Juhana Vartiainen

Med respekt för naturen

368

Tvärtom. En hållbar natur är nu mänsklighetens prioritet.

Jag tycker att naturen har ett värde i sig. Naturen runt omkring oss har funnits långt innan oss, homo economicus. Som ekonom och politiker observerar jag ofta hur naturen och naturresurserna erbjuder oss möjligheter.

Människornas välfärd är beroende av naturens processer, som till exempel påverkar matproduktionen, och att miljön mår bra.

Vi är beroende av de ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller, såsom anslutning och pollinering av växter. Naturen erbjuder många friluftsmöjligheter som bidrar till vårt välmående. Naturens processer har utvecklats i miljarder år och därför borde människor dra nytta av dem snarare än att fjättra dem.

Ett koldioxidneutralt och lösningsorienterat Helsingfors

Förlusten av biologisk mångfald och klimatets uppvärmning är två parallella fenomen som dock påverkar varandra och som mänskligheten måste finna lösningar till.

Staden ska vara en vägvisare när det kommer till klimatlösningar. Rena energilösningar, ett brett kollektivtrafiknät, smidiga leder för lättrafik, byggnadernas energieffektivitet och utnyttjande av den cirkulära ekonomin åstadkommer stora förändringar till de gamla strukturerna. Klimatlösningar kan lika väl vara små val i vardagen.

Helsingfors ska vara en smidig stad som tillsammans med forskningsinstitut, universitet, företag och finansiärer möjliggör och erbjuder en plattform för globala innovationer, lösningar samt lokaler.

Helsingfors kan vara en större aktör än sin storlek när det kommer till kampen mot klimatförändringen. Det kräver internationellt samarbete, ambitiösa mål och en eftersträvan för effektiva åtgärder inom alla sektorer.