition och modernisering med god kundservice. Vi har alla möjlighet att som kunder bidra till företagens modernisering och framgång.

Under pandemin har många helsingforsare i kultur-, restaurang- och resebranschen inte fått göra sitt arbete som vanligt eller överhuvudtaget. Jag är ändå tacksam för den kreativitet och bestämdhet som vi under krisen fått uppleva.

Jag vill att Helsingfors lockar till sig nya teknologi- och tjänsteföretag.

Många företag i Helsingfors, speciellt de som växer, behöver kompetent arbetskraft från runtom i världen. Det måste vara så lätt och flexibelt som möjligt för dessa experter och arbetstagare att etablera sig i vår stad. Här behövs reformer. Vår levande, trygga och fungerande stad måste utvecklas i rätt riktning.

Vi behöver fungerande tjänster också på engelska samt möjligheter till engelskspråkiga studier vid våra högskolor, gymnasier och yrkesskolor.

Kompetens är allt viktigare för alla människor och företag

Allt nytt och bra byggs med ansträngning och konkurrens. Helsingfors konkurrerar med andra välmående städer i Europa. Staten har sina ekonomiska svårigheter och staten beskattar Helsingforsbor. Men riktningen för hållbar tillväxt i Helsingfors är framåt.

Helsingfors universitet, våra högklassiga yrkeshögskolor och det angränsande Aalto-universitetet lockar många experter till Helsingfors. Som grund har vi i vår stad världens bästa småbarnspedagogik och skola.

Jag har med glädje noterat hur modigt och ivrigt studerande numera etablerar företag. Samtidigt är det fint att se hur stora företag erbjuder allt mer intressanta och utmanande möjligheter för kompetensutveckling.