Juhana Vartiainen

Pormestariohjelma

Kestävän kasvun Helsinki

Hyvät helsinkiläiset,

Helsingin tulevaisuus voi tuntua pandemian jälkeen hämmentävältä, mutta tarttukaamme hyviin mahdollisuuksiin. Kaupungit ympäri maailmaa pyrkivät nyt kehittymään turvallisemmiksi, toimivammiksi, vastuullisemmiksi ja kauniimmiksi. Helsinki on kaupunki, joka lisää vetovoimaansa tässä muutoksessa. Me helsinkiläiset voimme kehittää kaupunkiamme tasapainoisesti ja viisaasti.

Meillä on mahdollisuus luoda Kestävän kasvun Helsinki.

Mitä Kestävän kasvun Helsinki meille tarkoittaa? Haluamme Helsingin kasvun ja kehityksen jatkuvan kestävästi ja hallitusti. Haluamme kasvaa yhdessä myös sosiaalisesti: viihtyä kotikaupungissamme ja varmistaa, että yhä moninaisemmassa Helsingissä on hyvä kasvaa lapsesta aikuiseksi ja varttua iässä kuin iässä turvallisesti. Meillä on mahdollisuus leikkiä ja liikkua. Ja meillä on oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa, kun elämä koettelee. Työllämme teemme Helsingistä entistä hienomman, elävän kaupungin.

Helsinkiläisyys on myös kiintymistä paikkoihin, rakkautta rakennuksiin, asuinympäristöihin ja helsinkiläisyyteen. Helsinkiläisyys on ja tulee aina olemaan myös rohkeaa ja viisasta uudistumista.

Helsinkiläisyys on myös rohkeaa ja viisasta uudistumista.

Olemme Helsingissä pormestari Jan Vapaavuoren johdolla ottaneet toimintamalliksi “Maailman toimivin kaupunki” -strategian. Tulen jatkamaan tämän tavoitteen ja toimintakulttuurin toteuttamista yhdessä kaupunkimme osaavan henkilöstön sekä kaikkien kaupungissa toimivien tahojen ja ihmisten kanssa. Kun Helsinki toimii hyvin kaupunkina asukkailleen ja yrityksilleen, se kasvaa kestävästi. Ja kun Helsinki kasvaa kestävästi, meillä on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää maailman toimivimpaa kaupunkia ja sen asukkaiden hyvinvointia. Ei toista ilman toista.

Kestävän kasvun Helsinki on hiilineutraali. On upeaa, että yhä useammat pienet ja suuret helsinkiläiset yritykset kehittävät toimintaansa perusarvoinaan vastuullisuus ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Haluan, että Helsinki vetää puoleensa myös uuden ajan teknologia- ja palveluyrityksiä, jotka luovat meille uusia työpaikkoja. Me nousemme koronan jälkeen nopeasti takaisin eläväksi ja inspiroivaksi kaupungiksi, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia pandemiasta kärsineille yrityksille ja yrittäjille.

Keväisen Helsingin kukoistaessa voimme olla kiitollisia kaikille korona-ajan sankareille. Tiedämme, että monet ovat ylittäneet itsensä toimiessaan poikkeusaikana. Lapsille ja nuorille pitkään kestänyt koronaeristäytyminen on ollut raskasta, kun koulun ja harrastusten sosiaaliset kontaktit ovat jääneet vähäisiksi. Tästä aiheutuvat oppimisvajeet sekä sosiaaliset ja terveydelliset haasteet on hoidettava. Tarvitsemme nopeutta, herkkyyttä ja yhteistyötä tarttumisessamme lasten ja nuorten pahoinvointiin. Toivoa on, sillä suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta emme sulje silmiämme ongelmilta ja väkivallalta.

Helsingissä on tarjottava maailman parasta varhaiskasvatusta ja opetusta.

Helsingissä on tarjottava maailman parasta varhaiskasvatusta ja opetusta, ja tulenkin edistämään erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssien lisäämistä. Heikkojen koulujen alueita ei saa syntyä. Helsingin kaupungin on myös oltava hyvä ja nykyistä parempi työnantaja.

Taloustieteilijänä tiedän, että vahva talous antaa kaupungille ja kaupunkilaisten elämälle hyvän perustan. On tärkeää, että jatkamme sekä helsinkiläisten että Helsingin kaupungin kestävän talouden politiikkaa. Näin voimme hoitaa Helsingin kannalta tärkeät tehtävät myös tilanteessa, jossa Helsingille vahingollinen sote-uudistus toteutuisi. Hallituksen ehdottama sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus uhkaa heikentää helsinkiläisten palveluja sekä työkalujamme niiden kehittämisessä. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon tulee pysyä osana kouluja eli lähellä oppilaita ja opiskelijoita.

Voimme hyödyntää entistä enemmän Helsingin vahvuuksia: hyvää brändiä ja houkuttelevuutta osaaville ihmisille ja taitaville yrityksille. Helsinki on vetovoimainen kaupunki, jonka väestö kasvaa. Haluan johtaa Helsinkiä niin, että kaupunki houkuttelee osaavaa työvoimaa ja tänne syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Kasvavassa kaupungissa myös julkiset vastuut kehittyvät ja menot nousevat. Tässä kehityksessä aion pitää huolta siitä, että tulojen ja menojen välillä ei ole epäsuhtaa. Helsinki kasvaa johdollani kestävästi. Emme tarvitse veronkorotuksia, jotka vain kaventaisivat ihmisen elämän mahdollisuuksia.

On tärkeää, että jatkamme kestävän talouden politiikkaa.

Kun Helsingin tulevaisuuden näkymä on vahva, voimme jatkaa investointeja omaleimaisten kaupunginosien kehittämiseen, joustavaan liikkumiseen, kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja asuntojen monipuoliseen uudisrakentamiseen.

Yhteisöllinen ja keskusteleva kaupungin kehittäminen on tärkeää luodessamme tulevaisuuden Helsinkiä. Tätä dialogia täydentävät osaamisemme muotoilussa ja teknologiassa. Jatkamme myös pitkäjänteistä työtä, jolla kaavoitamme ja rakennamme uutta Helsinkiä ja saamme nauttia suuremman kaupungin vauraudesta ja hyvinvoinnista.

Helsingin keskustan kehittäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme.

Kaupungit ympäri maailmaa pohtivat arvokkaiden keskustojensa elinvoimaa. Myös Helsingin upean keskustan vetovoiman lisääminen on tärkeää. Kaupan digitalisoituminen ja erityisesti asiantuntijatyön siirtyminen etätyön ja toimistotyön yhdistävään hybridimalliin muuttavat liiketoimintamalleja ja tilatarpeita. Helsingin keskustan kehittäminen muuttuvine tiloineen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Siihen tarvitsemme ketteryyttä ja luovuutta.

Ihmiset haluavat edelleen elämyksiä ja inhimillisiä kohtaamisia. Tapahtumat ja kulttuuri vetävät helsinkiläisiä ja kaupungissa vierailijoita keskustaan. Meidän on pidettävä huolta siitä, että helsinkiläiset kulttuurin ja tapahtumien tekijät nousevat nyt nopeasti takaisin elähdyttämään ja yllättämään.

Hyvät helsinkiläiset,

Kestävän kasvun Helsinki tarvitsee meiltä helsinkiläisiltä toisiamme ja ympäristöämme kunnioittavaa yhdessä tekemistä. Se ei aina ole helppoa, mutta sen tavoitteleminen tekee Helsingistä hienon kaupungin. Osana Suomea, osana Euroopan Unionia ja koko maailmaa.

Uusi aikamme on alkamassa. Kun pyöräilen Helsingin puistojen läpi työpaikalleni eduskuntaan, näen jo iloisia isovanhempia lapsenlapsiensa kanssa. Sukupolvet toisensa jälkeen ovat rakentaneet kasvavaa Helsinkiä. Me helsinkiläiset olemmekin kiehtova yhteisö juurinemme.

Nyt on aikamme luoda entistä kauniimpaa ja turvallisempaa Helsinkiä, kestävän kasvun Helsinkiä.