Juhana Vartiainen

Sörnäisten vankilan alue helsinkiläisten käyttöön

Rikosseuraamuslaitos (Rise) suunnittelee suurta vankilaverkoston uudistusta, jossa rakennettaisiin uusia suurikokoisia vankiloita korvaamaan maamme vanhimmat vankilat. 

Uudistuksen lähtökohtana on vankeinhoidon toiminnan tason nostaminen lain velvoittamalle tasolle. 

Risen laatiman selvityksen mukaan “Merkittävä osa suljetuista vankipaikoista on erittäin vanhoissa rakennuksissa, joiden perusratkaisut ovat 100-150 vuoden ikäisiä eikä käytettävyys niiden sokkeloisissa perusratkaisuissa vastaa tämän päivän tarpeisiin. Rakennuskannan korjaaminen terveelliseksi ja turvalliseksi on kustannuksiltaan erittäin merkittävä investointi. Aina korjaaminen ei ole teknisesti mahdollista, eikä se vaikuta sijaintiin” 

Yhtenä suljettavien vankiloiden listalla on Sörnäisissä sijaitseva Helsingin vankila, kansanomaisemmin Sörkan vankila, joka on toiminut vankilana vuodesta 1881 lähtien. Valmistuessaan vankila sijaitsi sivussa kaupungin sykkeestä – nykypäivänä on tietysti toisin, eikä vankilan sijoittumista keskelle kaupunkia voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Ehdotetun aikataulun mukaan Helsingin vankila suljettaisiin vuonna 2035, kun Uudenmaan alueelle rakennettava uusi vankila on valmistunut. 

Tämä on Helsingille valtava mahdollisuus. 

Heti pormestarikauteni aluksi vuonna 2021 aloin selvityttää Sörkan vankilan tilannetta ja mahdollisuuksia käydä neuvotteluja vankilatoimintojen siirtämisestä. Järjestimme tapaamisen vankilan omistajan Senaatti-kiinteistön edustajien kanssa ja lähestyin muun muassa oikeusministeri Henrikssonia asiasta. Jo tuolloin suhtautuminen oli ilokseni hyvä.

Lisäksi pyysin kaupunkiympäristötoimialaa käynnistämään selvityksen uuden vankilan sijoituspaikasta. Tätä selvitystyötä on tehty yhdessä naapurikaupunkiemme kanssa. 

Turussa sijaitseva entinen Kakolan vankila, joka on nykyään suosittu asuinalue ja Helsingissä Katajanokan vankilahotelli ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten historiallinen vankilakiinteistö on onnistuttu muuttamaan muuhun käyttöön. 

Pyrimme Helsingissä vastaamaan asuntojen hintapaineeseen mahdollistamalla rakentamisen kunnianhimoisen tason. Kantakaupungissa haasteena on erityisesti tonttien niukkuus.

Muutos on merkittävä myös kaupunkirakenteen kannalta. Tällä hetkellä vankilan muurit eivät rajoita ainoastaan vankien liikkumista vaan vankila-alue muodostaa liikkumisen esteen koko kaupunginosalle. Kymmenen hehtaarin alue on täysin eristetty muusta kaupunkirakenteesta ja linnuntietä lyhytkin matka alueen toiselta puolelta toiselle pitkittyy huomattavasti, kun vankila on pakko kiertää. Alueen kehittäminen asumiskäyttöön voisi potentiaalisesti mahdollistaa muurien avaamisen siten, että kevyen liikenteen kulkuyhteydet yhdistävät Hermannia, Verkkosaarta ja Teurastamon aluetta uudella tavalla yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. 

Sörnäisten vankila sijaitsee koko Suomen kahdeksanneksi kalleimmalla postinumeroalueella. 00580-postinumeroalueella tehtyjen asuntokauppojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna noin 8260 euroa/neliö. Todella arvokasta pinta-alaa!

Aiemmin esitettyjen arvioiden perusteella vankilan kymmenen hehtaarin tontille olisi mahdollista kaavoittaa asuntoja jopa 4000 asukkaalle. Nykyisin vankilassa on sijoitettuna noin 250-300 vankia. Kaikki tämä voitaisi ja tietysti asemakaavan velvoittamalla tavalla tulisi tehdä arvokkaita kulttuurihistoriallisia arvoja noudattaen ja kunnioittaen.

Kiinteistön omistaa valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöt, joten yhteiskunnan kannalta olisi huomattavan kannattavaa konvertoida tämä kokonaisuus asuinkäyttöön. Vaikka vankilan sulkeminen tapahtuu vasta 2030-luvulla, meidän täytyy toimia nyt, jotta voimme varmistaa että uusi vankila valmistuu halutussa aikataulussa. Erityisen tärkeää on saada yhdessä Uudenmaan kuntien kanssa ratkaisu uuden vankilan sijainnista. Tämä selvitystyö saa nyt hankkeen julkisuuden kautta varmasti uutta vauhtia. 

Mitä mieltä sinä olet?