Juhana Vartiainen

Hem, butiker och gator

Vi gläder oss för nya vackra bostadsområden, ny näringsverksamhet, nya konstfestivaler och nya restauranger. Allt måste dock inte förändras och behöver inte heller förändras. Vackra och älskade byggnader samt stadsdelar vill vi också värna om. En intressant stad har flera distinkta stadsdelar. Samtidigt ser vi till att alla känner att de är en del av ett och samma Helsingfors.

Vi planerar kvarter och byggnader så att det finns bostäder och affärslokaler flexibelt enligt behov. Vi ser till att man kan komma fram med bil och att det finns parkeringsplatser. Det ska finnas mera kollektivtrafik och cykelleder. I staden ska det finnas smidiga och trygga rutter att röra sig till fots samt flexibelt med andra färdmedel.

Hållbar tillväxt i Helsingfors betyder trevliga stadsdelar och livskraftiga kvarter. Vi måste ta hand om de olika områden och nya områden måste planeras med tjänster som utgångspunkt. För att Helsingfors ska vara en gemensam stad för barn såväl som äldre människor måste de olika områden vara lätt tillgängliga och miljön samt friluftsområden väl omhändertagna. Närhet till naturen ska skyddas och friluftsmöjligheterna förbättras. Boende i Helsingfors bör också uppmuntra till kompletterande byggarbeten som bidrar till trivseln hos nuvarande och framtida invånare.

Vi måste ta hand Helsingfors centrums attraktionskraft och tillgänglighet samt dess kulturella och kommersiella intresse

I städer runtom i världen funderar man på hur man kan utveckla livskraften i städernas värdefulla centrum. Även Helsingfors praktfulla centrums livskraft bör förbättras. Affärernas digitalisering och speciellt övergången till distans- och hybridarbete förändrar vår näringsverksamhet samt behovet för utrymmen. Att utveckla Helsingfors centrum och dess olika utrymmen är en av våra viktigaste uppgifter. Till det behöver vi smidighet och kreativitet.

Människor vill fortfarande ha nya upplevelser och mänskliga kontakter. Evenemang, kultur, restauranger och intressanta kvartersbutiker lockar till sig helsingforsare och andra besökare till centrum. Det är fint att det finns många fina hotell i centrum som även vi helsingforsare kan utnyttja om man vill ta en minisemester.

Att röra på sig blir allt mer mångsidigt på sätt som vi knappast ens kan förutse. Bilparken elektrifieras och det gör cyklarna också. De elektroniska sparkstöttingarnas framfart visar hur snabbt marknadsekonomin möjliggör innovationer som underlättar hur vi rör oss. I framtidens Helsingfors kan det hända att det är robotbussar och robottaxin som trafikerar våra gator!

Låt oss tillsammans göra Helsingfors till världens mest fungerande stad.