Suomessa syntynyt hallitusratkaisu on saanut monet kyselemään, muodostavatko Kokoomus ja Perussuomalaiset yhtenäisen opposition ja kykenisivätkö ne toimimaan yhdessä hallituksessa. Vasemmistopuolueet niputtavat kernaasti nämä puolueet yhteen oikeisto-oppositioksi.

Perussuomalaisten konservatiivinen ja nationalistinen arvopohja muistuttaakin vanhoillisesta oikeistosta. Mutta talous- ja sosiaalipolitiikassa Perussuomalaiset on vasemmistopuolue. Vaikka persujen perustelut ja arvopohja poikkeavat vasemmistosta, käytännön politiikan pyrkimykset ovat samankaltaisia tai suorastaan samoja. Tämä kuva on mielestäni vain vahvistunut viime vuosina:

 • Perussuomalaiset ovat puheenjohtaja Halla-ahon suulla eksplisiittisesti sitoutuneet työehtosopimusten yleissitovuuteen. Näin ovat tietääkseni tehneet persujen lisäksi vain vasemmistopuolueet. Suomen perinteiset porvarilliset puolueet ja keskipuolueet eivät kampanjoi aktiivisesti yleissitovuuden purkamisen puolesta, mutta eivät ole myöskään sitoutuneet siihen, että yleissitovuus on välttämättä säilytettävä.
 • Perussuomalaiset vastustavat ja vastustivat kilpailua lisääviä uudistuksia kuten liikenneuudistusta tai taksimarkkinoiden avaamista tai apteekkimarkkinan avaamista. Vasemmiston kanta on sama. Perussuomalaisten mielestä ei ole oikein, että ulkomaiset yhtiöt tulevat Suomeen kilpailemaan. Sekä vasemmistolle että Perussuomalaisille esimerkiksi ulkomaiset terveyspalvelu-yritykset ovat lähinnä veroparatiiseista käsin toimivia riistäjiä. Tähän näyttää liittyvän jonkinlainen kummallinen kansallismielinen käsitys kotimaisesta talousorganismista, josta ei pitäisi “valuttaa” tuloja ulkomaisten yritysten taskuun.
 • Perussuomalaisilta ei ole tullut käytännön ehdotuksia sellaisiksi sosiaaliturvan uudistuksiksi, jotka lisäisivät työnteon kannustimia tai patistaisivat työhön. Työnteon kannustinten ongelma on heille olemassa yksinomaan muualla syntyneille, kun taas suomalaiset oletetaan määritelmän mukaan niin ahkeriksi, ettei kannustinongelmaa ole.
 • Perussuomalaiset vastustavat työperäistä maahanmuuttoa, jopa vielä selvemmin kuin vasemmisto. Sekä Perussuomalaiset että vasemmistopuolueet vastustavat saatavuusharkinnan poistoa.
 • Perussuomalaiset elättelevät työttömyyden ja työmarkkinoiden analyysissään samanlaista kotikutoista “talousteoriaa” kuin vasemmisto. Sen mukaan korkea työttömyys johtuu siitä, etteivät yritykset maksa riittävän hyviä palkkoja. Halla-aho puhuu siitä, miten työttömyyden ja työvoimapulan syynä on työnantajien “puutteellinen palkanmaksuhalu”, kun taas vasemmisto puhuu “palkasta jolla täytyy voida elää”. Sekä vasemmisto että Perussuomalaiset ajattelevat, että työvoimapulan avulla voidaan saada palkkataso nousuun. Kumpikin aatesuunta poikkeaa liberaalista ja ekonomistisesta ajattelutavasta, jonka mukaan palkka on hinta työpanoksesta. Se riippuu tuottavuudesta ja asiakkaiden maksukyvystä eikä ole mikään poliitikkojen voluntaristisen ohjailun tai yrittäjien puutteellisen “halun” kohde.
 • Perussuomalaiset ja vasemmisto suhtautuvat epäluuloisesti vapaakauppasopimuksiin.

Persut esiintyvät usein kyllä periaatteessa jyrkästi julkisten menojen karsijoina ja tuhlauksen vastustajina. Mutta en ole vielä Euroopassa nähnyt kansallispopulistista puoluetta, joka oikeasti suhtautuisi tiukasti ja vastuullisesti julkistalouteen. Siksi en ota kovin vakavasti myöskään perussuomalaisten puheita tiukasta finanssipolitiikasta. Menneellä eduskuntakaudella Perussuomalaisten edustaja työ- ja tasa-arvovaliokunnassa myötäili yleensä vasemmiston ajattelu- ja toimintatapoja.

Miksi persut torjuvat työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan uudistukset?

Olen viime aikoina käynyt talouden ja työmarkkinoiden suunnasta keskusteluja muutamien, merkittävienkin, perussuomalaisten poliitikkojen kanssa. Minulle on niiden nojalla valjennut, että perussuomalaisista tuskin saadaan tukea sellaisille pyrkimyksille, joilla Suomen hyvinvointimenojen ja tulonsiirtojen rahoitus voitaisiin saada kuntoon. Kun olen kysellyt, voivatko persut tukea työmarkkinoiden vapauttamista tai sosiaaliturvan uudistamista työllisyyttä tukevalla tavalla, vastaukset ovat kielteisiä tai kaartelevia. Perussuomalaiset kertovat mielellään, että maahanmuuttajat — joita he eivät yleensä eritttele työperäisin tai pakolaisiin — käyttävät sosiaaliturvaa hyväkseen. Mutta kun totean heille, että sosiaaliturvaa uudistamalla saadaan sekä suomalaisten että maahanmuuttajien työllisyysastetta ylös, perussuomalaiset eivät innostu.

Miksi? Perussuomalaiset eivät innostu työmarkkinoiden vapauttamisesta ja sosiaaliturvan uudistamisesta, koska he tietävät, että ne voisivat johtaa maahanmuuttajien parempaan integroitumiseen ja korkeampaan työllisyyteen. Tätä Perussuomalaiset eivät halua. Jos meillä olisi paremmin työhön kannustava sosiaaliturva, se valikoisi ja kannustaisi todennäköisesti myös maahanmuuttajia eri tavalla kuin nykyinen. Suomesta saattaisi silloin tulla Sveitsin kaltainen menestysmaa, jossa ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä ja työllisistä on huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Sveitsin väestöstä on n. 25% ulkomailla syntyneitä, kun Suomessa vastaava luku on 7 prosentin luokkaa. Naapurimaa Ruotsikin on meitä taloudellisesti selvästi vahvempi, ja sen suotuisamman talousnäkymän yksi osatekijä on jatkuvasti kasvava työvoima – jota taas kasvattaa suurempi työperäinen maahanmuutto. Perussuomalaiset selittävät tätä yleensä vain maan omalla kruunulla, ja levittävät muuten mielellään Alt-Right-fantasiatarinoita Ruotsista jonkinlaisena sotatantereena.

Kun Jussi Halla-Aho kutsuu suomalaista sosiaaliturvaa “luksustuotteeksi”, hän ei tarkoita sitä, että se pitäisi purkaa — vaan että se pitäisi varata vain Suomessa syntyneille. Mutta tällaisia tulevaisuudenkuvia on vaikea piirtää, niin että niihin voisi sisältyä vahva julkistalous ja vahva kansantalous. Monet persut näyttävät ajattelevan Japania jonkinlaisena esikuvana, koska Japani ei ole halunnut maahanmuuttajia. Mutta Japanissa ei ole laajaa julkistaloutta, ja Japaninkin talous on heikon demografian vuoksi vaisu. Suomalaistyyppinen laaja julkistalous tuskin on rahoitettavissa jos väestö alkaa vähentyä selvästi. Ehkä jotkut persut tämän tiedostavatkin, mutta eivät selitä sen seurauksia kannattajilleen.

Miten Suomen mahtaa käydä?

Hyvinvointivaltion rahoittaminen väestön ikääntyessä ja syntyvyyden alentuessa edellyttää merkittävää työperäistä maahanmuuttoa, työmarkkinoita vapauttavia uudistuksia sekä sosiaaliturvareformeja, jotka kannustavat työntekoon. Mikään näistä ei edellytä kovin vallankumouksellista muutosta, mutta tähänastista paljon reippaampiin päätöksiin olisi kyettävä.

Vasemmisto ja Perussuomalaiset eivät ilmeisesti tule erilaisten arvopohjiensa vuoksi kovin hyvin toimeen keskenään, mutta käytännön politiikassa ne luovat tällaisille  tarpeellisille reformeille kovan vastablokin. Siksi olen synkällä mielellä Suomen tulevaisuuden suhteen. Tavalla tai toisella tietysti asiat hoituvat, mutta on ikävän helppoa nähdä edessään vuosikymmeniä, joiden aikana työikäinen väestö pienenee edelleen, rakennetyöttömyys pysyy korkeana, investoinnit alenevat, verot nousevat, koulutetut poistuvat maasta ja julkinen velka kasvaa. Suomi tarvitsee sosiaaliliberaaleja uudistuksia, mutta täysistuntosalin molemmilta laidoilta löytyy niille hirmuiset vastustajat.

 

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Edellinen kirjoitusSeuraava kirjoitus

Kirjoitukseen on jätetty 20 kommenttia

20
 1. Ansiokas kirjoitus tämänpäivän politiikasta, joka analysoitu opposition kautta

  1. Kokoomus yritti saada aikaan näitä Juhana Vartiaisen reformeja läpi Sipilän hallituksessa mutta keskustapuolue jänisti lopussa kun kiky-sopimus piti tehdä yleislakon . Ikävä kyllä todeta että talouspolitiikan kohdalla Vartiainen on tässä kohtaan oikeassa koska realismi on vaikeampi kuin idealismi.

 2. Palkan muodostuksessa on naiivia ajatella, että se muodostuisi vain tuottavuudesta sekä asiakkaan maksukyvystä. Meillä on esim yksityinen ja julkinen sektori, ja varsinkaan julkinen ei toimi “kysyntä/tarjonta” periaatteella. Muutenhan poliisit ja palomiehet voisivat paremmin vaikuttaa palkkaansa. Kokoomuksen tie vie siihen, että työläisten palkat tippuvat ja työtä on pakko ottaa pienelläkin palkalla koska sosiaaliturvaa lasketaan vieläkin alemmas. Rikkaat rikastuvat ja tuloerot kasvavat. Sisäinen koheesio kärsii, kun Kokoomus haalii Trumpin sanoin persläpimaiden asukkaat Suomeen. Tämä johtaa siihen, että rikkaat joutuvat eristymään omille asuinalueilleen, jossa on aseistetut vartijat ja ruokakaupassakaan ei voi käydä yksin. Ryöstöt ja murhat lisääntyvät eri kulttuurien välillä. Mutta jos tämä on Kokoomuksen tie niin se on. Ympäri maailmaa on esimerkkejä oikeistolaisen hallituksen toimista eri maista.

  1. Erkki, Kokoomuksen tie ei tietenkään ole sosiaaliturvan alentaminen. Minusta sosiaaliturvan pitäisi pikemminkin olla parempi kuin nyt. Mutta se edellyttäisi, että sosiaaliturva velvoittaa työn haluun ja kuntoutukseen paremmin kuin nyt.

   Eivät palkat yleensä laske missään. Ja Suomessa kaikkien palkat ovat nousseet ja nousevat. Tuottavuuden mukana.

   1. Peruusteellinen työreformi tarvitaan. Ei riitä, että pureksitaan lillukanvarsia, kun tarvitaan punaista lihaa. Muutamat vuodenajat ovat kulahtaneet loppuun, kun olen mielessäni ja paperilla pyöritellyt reformin muotoa. Nyt se on enää pientä viilausta vaille. Reformin työnimi on “Duunariosake”. Ei, ei se ole venäläinen, ei neuvostvenäläinen, eikä toveri Marxin kopio. Ei se ole edes osuustoiminnallinen malli. Se on todella uusi, jollaista en ole mistään aiemmasta nähnyt mallinnusta. Suomessa se on mahdollista ottaa malliksi tulevaan työyhteisöön. Ruotsissa se voi syntyä ainoastaan kopioimalla Suomen mallia. Duunariosake muuntaa työmarkkinaosapuolten sovittelumoodin yhteisen edun ajamiseksi. Se antaa vastauksen myös robottipelkoisille. Reformi mahdollistaa uudenlaisen motivaation työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen, jolloin vuosityötunneissa on mahdollisuus koulutuksen lisäämiseen ja itsensä kehittämiseen. Teformi toimii pienissä yrityksissä ja suurissa yrityksissä. Se toimii yksityisissä, kuten myös julkisissa toimissa. Ehkä jatkan reformin avaamista, mikäli kiinnostusta löytyy. Avain on niin simppeli, että en halua heti riisua itseäni, kuten eräs kunkku, joka viuhahteli koko kansan silmien edessä.

   2. Oikein hyvä kirjoitus ja analyysi, joka nostaa esiin mielenkiintoisen kysymyksen muutenkin monin tavoin epätarkasta oikea-vasen määrittelystä. Tottahan se on, että perussuomalaiset ja monet muutkin kansallispopulistiset puolueet ovat arvokonservatiivisia vasemmistopuolueita. Kuka on mahtanut sijoittaa nämä ryhmät oikeistoon ja miksi? Palveliko populistien leimaaminen oikeistoksi perinteisiä vasemmistopuolueita puolustustaistelussaan äänten vuotoa vastaan?

    Todettakoon kuitenkin tähän, että siinä missä Halla-Aholla on harha työnantajien “puutteellinsesta palkanmaksuhalusta” työttömyyden ja työvoimapulan syynä, monella kokoomuspoliitikolla on harhansa työntekijöiden “puutteellisestä työntekohalusta” syynä työttömyydelle ja koko hyvinvointivaltion tulopohjan murenemiselle. Kumpaakaan oletusta eivät tosiasiat tue. Yksinkertaisesti: Suomessa on alamittainen yksityinen sektori, mitattiinpa sitä BKT-osuudella, arvonlisäyksellä tahi työvoimaosuudella. Siinä missä palkan tulee perustua tuottavuuteen, valitettavasti suomalainen yksityinen sektori ei kykene tarjoamaan maan parhaille tytöille ja pojille mahdollisuuksia tehdä korkeasti tuottavia töitä ja he suuntaavat katseensa joko maan rajojen ulkopuolelle tai unelmoivat työpaikasta julkishallinnon instituutioissa. Kyseessä on seuraus pitkällisestä elinkeinorakenteen uudistumattomuudesta ja diversifioitumattomuudesta ja kehitys on itseään vahvistavaa. Puhumme nyt menetetystä vuosikymmenestä, mutta joskus, kun asiaa tarkastellaan historiallisesti, puhutaan ajanjaksosta, jolloin tulevaisuus menetettiin. Ei se vuosikymmeneen tule rajoittumaan.

  2. Niin on paljon konkreettista näyttöä vasemmisto-kommunistidiktatuurista. Miksi ei tätä näkökulmaa koskaan oteta esille, mikä suunta on mahdollisesti vielä pahempi kuin oikeistolainen.

  3. Ympäri maailmaa on esimerkkejä ja karmeita kokemuksia vasemmisto-kommunistihallituksista eli diktatuurista. Miksei näistä meillä puhuta ja tuoda esille?

 3. Voisiko Kokoomuksesta tulla oikeistolainen talousliberaalipuolue? Tämän aatteen kannattajana on vaikea löytää sopivaa puoluetta, koska niitä ei Elina Lepomäkeä ja muutama muuta lukuunottamatta löydy. Ei paljon lämmitä mieltä äänestää ehdokasta, jonka puolue toimii miten sattuu arvoliberaalin johtajansa voimin.

 4. Olen Juhana Vartiaista äänestänyt jo toistamiseen ja tyytyväinen olen hänen ajatuksiinsa ja toimintaansa. Huolettaa opiskelijoiden asema. Heissähän lepää suomalaisten tulevaisuus. Oppositiostahan vaikutus on vähäisempää, mutta valiokuntatyössä mahdollista.

 5. Samanlaisen Juhana Vartiaisen kuvaaman havainnon olen tehnyt persujen talouspoliittisesta ajattelusta koskien julkistaloutta. Näin erityisesti vaaliteltoilla persuja haastateltuani. Heidän kohdalleni sattuneilla edustajaehdokkailla on lisäksi aivan pelottavan huonot tiedot lukusuureista ja eri asioiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Se on jollakin tapaa pelottavaa ja jopa noloa vaalikahvia hörppiessä, mutta ei se oikeastaan yllätä. En myöskään ole kerta kaikkiaan kyennyt ymmärtämään puolueen talouspoliittista linjaa useasti Halla-Ahoa tv:ssä ja mm politiikkaradiossa kuunneltuani. En ole sitä ymmärtänyt, koska sellaista ei tunnu olevan lainkaan ainakaan missään selkeässä ja jäsennellyssä muodossa. Voisiko kolumnisti heittäytyä tutkivan toimittajan rooliin ja puristaa persuilta selkeät linjaukset :). Vasemmistolla on ainakin selkeä talouspoliittinen ja julkistalouden linja. Ei siitä sitten sen enempää. Edestämme sen seuraukset vielä aivan taatusti löydämme….

 6. Kiitos hyvin argumentoidusta kirjoituksesta! Pessimismiin on aihetta kun nykyinen hallitus näyttää käytännössä (retoriikan ulkopuolella) toteuttavan perussuomalaista agendaa: ei työmarkkinoiden eikä sosiaaliturvan uudistuksia, työperäistä maahanmuuttoa ei olennaisesti helpoteta ja ulkomaiset yritykset nähdään riistäjinä eikä kilpailun sparraajina. Olisi mielenkiintoista lukea näkemystäsi kolmesta muusta (oletettavasti) ei-vasemmistolaisesta puolueesta: vihreistä, keskustasta ja RKP:stä.

 7. Jämähtäneet työmarkkinat, torjuva asenne työperäiseen maahan muuttoon ym. menestyksen rattaissa haraavat kapulat, mikä mättää, kun uudistuksiin ei ryhdytä? Olisiko Ruotsin mallin mukaan henkilöstön edustuksella erityisesti pk -yritysten hallituksissa merkitystä viestin viejänä päättäjien pöytään, onko tästä näyttöä?

 8. Pitäisköhän tuo politiikan jako vasemmistoon ja oikeistoon vaihtaa jakoon, jossa akselin toisessa päässä olisivat tavoitehakuiset ja ratkaisukeskeiset puolueet ja poliitikot ja toisessa päässä valtaan pyrkivät populismilla suosiotaan tavoittelevat?

  Onko muita yhtä selvästi tavoitehakuisia ja ratkaisukeskeisiä kuin kokoomus?

  Toinen kummallisuus minusta on, että järkevä talouspolitiikka leimataan oikeistolaiseksi ja kylmäksi, kun inhimillistä ja oikeudenmukaista tuntuu olevan, ettei menoista piitata, antaa rahan mennä vaan.

  Mitä sille voisi tehdä?

 9. Perussuomalaiset on keskustapuolue, ei vasemmistopuolue, jos yhdellä sanalla pitää kuvailla tuolla janalla. Eduskunnan istumajärjestys ei sijoita nyt PS:ää oikeaan kohtaan tuolla janalla.

 10. Juhani Vartiaisella on tiettävästi hyvä kokemus siitä mistä puhuu, koska perustelut ovat objektiivisiä. On hyvä, että Vartiaisenkin kaltaisia rohkeita kansalaisia ja kansanedustajia on olemassa, eikä vaan nuolijoita. Miksi ei meillä puhuta ja tuoda esille enemmänkin vasemmisto-kommunistidiktatuurista, joista esimerkkejä on vielä nykyisinkin myöskin historiassammekin?

 11. Juhana Vartiainen on listannut valaisevia esimerkkejä perussuomalaisten käytännön politiikan ja retoriikan eroista. Retorisesti vasemmisto näyttäytyy PS’n päävastustajana, mutta sen käytännön politiikkaa kuitenkin peesaillaan – myös kuntatasolla.
  Lukuunottamatta tietenkään turvapaikan saaneiden sijoittamista.

  Koska Vartiainen näkyy itse vastanneen joihinkin kommentteihin, otan vapauden käyttää yksikön toista persoonaa ja kysyä Juhanalta, että miksi lanseeraat uuden taloustermin ”kotimainen talousorganismi”?
  Tarkoitatko kotimaista ”talousrakennetta”, ”pääomaklusteria” tai jopa ”kansantaloutta”?

  Mikäli viimemainittua, niin mielestäni kotimaisen verotuoton tietoista ”valuttamista” esim. terveydenhoidossa ulkomaisten rahastojen sijoittajaomistajille ei pidä edistää.
  Miksi pitäisi?

  Vai keksitkö uuden termin hämärtääksesi kantaasi, jonka mukaan olisi ihan OK antaa ulkomailla omistettujen globaalien (terveysalan yritysten) kupata kansantalouttamme?

  1. Reijo, voisin hyvin käyttää sanaa kansantalous. Mutta asia on tärkeä, ja olen eri mieltä kanssasi. Olennaista on se, millä hinnalla ja laadulla palveluja saadaan. Jos ulkomainen yritys tuottaa niitä edullisemmin kuin suomalainen, on tietysti parasta käyttää ulkomaista palvelua. Siinä, että jokin ulkomainen yritys saa Suomen-toiminnastaan voittoa, ei tietenkään ole mitään pahaa. Koko hyvinvointimme perustuu kansainväliseen työnjakoon, jossa yritykset kilpailevat markkinoista. Samalla tavalla suomalaiset yritykset palvelevat muiden maiden kuluttajia, ja “kuppaavat” niitä eli tuottavat hyötyä niille ja samalla osakkeenomistajilleen. Ja se, onko osakkeenomistaja suomalainen vai ei, on jokseenkin yhdentekevää. Samoille kansainvälisille pääomamarkkinoille ne saadut voitot kuitenkin sijoitetaan.

   Käytin siksi sanaa “organismi” pikemminkin pilkallisesti, koska tuollainen merkantilistinen/nationalistinen ajattelutapa, jossa pitäisi koettaa pitää talouden virrat kotimaan sisäisinä, on vanhentunut ja virheellinen. Kansallissosialistit edustivat sentapaista ajattelua, samaten kommunistit. Elintasomme syntyy kuitenkin kansainvälisestä vaihdosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kuulkaas ay-liike

Tulin juuri Tukholmasta, jossa olin 8.10.2018 mukana julkistamassa Teollisuusosapuolien Talousneuvoston (Industrins Ekonomiska Råd) uusinta raporttia. Ruotsin teollisuuden osapuolet, kaikki teollisuusammattiliitot ja kaikki työnantajaliitot, ylläpitävät teollisuusneuvostoa (Industrirådet), joka on puolestaan nimittänyt teollisuusosapuolten yhteisen asiantuntijaneuvoston, Industrin Ekonomiska Råd:in. Siinä on 4 yleisesti arvostettua ekonomistijäsentä, ja minulla on kunnia olla yksi heistä. Julkaisemme vuosittain raportin, jonka teollisuusneuvosto meiltä tilaa ja jonka kulloisestakin teemasisällöstä se esittää toiveita. Jos edessä on neuvottelukierros kirjoitamme yleensä kokonaistaloudellisesta tilanteesta ja työmarkkinoista, neuvottelujen tietopohjaa tukevalla tavalla. Jos neuvotteluja ei ole avautumassa, kirjoitamme muista ja pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavista teemoista, kuten tällä kertaa.

Julkaisuseminaariin oli ilmoittautunut pitkälti toistasataa aktiivia, teollisuuden menestyksestä kiinnostuneita työnantajien ja työntekijöiden edustajia sekä alan tutkijoita ja virkamiehiä. Keskustelussa pohdittiin monipuolisesti Ruotsin teollisuuden menestymisen edellytyksiä.

Ajattelin puheenvuoroja kuunnellessani ja pitäessäni että kontrasti Suomeen ei voisi olla suurempi. Ruotsin teollisuusosapuolet miettivät yhteisessä seminaarissa, yhdessä tilatun puolueettoman asiantuntijaraportin pohjalta Ruotsin teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Suomessa haastetaan valtiovallan oikeutta säätää lakeja.

Tässä touhussa ei ole mitään järkeä ja kuulkaas ay-liike, te tiedätte sen itsekin. Sen huomaa jo järkevien ay- ja demaritoimijoiden pälyilevästä katseestakin.

Te olette kollektiviivisesti kiinni viime vuosisadassa ja kylmässä sodassa, oudossa ja surrealistisessa henkisessä maailmassa jossa joku on koko ajan orjuuttamassa ja riistämässä työntekijää. Te olette kahliutuneet kylmän sodan asetelmaan, jossa Neuvostoliiton uhka toi teille mahdollisuuden olla suomalaisen valtiovallan ytimessä. Te kutsutte, uskomatonta kylläkin, lainsäädäntöä “saneluksi”. Silloin ei sanelu ikinä lopu, koska lainsäädäntö on aina sanelua, normeja joita kaikkien on noudatettava. Niihin oikeusvaltio perustuu.

Mutta oikeasti te ette voi olla valtio valtiossa, ettekä edes halua olla. Te olette osa Suomea, suomalaisia, joilla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa valtiosäännön puitteissa. Ja olla ylläpitämässä suomalaista sosiaaliturvaa, joka jo sellaisenaan suojaa työntekijää niin ettei tarvitse ottaa vastaan työtä sikamaisin ehdoin.

Kukaan ei halua teille tai suomalaiselle työläiselle pahaa. Mutta tällaiset älyttömät taistelut te tulette häviämään ja teidän on pakko ne hävitä. Kai teillä jokin logiikka on, ja Lasse Laatusen kaltaisiin kylmän sodan tupo-kasvatteihin se menee täydestä: kun uhmaatte lakoilla jokaista työmarkkinoiden uudistusta, te ajattelette ettei kukaan järkevästi laskeva niitä halua tehdä. Pieniä ei kannata tehdä koska lakkomenetykset ovat suurempia kuin uudistuksen hyödyt. Ja suuria uudistuksia ei uskalleta tehdä. Ja teidän hyvin kouluttamanne Etelärannan toimiston kumppaninnekin tottelee hyvin tätä logiikkaa ja tukee yleensä teitä, peitellysti tai avoimesti.

Eli koskaan ei tehdä mitään uudistuksia, joita ette “hyväksy”. Laatusen logiikalla se todella menee niin.

Lasse Laatunen on kuitenkin perin juurin väärässä. Laatusen logiikka johtaa siihen, ettei työmarkkinoita ikinä uudisteta ja Suomi jatkaa hidasta ja vakaata kulkuaan Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Se on surkean huono kauppa Suomelle vaikka Lasse Laatusen logiikalla se kai koostuu monista pienistä järkevistä “kaupoista”.  Vielä on sentään 5 maata, kaikki Välimeren maita, joissa on Suomea korkeampi työttömyys, nousukauden huipulla.

Eikä Lasse Laatusen ja Lauri Ihalaisen maailmassa edes ole olemassa pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä. Kun niistä puhutaan, he katsovat kaukaisuuteen. Heille on olemassa vain kylmän sodan järjestäytyneiden osapuolten työmarkkina. Vaikka suurin osa uusista työpaikoista syntyy ihan muualle.

Siksipä nyt ei enää olekaan kysymys vain tästä uudistuksesta. Sitä on sanottu “arvovaltakiistaksi”, mutta ei valtiovalta edes voi olla mukana arvovaltakiistassa. Valtiovallan arvovalta on kirjoitettu perustuslakiin eikä siitä tarvitse kiistellä. “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Uudistus sinänsä on pikemminkin pieni kuin suuri, mutta se on hyvin perusteltu. Se ei ole kenenkään “lobbaama” eikä uudistaminen ole nollasummapeliä. Se kannattaisi tehdä vaikka Suomen Yrittäjät sitä vastustaisivatkin.

Tästä uudistuksesta taitaa nyt tulla uusi sisällissota. Ei tietenkään väkivaltainen. Ei kutsuta sitä  vapaussodaksi. Mutta henkinen vapautuminen kylmän sodan maailmasta. Tuodaan glasnost tännekin.

Kutsutaan sitä vaikkapa vapautumisen sodaksi. Henkisen vapautumisen sodaksi. Henkinen vapautuminen pitkästä viime vuosisadasta, jolloin ensin väkivaltaiset kollektivistiset liikkeet, ensin maailmansodassa ja sitten kylmässä sodassa, uhkasivat liberaalia demokratiaa.

Ja kun heräätte pienyritysten irtisanomislain säätämisen jälkeiseen maailmaan, huomaatte, että elämme ihan hyvässä maassa, teidänkin kannaltanne. Maassa, jossa te ette enää epätoivoisesti yritä olla valtio valtiossa, vaan voitte muiden Pohjolan ammattiyhdistysliikkeiden tapaan hyväksyä edustuksellisen demokratian. Ja kukoistaa kuten ay-liike kukoistaa arvostettuna Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, huolehtien jäsenten asioista sen sijaan että yritetään olla ulkoparlamentaarinen kabinettien ylähuone. Suomessa, jossa teillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin. Suomessa, jossa ei ole “tabuja” ja kaikki voivat olla mukana politiikassa. Suomessa, jonka työpaikoilla voidaan uudistetun työlainsäädännön turvin itse sopia asioista.

Ja maailmassa, jossa totta vie on suurempia ongelmia protestoitavana  kuin pieni työsopimuslain muutos. Euroopassa, jossa äärioikeisto haastaa oikeusvaltiota. Ja maailmassa, jonka ilmasto lämpenee katastrofia kohti.

Innostakaa jäsenenne uurnille, niin kuin SAK:n hengennostatustilaisuudessa ilahduttavasti lopussa tapahtuikin. Ties vaikka lempipuolueenne pääsisivät hallitukseenkin. Mutta ihan samat ikääntymisestä johtuvat budjettirajoitukset koskevat kaikkia hallituksia. Työllisyysastetta on pakko nostaa. Kun viimeksi SDP oli hallituksessa 2011-2015, ajattelitte, että ei tehdä mitään mistä ay-liike ei pidä. Eikä tehtykään. 4 menetettyä vuotta, surkea lopputulos taloudelle ja työllisyydelle. Häpeäksi vanhoille valtionkantajapuolueille SDP:lle ja Kokoomukselle. Ei sorruta enää sellaiseen, millään hallituskokoonpanolla.

Vapautumissodassa on pelkkiä voittajia.

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Aktiivimallin politiikasta ja ihmiskuvasta

Vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömyysturvan aktiiviporrastus, joka edellyttää täyden työttömyyspäivärahan edellytyksenä pientä työ- tai yrittäjäpanosta tai osallistumista työvoimahallinnon aktivointitoimiin 3 kuukauden tarkastelujakson aikana. Muussa tapauksessa työttömyysturva alenee 4,65 prosentilla eli ikään kuin yksi työttömyyspäivä muuttuisi omavastuupäiväksi. Sen voi taas palauttaa perustasolleen täyttämällä ehdot seuraavan 3 kuukauden aikana. Tämän vastapainoksi työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrää vähennettiin 7:stä viiteen. Enemmistö työttömistä hyötyy uudistuksesta, jos hyötyä mitataan käteen tulevalla työttömyysturva-tulovirralla. Reformin suunnitellutta kolmikantatyöryhmää johtanut Martti Hetemäki on tuoreessa blogikirjoituksessaan ansiokkaasti käynyt läpi uudistuksen perusteluja. Helsingin Sanomien Paavo Teittinen on myös huolellisesti laaditussa artikkelissaan  erinomaisesti valottanut uudistusta ja vertaillut sitä kansainvälisiin esikuviin. Pohjosimaisessa vertailussa uusi suomalainen aktivointimalli on lempeäkätinen.

Aktiivimalli on pieni uudistus, joka kuitenkin suurella todennäköisyydellä hieman alentaa työttömyysastetta pysyvällä tavalla. Vaihtoehtona olisi ollut työttömyysturvan porrastus ajassa ilman ehtoja. Kolmikantakeskusteluissa päädyttiin kuitenkin nyt toteutettuun malliin, jossa siis alenemisen voi välttää osoittamalla aktiivisuutta työnteon tai yrittämisen piirissä.

Ajassa laskeva työttömyysturva – esimerkiksi puolen vuoden tai 12 kuukauden jälkeen alennettu korvaus — on monien taloustieteilijöiden suosittelema vaihtoehto, koska sen ajatellaan voimistavan työttömien työnhakuponnisteluja. Tällaisia tuloksia on johdettu talousteorian malleista ja ne ovat myös saaneet empiiristä vahvistusta. On aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että työttömyysturvan tason ja keston alentaminen lyhentää työttömyysjaksojen pituutta ja näin myös keskimääräistä työttömyysastetta. Kun työttömyysturvaa heikennetään ja lyhennetään, työttömät etsivät intensiivisemmin uutta työpaikkaa ja ottavat vastaan myös sellaisia töitä, joille olisi paremman ja pitkäkestoisemman turvan tapauksessa sanottu ei.

Kysymys työttömyysturvan soveliaasta aikaprofiilista on kuitenkin monimutkainen. Jotkin talousteorian tarkastelut puoltavat tosin myös toisenlaista lähestymistapaa. Jos pitkäaikaistyöttömät ovat täysin luopuneet työnhausta ja heidän työllistymistodennäköisyytensä on lähellä nollaa, voitaisiin hyvinvoinnin näkökulmasta perustella myös ajassa nousevaa tukitasoa. Tällöinhän ei työnteon kannustin enää toimi eikä päättäjällä ole syytä “kurnuttaa” pitkäaikaistyötöntä heikolla elintasolla. Tietääkseni kuitenkin kaikkialla on päädytty jollain tavalla alenevaan työttömyysturvaan.

Vakuutus ja moral hazard

Työttömyysturvan suunnittelussa onkin aina kysymys tarpeellisen vakuutuksen ja moral hazardin tasapainotuksesta järkevällä tavalla. Työttömyysturva on tarpeellinen vakuutus, koska jokainen kohtaa markkinataloudessa tuloepävarmuutta työttömyyden muodossa. Mutta työttömyysturva ja sosiaaliturva vääristävät myös valintaa työn ja vapaa-ajan välillä ja työn etsinnän ja vapaa-ajan välillä. Sosiaaliturva  matalapalkkatyöstä saatavien ansiotulojen sijasta voi johtaa siihen, että työttömyysjaksot pitkittyvät tai jopa siihen, että työttömyystuesta ja toimeentulotuesta tulee pitkäaikainen tai pysyvä elämäntapa. Näistä syistä työttömyysturvalle asetetaan ehtoja ja määräaikoja. Työttömyysturvan taso ja korvausaste voivat olla sitä parempia, mitä nopeammin työtön saadaan takaisin töihin. Tähän perustuu nyt Suomessakin usein kehuttu “tanskalainen” ajattelutapa. Työttömyysturvan taso on Tanskassa hyvä, mutta työtöntä tuetaan ja työnnetäänkin harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Martti Hetemäen kirjoituksessa on käyty läpi uudistuksen yksityiskohtia. Koetan tässä blogauksessani käsitellä uudistuksen poliittista puolta ja siitä syntynyttä kansalaiskeskustelua. Voin samalla koettaa reagoida siihen monipuoliseen palautteeseen, jota olen päättäjänä saanut.

Aktiivimallin ihmiskuva – hallitus ei syytä tai syyllistä

Aktiivimallin kriitikot väittävät, että hallitus ”syyllistää” työttömiä ja pitää heitä ”laiskoina”. Näitä väitteitä ei yleensä dokumentoida, ja vaikeaa se olisikin. Eihän tietenkään kukaan päättäjä koskaan oikeasti ole syyttänyt ketään tai luonnehtinut ketään laiskaksi. Samansukuinen yleinen vastaväite aktiivimallille on että vain pieni osa, muutama prosentti työvoimasta on “työn vieroksujia” ja muita on ihan turha kannustaa, koska ovat ahkeria muutenkin. Tämän kriitiikin on esittänyt Helsingin Sanomien kolumnisti Yrjö Rautio ja moni muukin, ja sen mukaan hallitus pitäisi työttömiä “laiskoina” ja erilaisina kuin muita ihmisiä.

Työntarjonta- ja aktivointipolitiikka ei lainkaan perustu sellaiselle ajattelulle, että olisi jokin erityinen “työn vieroksujien” ryhmä tai että työttömät olisivat jotenkin erityisen laiska ihmisryhmä. Työttömien joukon vaihtuvuus on suurta, ja suuri osa väestöstä käy läpi työttömyysjakson.

Aktivointipolitiikka perustuu siihen, että lähes kaikkien ihmisten taloudelliset valinnat riippuvat taloudellisista kannustimista. Ihminen on älykäs ja mukavuudenhaluinen olento, ja kaikki arvostavat omaa vapaa-aikaa. Työttömät ovat “laiskoja” ihan samassa mielessä kuin me kaikki olemme “laiskoja”: meillä on oma elämä, arvostamme vapauttamme, olemme järkeviä ihmisiä.

Jokainen voi tehdä itselleen ”laiskuustestin” joka testaa oman vapaa-ajan arvoa. Testikysymys menee näin:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, ilman palkkaa?

Tietenkään et tule, koska aika on arvokkaampaa omassa vapaassa hallinnassa kuin Vartiaiselle annetussa työnjohtovallassa. Olet siis “laiska”. Mutta, jos jatkokysymys olisi:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, jos saat siitä vuoden lopussa 10 miljoonaa euroa?,

saisin oletettavasti enemmän tarjokkaita, totta kai, ja jopa kolumnisti Yrjö Rautio saattaisi tarttua tilaisuuteen. Ja jossain 10 miljoonan euron palkan ja nollapalkan välillä on sellainen palkkataso, että sinäkin joka tätä luet, saattaisit tarttua tilaisuuteen.

Aktiivimallin avulla yritetään nyt pikkuisen vaikuttaa tähän kynnyspalkkaan, siihen, millaisia työtarjouksia otetaan vastaan, millaisin ehdoin ja millaisen välimatkan päästä – ilman että ketään haukutaan laiskaksi. Lisäksi keikkatyöalustat kehittyvät koko ajan, ja keikkatyökin voi olla tie pysyvämpään työllisyyteen.

Suomalaisten omakuvan kulttuurinen murros?

Aktiivimallin kiivas vastustus kertoo kuitenkin pikku hiljaa tapahtuvasta kulttuurisesta murroksesta. Olemme eläneet jonkinlaisessa yhtenäisessä talkoohenkikulttuurissa, jossa poliittisen keskustelun yhteiseen itsepetokseen on kuulunut ajatus siitä, että me suomalaiset olemme jotenkin erityisen “kovia tekemään työtä” ja taloudellinen kannustekeskustelu ei koske meitä ollenkaan. Nyt kun työvoimapolitiikkaa aletaan enemmän perustaa taloustieteelliseen ihmiskuvaan, se koetaan uudeksi ja loukkaavaksi. Erityisesti vasemmiston parissa elää jonkinlainen myyttinen käsitys “jalosta köyhästä”, työttömästä uhrina, joka ei voi lainkaan vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Toisin kuin jopa vasemmistolaiset tutkijat kuvittelevat, kukaan täysjärkinen ei tietenkään väitä, että työttömyys tai työllisyys riippuisi vain yksilön omista valinnoista. Totta kai se riippuu myös sekä markkinatilanteesta että onnesta. Mutta totta kai se riippuu myös yksilön omista valinnoista – siitä, miten aktiivisesti hakee työtä ja mitä on valmis ottamaan vastaan. Eikö tämän pitäisi olla itsestään selvää?

Vasemmiston ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin

Toisaalta lähes jokainen suomalainen, vasemmistopoliitikkoja myöten, osaa kahden kesken kertoa lähipiiristään tapauksia, joissa työtilaisuuksista on kieltäydytty. Samaan aikaan silmiemme edessä näemme, miten maahanmuuttajat valtaavat matalapalkka-alojen tehtäviä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tämä ei johdu siitä, tietenkään, että työnantajat syrjisivät kantasuomalaisia, vaan siitä, että suomalaisia on enää vaikeaa saada joihinkin matalapalkkatöihin.

Asenteidemme kaksinaamaisuus tulee esille myös siinä, että epäilemme maahanmuuttajia paljon herkemmin työn ja vapaa-ajan suhdetta sosiaaliturvan avulla optimoiviksi systeemin hyväksikäyttäjäksi. Monet vasemmistopoliitikotkin ovat ainakin kahden kesken valmiita sanomaan, ettei pidä olla maahanmuuton suhteen niin naiivi, että päästää Suomeen maahanmuuttajia käyttämään hyväkseen sosiaaliturvaa. Mutta jos sellainen hyväksikäyttö on mahdollista, voisi ehkä olettaa että joku kantasuomalainenkin sellaiseen turvautuu – eivät kai suomalaiset mitään ahkeruuden herrakansaa ole.

Poliittisella vasemmistolla on kertakaikkisen ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin. Aktiivimallin tapauksessa vasemmisto ajattelee, että on jotenkin eettisesti väärin perustaa politiikkaa työnteon taloudellisiin kannustimiin – että on jotenkin työttömien “syyllistämistä” sanoa, että kannustimia tarvitaan, kun kerran työttömät jo nyt hakevat henki kurkussa työtä. Toisaalta jokainen vasemmistopoliitikko jonka kanssa olen asiasta jutellut, on kannattanut työttömyysturvan 300 euron suojaosaa, joka säädettiin vuonna 2015. Se siis mahdollistaa 300 euron ansaitsemisen kuukauden aikana ilman että työttömyysetuus pienenee. Järjestelyyn on vasemmiston piirissä oltu laajasti tyytyväisiä, sen uskotaan lisäävän työllisyyttä ja monet vasemmiston kansanedustajat ovat sitä mieltä, että suojaosuutta pitää kasvattaa. Mutta suojaosuus perustuu täsmälleen samaan ajattelutapaan kuin aktiivimalli – siihen, että taloudellinen kannustin auttaa työllistymään. Jos aktiivimalli “syyllistää” kuten vasemmisto ajattelee, suojaosa “syyllistää” täsmälleen samalla tavalla: työllisyyden uskotaan lisääntyvän kun se tulee taloudellisesti kannattavammaksi.

Kannustinongelma ei poistu keskuudestamme niin kauan kuin sosiaaliturvaa on olemassa

Kannustinajattelu törmää siis suomalaiseen talkooromantiikkaan. Tällaisten romanttis-nationalististen asenteiden vuoksi hallituksenkin on selvästi ollut vaikeaa puolustaa aktiivimallia. Sitä täytyy kuitenkin uskaltaa puolustaa, koska kysymys työn kannustimista ja hyvinvointivaltion rahoituksesta ei ole millään muotoa häviämässä poliittiselta agendaltamme. Päin vastoin, ikääntyvässä Suomessa se tulee olemaan vuosi vuodelta entistäkin ajankohtaisempi. Eikä pidä yhtään hävetä sellaista viestiä, että koetamme vaikuttaa kaikkien käyttäytymiseen, työllisyyttä ja ahkerointia lisäävästi. Juha Sipilän hallituksen ohjelma alkaa upealla lauseella, joka luonnehtii sitä, minne haluamme olla matkalla:

Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä

Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää sitä, että yksilön ja julkistalouden velvoitteet ovat tasapainossa. Työnteko ei silloin voi olla vapaaehtoista eikä työttömyys voi tarkoittaa oikeutta elää ikuisesti tulonsiirroilla. Työtä on haettava ja tehtävä, vaikka se epämukavaa olisikin. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle ei ole “sinä olet laiska”. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle on:

Sinä olet tärkeä ja sinunkin panostasi tarvitaan“.

Laadukkaampaan työvoimapolitiikkaan

Toinen ja perustellumpi kritiikin kohde on siinä, että työvoimahallinnon voimavarat ovat riittämättömiä huolehtimaan työtilaisuuksien tarjonnasta ja tukialeneman peruuttavista aktivointitoimista. Tähän työvoimapolitiikan resurssipuutteeseen näyttää nyt koko kansakunta liikuttavan yksimielisesti yhtäkkiä havahtuneen, ja hyvä niin. Työvoimapolitiikan voimavarat ovatkin muihin Pohjoismaihin verrattuna niukat. Työvoimahallinnon on vaikea suoriutua tehtävistään ja siihen kohdistuu ylimitoitettuja odotuksia. Valiokuntakäsittelyissä olen oppinut, että monet työvoimahallinnon virkamiehet ovat niukkojen resurssien ahdongossa väsyneitä ja turhautuneita. Työvoimahallinnon toimiin ollaan sen “asiakkaiden” eli työttömien parissa laajalti tyytymättömiä, ja niistä on tehty valituksia.

Työttömien määräaikaishaastattelut ovat kuitenkin ajantasaistaneet työttömien rekisteriä, josta on poistunut sinne oikeasti kuulumattomia ihmisiä – työllisiä, ulkomailla asuvia, ilmeisesti jopa kuolleita. Lisäksi kansalaispalautteesta ja valiokuntakuulemisesta voi päätellä, että työttömyysturvan varassa elää joukko ihmisiä, joiden työkyky on kehno ja jotka kuuluisivat kuntouttavaan toimintaan. On kerrassaan hyödyllistä, jos aktiivimalli vielä kirittää työvoimahallinnon järkeistämään toimintojaan ja saattamaan kuntoutuksen piiriin tai välityömarkkinoille sellaiset työttömät, joiden työllistymistodennäköisyys on lähellä nollaa.

Työvoimahallinnon kehittäminen on pitkäaikainen ponnistus, ja se voi vaatia lisää budjettivoimavaroja. Harva voimavarojen lisäämisestä innostunut poliitikko on kuitenkaan viitsinyt kertoa mistä julkisista menoista hän olisi valmis tinkimään (minä osaisin kyllä kertoa!). Eikä kenenkään pidä kuvitella, että virkailijoiden lisääminen on automaattisesti toimiva työllisyyttä lisäävä lääke. Työvoimapolitiikka on siirtymässä maakuntien vastuulle, eikä kukaan oikein tässä vaiheessa tiedä, miten hyvin se tulee toimimaan. Maakunnilla ei valitettavasti ilmeisesti ole kunnon kannusteita työttömyyden alentamiseen, koska ne saavat valtiovallalta sitä enemmän varoja, mitä korkeampi maakunnan työttömyys on.

Kansalaispalautteesta

Aktiivimalli on poikinut meille kansanedustajille suuren määrän kansalaispalautetta. Itselleni on tullut sekä kehuja että haukkuja. Osa kielteisestä palautteesta on koordinoitua ja kampanjanomaista ja luonteeltaan sellaista, ettei lainkaan ihmetytä, ettei sen lähettäjä ole onnistunut työllistymään. Mutta murheellista on lukea sellaisten ihmisten kirjeitä, joilla on monenlaisia työntekoa vaikeuttavia terveysongelmia ja joiden voi olla vaikeaa löytää edes keikkatyötä.

Toinen murheellinen piirre on siinä, miten moni syrjäseutujen työtön kertoo että voisi jopa muuttaa kasvukeskukseen töihin, mutta oman omakotitalon arvo on laskenut niin alas, ettei ole varaa vaihtaa asuntoa. Kasvukeskuksissa on kallista asua, ja syrjäseudun arvottomaksi muuttuva omakotitalo tarjoaa sentään asunnon käyttöarvon vaikkei vaihtoarvoa juuri ole. Tällaisia murheellisia kohtaloita on selvästikin paljon ja olen niitä apein mielin lukenut. Tällaiset kotitaloudet maksavat hintaa menneistä politiikkavirheistä — siitä, että on haluttu kynsin hampain pitää “koko maa asuttuna” ja että verolait ovat kannustaneet sijoittamaan koko elinkaaren varallisuus nimenomaan omaan taloon tai asuntoon.

Työttömyysturvan lisäpäivät eli “työttömyyseläkeputki” 

Oma tyytymätön ryhmänsä ovat ns. “työttömyyseläkeputkessa” eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivillä olevat. Heitä on Kelan tilastojen mukaan noin 13 000. Järjestely tarkoittaa sitä, että 59-61 vuotta täyttänyt työtön, jolla on jo takanaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 päivää, saa ansiosidonnaiselle turvalleen jatkoa aina vanhuuseläkkeen alkamiseen asti. Se on käytännössä merkinnyt 57-60 vuoden eläkeikää. Työttömyyseläkeputki on ollut suomalaisen työvoimapolitiikan epäonnistuneimpia ja surkeimpia järjestelyjä. Se on luonut käytännössä varhaisen eläköitymisen kanavan, jota on hiljaisessa yhteisymmärryksessä käytetty työpaikoilla. Se on ollut työnantajalle kätevä veruke ikääntyneen työntekijään irtisanomiseen, jota irtisanomisen kohteella ei välttämättä ole edes ollut syytä vastustaa. Työttömyyseläkeputkessa olevat ovat periaatteessa hekin olleet samalla tavalla velvoitettuja ottamaan uutta työtä vastaan kuin kaikki muutkin työttömät, mutta käytännössä heitä on ilmeisesti pidetty varhaiseläkeläisinä, joiden on etupäässä annettu olla rauhassa. Ainakin tähän viittaavat keskusteluni työvoimahallinnon kanssa sekä niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat asiaan jossain määrin perehtyneet. Aktiivimalli koskee myös tällaisia seniorityöttömiä, joista monet kokevat nyt itsensä petetyiksi. On tuiki tarpeellista, että “putken” houkuttelevuutta vähennetään, mutta nyt putkessa olevat ovat kiistämättä väliinputoajia.

Kansanedustajien sopeutumiseläke ja sopeutumisraha

Kansalaispalautteessa ilmenee myös katkeruutta kansanedustajien eläke-etuja, sopeutumiseläkettä ja sen vuonna 2011 korvannutta selvästi niukempaa sopeutumisrahaa kohtaan. Tässä olen samaa mieltä monien kansalaisten kanssa: jos päättäjinä olemme sitä mieltä, että kansalaisten on aktiivisesti oltava työmarkkinoiden käytettävissä kun työ menee alta, ei kansanedustajan työ voi olla poikkeus. Minusta sopeutumisrahat pitäisi poistaa. Katkeruutta näyttää kohdistuvan myös aiemman lainsäädännön aikana myönnettyihin, edullisempiin sopeutumiseläkkeisiin. Kerran jo myönettyjen etuuksien poistamisella on Suomessa vanhastaan ollut korkeampi kynnys.

Kausityöläiset

Oma työttömien kategoria, joka antaa kuulua itsestään, ovat kausityöntekijät ja epäsäännöllisesti työtä tekevät – esimerkiksi teatteritaiteilijat tai urheiluvalmentajat -, jotka ovat “tottuneet” paikkaamaan tulokuoppiaan työttömyysturvalla ja suunnittelevat yhdessä työnantajan kanssa elämäänsä sen varaan. Tiukkaan ottaen tällainen työttömyysturvan suunnitelmallinen käyttö on väärinkäyttöä. Työttömyysturvan tarkoitus ei ole toimia pysyvänä ja toistuvana tulojen lähteenä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen pitäisi miettiä uudelta pohjalta tällaistenkin elinkeinojen asemaa.

Miten tästä eteenpäin?

Moni työtön selvästikin kokee, että on vaikeaa saada työtä tai edes keikkatyötä. Siksi lähivuosien uudistustyössä tulee edelleen pyrkiä yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseen. Työehtosopimusten tiukasta yleissitovuudesta on syytä luopua, ja huolehtia palkansaajien vähimmäiseduista muilla tavoin. Lisäksi yksilöperusteista irtisanomiskynnystä voisi olla viisasta alentaa ja täydentää heikentynyttä irtisanomissuojaa jonkinlaisella irtisanomissakolla, kuten Nobel-palkittu ekonomisti Jean Tirole tuoreessa kirjassaan esittää. Työvoimapalvelujen resursseja on lisättävä, ja olisi sallittava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja nykyistä joustavammin työehdoin. Kaikki tällaiset reformit helpottaisivat työttömien mahdollisuutta työllistyä pysyvästi tai keikkatyöhön. Lisäksi vireillä oleva tulorekisteri toivottavasti helpottaa tiedon saamista siitä, miten työkeikan vastaanottaminen vaikuttaa omaan tulotasoon. Kaiken tämän on oltava hallituksen ja seuraavien hallitusten reformiagendalla.

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Yhteisblogi Asmo Maanselän kanssa: Työnteko kannattaa Suomessa poikkeuksellisen heikosti.

Suomessa on hyvä sosiaaliturva. Työssäkäyvien ja työttömien köyhyysaste on EU-maiden matalin (Eurostat 2016). Tästä huolimatta vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. Moitteisiin on laajasti vedottu poliittisessa keskustelussa, kun on haluttu vastustaa sosiaaliturvan uudistuksia ja työnteon kannustimien parantamista.

Jos huomautetaan maata, jossa on EU:n pienin köyhyysaste, herää kysymys, mihin huomautus perustuu. EU:n sosiaalinen peruskirja edellyttää, että sosiaaliturvaetuisuuksien vähimmäistason on oltava vähintään 50 % kansalaisten mediaanitulosta, eli huomautusvuonna 2013 niiden olisi pitänyt olla 970 €/kk. Komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulon määrää ainoastaan työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen keskiarvon perusteella. Se ei ottanut laskelmissaan huomioon toimeentulotukea ja sen muita osia. Sosiaalisten oikeuksien komitean arvio antaa tilanteestamme väärän kuvan.

Suomen järjestelmä antaa yksinasuvalle helsinkiläiselle toimeentulotukea jopa 1 188 €/kk. Toimeentulotuki on erittäin ongelmallinen tukimuoto. Vähimmäisturvan riittävyyttä arvioitaessa tulisi huomioida Suomen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus, joka muodostuu rahana maksettavien sosiaalietuuksien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatoista ja –helpotuksista. Suomessa pienituloiselle tarjottavat palvelut ovat lähes poikkeuksetta ilmaisia.

Vähimmäisetuuksia kannattaa vertailla maiden välillä. Toimeentulotuki on Suomessa erittäin käytetty tukimuoto verrattuna Ruotsiin. Molemmissa maissa tukea käyttää 400 000 henkilöä, vaikka Ruotsissa on kaksi kertaa enemmän asukkaita. Sekä asumistukien että toimeentulotuen taso on Suomessa Ruotsia korkeampi. Ruotsin yli vuoden työttömänä olleista vain vajaa 20 % sai enää työttömyysetuutta. Pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan kattavuus oli Suomessa EU:n parhain. Yli 90 % yli vuoden työttömänä olleista sai työttömyysetuutta Suomessa. Ruotsin tilanne johtuu siitä, että ansiosidonnaiselta pudonneet pitkäaikaistyöttömät saavat Aktivitedstöd ja utvecklingsersättning –tukia aktiivisuutta vastaan. Niitä ei pidetä varsinaisena työttömyysetuna EU:n tilastoissa vaan palkkana aktiivisuudesta tiukempien osallistumisehtojen vuoksi. Ruotsin edustama pohjoismainen malli on minimietuuksien osalta Suomea tiukempi ehdoiltaan ja pienempi tukitasoiltaan.

Vähimmäistyöttömyysetuuksien tason pitäminen korkealla on perusteltua köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Mutta se aiheuttaa pohjoismaisessa vertailussa heikot työnteon kannustimet erityisesti matalapalkkaiselle työlle. Tämä on yksi syy työvoimapulalle, kun matalapalkkaista työtä ei kannata ottaa vastaan. Työn rajaveroaste onkin Suomessa matalimmilla tulotasoilla selvästi muita pohjoismaita korkeampi. Työn rajaveroaste oli 67 % mediaanipalkasta ansaitsevalla vuonna 2014 Suomessa 54,3 %, Ruotsissa 45,5 % ja Tanskassa vain 39,5 %. Suomen muita Pohjoismaita korkeammat rajaveroasteet matalilla tulotasoilla johtuvat ennen muuta työtulovähennyksistä, jotka poistuvat nopeammin tulojen kasvaessa. Työnteon kannustimet ovat siis heikot.

Pitkällinen elämäinen pelkästään tuen varassa jättää saajansa väistämättä köyhyyteen jopa Suomessa. Siksi tukijärjestelmän tulisi olla työntekoon kannustava. Katseet tulisikin siirtää matalapalkkaisen työn kannustavuuden parantamiseen, työtulovähennyksiä kasvattamalla. Muuten työlle ei löydy tekijöitä, talouskasvumme hidastuu jo piankin työvoimapulan vuoksi ja julkistaloutemme ongelmat eivät ratkea.

Juhana Vartiainen, Kansanedustaja Kokoomus
Asmo Maanselkä, Puoluesihteeri Kristillisdemokraatit

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!