Juhana Vartiainen

Kielteinen turvapaikkapäätös ei ole peruste vapaudenriistoon

Suomeen vuosina 2015-2017 tulleista 41 000 turvapaikanhakijasta runsaat 12 000 on saanut myönteisen päätöksen. Osapuilleen 25 000 tapauksessa on tullut kielteinen päätös tai hakemusta ei ole käsitelty (sen ilmeisen perustettomuuden vuoksi tai siksi että se kuuluu toiselle EU-maalle). Kielteisen päätöksen saaneita on vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä noin 11 000, suurin osa odottamassa valituksensa käsittelyä.

Jos valitus on hylätty, voidaan puhua ”laittomasti maassa olevasta” henkilöstä. Mutta sekään ei tee rikollista, ellei syyllisty rikokseen tai koeta aktiivisesti välttää palauttamista. Joskus puhutaan löysästi ”paperittomista”, mutta se on huono ja epätarkka nimitys. Moni oikeasti turvaa tarvitseva on saapunut maahan ilman matkusasiakirjoja.

Palautusjonossa on tällä hetkellä noin 1400 ihmistä. Monelle palautusta odottelevalle keskeinen syy viivästykseen on se, että lähtömaa ei toimita matkustamisen mahdollistavia asiakirjoja kuten passia.

Turun puukotuksen jälkeen on keskusteltu siitä, pitääkö kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita valvoa nykyistä enemmän. Turun puukottajahan asui vastaanottokeskuksessa. Perussuomalaiset ovat esittäneet jopa koko ryhmän jonkinlaista eristämistä paikkaan tai paikkoihin joista he eivät voi poistua.

On kuitenkin luotaantyöntävä ja oikeudellisesti mahdoton ajatus, että kielteisen päätöksen saaneita kohdeltaisiin ryhmänä jonkinlaisena vaarallisena rikollisjoukkona, joka olisi eristettävä. Se, että on hakenut turvapaikkaa ja saanut kielteisen viranomaispäätöksen tai oikeuden päätöksen, ei ole peruste ihmisen vapauden riistolle. Turvapaikanhakijat tai paperittomat turvapaikanhakijat eivät ole kollektiivisesti syyllisiä Turun puukotukseen. Siksi ajatus jonkinlaisesta vankilasta – Halla-Aho on ilmeisesti puhunut jopa ”saaresta” on kammottava.

Ajatus on myös epätarkoituksenmukainen. Kielteisen päätöksen saaneiden joukossa saattaa ilmeisesti olla ”pahiksia”, väkivaltaiseen käyttytymiseen alttiita tai jopa alun perin ISIL:in lähettämiä agentteja. Tällaisia ihmisiä koskevan eurooppalaisen tiedustelutiedon on kuljettava paremmin viranomaisten välillä, ja vastaanottokeskuksissa on kyettävä tähänastista tehokkaammin valvomaan ja salaisen poliisin tyyliin varjostamaan näitä tapauksia. Turun epäillyn puukottajan tapauksessa tietoa oli selvästikin tarjolla, mutta ilmeisesti poliisin resurssit eivät riittäneet tarkempaan valvontaan ja tarkkailuun.

Joka tapauksessa on huomattava, että jo nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden vaarallisena pidetyn henkilön säilöönottoon. Siihen riittää osoitus henkilön mahdollisesta vaarallisuudesta tai siitä, että on koettanut välttää lainvoimaista palautusta. Meillä on siis olemassa lainsäädäntö, jolla voidaan estää vaarallisena pidettyä henkilöä liikkumasta vapaasti.

Jos palautettavien valvonnan tiivistämistä todella pidetään tarpeellisena, voisi periaatteessa ajatella ”palautuskeskuksia” joissa olisi mahdollista jonkin verran nykyistä tiiviimpi valvonta. Sellaiseenkaan ei tietysti liittyisi vapauden riisto. Paula Risikko tarkoitti Mikkelin pohdiskeluillaan selvitettäväksi tällaista mahdollisuutta eikä mitään vankilaa.

Jotkut kielteisen päätöksen saaneet voivat koettaa kadota ja siirtyä toiselle paikkakunnalle tai vaikkapa Ruotsiin. He saattavat myös päätyä myös surkeaan asemaan pimeillä työmarkkinoilla, joilla heitä voidaan mielin määrin hyväksikäyttää.

Viime vuosien ja vuosikymmenten kokemukset ovat osoittaneet sen, miten epätarkoituksenmukaista on koota katkeria ihmisiä ja erityisesti nuoria miehiä yhteen paikkaan – varsinkin jos mukana on väkivaltaisesti radikalisoituneita tai ISIL:in toimijoita. Halla-ahon leirisaari olisi ilmeisesti aika lähellä sitä, mitä ISIL voisi toivoa: paljon nuoria ja toivottomia miehiä yhdessä omien agenttien kanssa – maaperää katkeruudelle ja kiihottamiselle, ja kohta uusia jihadistitaistelijoita heitettäväksi terrorismin rintamille. Kannattaa muistaa, että ISIL:n hurjimmista ja raaimmista toimijoista useat olivat raaistuneet ja radikalisoituneet nimenomaan Guantánamon vankileirillä.

Pahisten luominen vankilassa ja sitten ulosheittäminen ei siksi todellakaan ole hyvää politiikkaa. He ovat ongelma, minne he päätyvätkään. Ja vaikka eristyksissä ei suorastaan luotaisi jihadisteja, on vaikeaa nähdä, mitä eristyksestä hyödytään. Suomessahan ei ole kovin helppo piileskellä ja lähtökohta on, että ihmiselle kuuluu vapaus. Viranomaiset voivat ilmoittautumisvelvollisuuden avulla valvoa kielteisen päätöksen saaneiden liikkeitä. Monet nuoret kielteisen päätöksen saaneet ovat enemmän kuin sosiaalityön kuin vankilan tarpeessa.

Tällaiset päättelyt ovat varmaankin olleet taustalla sisäministeriön arvioissa, joiden mukaan kielteisen päätöksen saaneiden pakottaminen erillisiin keskuksiin ei ole tarkoituksenmukaista. Siksi suhtaudun varauksin myös ajatukseen palautuskeskuksista.

Petteri Orpo totesi Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että kielteisen lainvoimaisen päätöksen saaneiden eli laittomasti maassa olevien palauttamisen vaikeuttaminen ei ole sopusoinnussa oikeusvaltion periaatteiden kanssa. Ja niinhän asia on. Eduskunnan säätämiä lakeja tulee noudattaa ja niihin nojaavaa viranomaistoimintaa ei saa vaikeuttaa. Tämä nostaa joidenkin turvapaikanhakijoiden tapauksessa katkeran vastakkainasettelun, koska moni turvapaikanhakija voi kielteisestä päätöksestä huolimatta pitää kotimaataan vaarallisena. Päätösprosessi voi tehdä virheitä kumpaankin suuntaan.

Kirkon työntekijät ja monet hyvään pyrkivät yksityiset kansalaiset ovat koettaneet tukea nuoria afgaanipoikia, ja kokevat vääryytenä sen, että hyvin Suomen sopeutuva ja ”kunnollinen” nuorimies pakkopalautetaan. Ja murheellistahan se voi ollakin. Silti lakeja pitää noudattaa eikä viranomaistoimintaa saa häiritä. Oikeusjärjestyksemme on suojakilpemme agressiivista nationalismia, ääriliikkeitä ja fasismia vastaan, ja lakia on noudatettava silloinkin, kun tuntuu pahalta. Kuten Kai Mykkänen A-studiossa eilen 23.8. totesi, turvapaikkapolitiikkaamme täytyy nykymaailmassa myös kuulua efektiivinen kielteisen päätöksen mahdollisuus.

Vain perusteltu tieto suoranaisesta kuolemanvaarasta tai vastaavasta voisi olla yksilötasolla riittävä peruste sille, että koetetaan estää palautusta ja vaikeuttaa viranomaisten toimintaa. Siinä tapauksessa kaiketi turvapaikkaprosessissa olisi tehty virhe. Jokainen toimii tällaisessa tapauksessa omantuntonsa varassa.

Julkisuudessa on keskusteltu myös siitä, pitäisikö tällaiseen viranomaistoiminnan vaikeuttamiseen liittää nykyistä kovempia sanktioita. Nythän laiton maassa oleskelu on sakolla rangaistava rikkomus, eikä avunanto tällaisessa tapauksessa käsitykseni mukaan ole yleensä rangaistavaa.

Voisin nukkua rauhallisemmin, jos tällaista lakimuutosta ei tarvitsisi tehdä, ja haluaisin ainakin tietää, onko tällainen viranomaisten toiminnan vaikeuttaminen edes kovin yleistä. Mitään ”paperittomien auttamisen kriminalisoinnin” esitystä ei ole siis tällä hetkellä olemassa. Auttaa saa, mutta viranomaisia ei saa estää toimeenpanemasta lakiin perustuvia päätöksiä.

Toimintatapa, jolla voitaisiin selvästi lievittää näitä ongelmia, olisi helpottaa ja nopeuttaa työlupien ja työhön perustuvien oleskelulupien myöntämistä niille turvapaikanhakijoille, jotka ovat selvästi sopeutuneet ja sopeutumassa suomalaisille työmarkkinoille. Olemme saaneet lukea tapauksista, joissa ilmeisesti hyvin Suomeen sopeutuneita ja työhalukkaita nuoria on pakolla poistettu maasta, vaikka työpaikka olisi tarjollakin, koska kuulemma ei ole tällaisen työvoiman ”tarvetta”. Täma toimintatapa perustuu vanhentuneeseen talousajatteluun eikä palvele ketään. Yhden työtilaisuus ei ole keneltäkään muulta pois. Ja jos paperiton on vaarassa joutua töihin pimeille työmarkkinoille orjamaisiin oloihin, työ- ja oleskeluluvan saanti tietysti parantaisi ratkaisevasti hänen asemaansa.

Vain yhtenä esimerkkinä voisi todeta, että Kainuussa on tunnetusti pulaa metsäkoneiden käyttäjistä. Olen jokseenkin varmaan, että turvapaikan hakijoiden joukossa olisi nuoria miehiä, jotka näkisivät metsäkonekoulutuksen Suomessa parempana vaihtoehtona kuin paluun kotimaahan.

 

.

 

 

 

Mitä mieltä sinä olet?

34 kommenttia artikkeliin Kielteinen turvapaikkapäätös ei ole peruste vapaudenriistoon

 1. Pentti Mattila sanoo:

  Ei olekaan. Mutta kun on tullut laittomasti maahan ilman papereita, niin kielteisen päätöksen jälkeen on välittömästi rikollinen. Ja rikollisia kohdellaan kuten laki määrää.

  1. Juhana Vartiainen sanoo:

   Tuo on yleinen väärinkäsitys. Ko. henkilö ei ole rikollinen. On kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut. Ja jos kielteinen päätös on vahvistettu tuomioistuimessa, on laittomasti maassa oleva. Mutta ei ole rikollinen.

   1. Kokoomuslainen sanoo:

    Minköhän blogisti tämän erottelun perustaa? Lainvoimaisen kielteisen päätöksen jälkeen maassa oleskelua jatkava ulkomaalainen syyllistyy ulkomaalaisrikkomukseen. Eli kirjaimellisesti rikkoo lakia. Lain rikkoja on rikollinen.

    ”Se, että on hakenut turvapaikkaa ja saanut kielteisen viranomaispäätöksen tai oikeuden päätöksen, ei ole peruste ihmisen vapauden riistolle.”

    Eihän tässä ole päätä eikä häntää? Luodaan verrannollinen tilanne, jota talousorientoitunut blogisti varmasti ymmärtää, vaikka kansallisvaltion etujen ymmärtäminen tuntuukin olevan blogistille hankala hahmottaa:

    Jos kieltäydyn poistumasta ravintolasta, liikkeestä, taksista, bussista, junasta, lentokoneesta, toisen ihmisten asunnosta tms. on se täysin validi peruste heittää minut sieltä ulos väkisin. Viimekädessä poliisin toimesta fyysisesti pakolla ulos siirtäen. Miksi mittakaavaa kasvattaessa tästä tulisi jotenkin epäinhimillistä?

    Jos ei suostu lähtemään itse, niin sitten lähtee väkisin. Vaikka fyysisesti kannettuna. Jos tämä viimeinen (ja epämukava) vaihtoehto suljetaan tyystin pois, putoaa koko järjestelmän uskottavuudelta pohja.

    1. Juhana Vartiainen sanoo:

     Laittomassa maassa oleskelusta sakotetaan, ja palautusta aktiivisesti vastustava syyllistyy rikokseen. Mutta matkustusasiakirjojaan odottava ei ole rikollinen. Totta kai on olemassa peruste maasta poistamiseen, mutta se ei toteudu vain sormia napsauttamalla.

     1. vk sanoo:

      Migrin sivuilta:

      Muukalaispassi voidaan myöntää sinulle viranomaisen harkinnan mukaan, jos esimerkiksi:

      – et voi saada passia kotimaasi viranomaiselta
      – muukalaispassin saamisellesi on muu erityinen syy, kuten esimerkiksi
      se, että et ole pystynyt hankkimaan kansallista passia yrityksistä huolimatta.

      Passin odottaminen tai sen puuttuminen ei siis näyttäisi olevan este maasta poistamiselle. Muukalaispassi on ratkaisu, jota Suomen viranomaiset voivat nykylainsäädännön pohjalta käyttää. Muukalaispassi syntyy suurin piirtein sormia napsauttamalla.

     2. Anneli Mäkelä sanoo:

      Hieno kirjoitus, Juhana. Selventävä ja asiallinen. On hirveätä nähdä miten Turun traagisesta tapauksesta tehdään inhottava poliittinen ase ja lietsotan pelkoa ja varsinaista hysteriaa. Kaikkien surullisten väitteiden seassa oli lohduttavaa lukea sinun järkevä tekstisi.

 2. Jorma Kinnunen sanoo:

  Suomessa on jo paljon turvapaikan saaneita työttöminä ja esim. irakilaiset ja somalit ovat työllistyneet varsin huonosti. Eikö näistä aiemmin tulleista ole metsäkoneen kuljettajiksi? Suomessa on paljon työttömiä kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia, eikö nämä kannattaisi työllistää ensin se sitten vasta alkaa haalimaan lisää työvoimapulanpaikkaajia Afrikasta ja Lähi-idästä.

  1. Juhana Vartiainen sanoo:

   Kuulemma kuljettajista on pulaa. Eikä tänne kukaan ketään ”haali”. Mutta minä kirjoitin ihmisistä, joilla on työpaikka tai tarjolla työpaikka ja jotka silti karkotetaan.

   1. Jorma Kinnunen sanoo:

    Ainakin tilapäistä oleskelulupaa lähtöhaluttomille ehdottaneista voi sanoa, että nimenomaan koittavat haalia porukkaa. Tuommoinen olisi selvä vetovoimatekijä, kun leviäisi tieto, että tänne saa jäädä vaikka tulisi kielteinen päätös.

    Lisäksi termillä paperittomat pyritään hämärtämään sitä seikkaa että ko. henkilöt ovat laittomasti maassa. On niillä ainakin yksi paperi, kielteinen turvapaikkapäätös. Osa porukasta vaikuttaisi kadottaneen paperinsa tarkoituksella, ehkä papereista selviäisi että kyseessä on etsitty rikollinen niin kuin nämä Turussa pidätetyt. Tässäkin muutama turvapaikanhakija väittää papereiden pudonneen Englannin kanaaliin matkalla Suomeen. EI tuo kanaali vaan taida olla ihan matkanvarrella. http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702062200066232_uu.shtml

 3. Lassi Maulavirta sanoo:

  Onhan se selvä että työpaikka ei voi olla edellytys turvapaikan myöntämiselle. Oleskelulupaa voi kukin anoa omasta maastaan käsin kun työpaikka on etukäteen etsitty.

  Kokoomus kaipaa vain rinnakkaisia halpatyömarkkinoita töille joiden tuottavuus on niin pieni että yhteiskunta joutuu kuitenkin tukemaan pääosan maahanmuttajan elättämisestä koko tämän elämän. Myös tilastot tukevat sitä, että turvapaikan myöntämisen ja myönnetyn sosiaalituen seurauksena jälkeen työhalut katoavat olennaisesti.

  P.S Täytyykö näille tuleville metsäalan ammattilaisille maksaa yövuorolisää ramadanin aikana?

  ”Ramadanin aikaan he syövät vain yöllä ja tekevät pääosan työstä silloin.”

  https://www.aamulehti.fi/kotimaa/turvapaikanhakijat-tienasivat-taskurahaa-keraamalla-kuusenkerkkaa-pelastus-lappilaisyritykselle-23735948/

  1. Juhana Vartiainen sanoo:

   Työpaikka ei tietenkään ole edellytys turvapaikan myöntämiselle. Mutta sen pitäisi olla riittävä edellytys työperäisen oleskeluluvan myöntämiselle. Tuo halpatyömarkkinahölynpöly on niin väsynyttä etten jaksa siihen vastata.

   1. Janne Rautiainen sanoo:

    Halpatyöhölynpöly. Suomalaisia pitkäaikais työttömiä pakotetaan niiihin hölynpölyhommiin. Joten vittu. Sinä olet siellä isolla palkalla meidän rahoilla, niin kyllä jumalauta sun sälli pitää vastata. Typeryyksiin ei, mutta joku roti.
    Outoa piileskelya isolta mieheltä.

  2. Olli Savolainen sanoo:

   Uudet metsäkoneet ovat kuitenkin niin kalliita, että niitä ajetaan useammassa vuorossa. Ramadan ei olisi mikään ongelma.

   Mikä on Juhanan vastaus väitteeseen matalan tuottavuuden työntekijöiden negatiivisesta vaikutuksesta julkiseen talouteen? Ei tuota voi vain kuitata ”väsyneeksi hölynpölyksi”, etenkään kun on profiloitunut tällä kysymyksellä. Valitun maahanmuuttopolitiikan uskottavuus kärsii pahasti, jos guru lähtee heti käpälämäkeen.

   1. Joel Korhonen sanoo:

    Vastaan samalla ylempänä kirjoittaneelle J. Rautiaiselle, jota en tahdo lainata kiroilun takia. Ainakin Helsingissä on jatkuva pula esim. siivoojista ja kotihoidon työntekijöistä. Näitä töitä tarjotaan kyllä myös maahanmuuttajille, ei vain suomalaisille työttömille. Kieltäytymisestä seuraa karenssi riippumatta kumpaan joukkoon kuuluu.

    En kiistä, etteikö passivoitumista tapahtuisi, maahanmuuttajilla enemmänkin kuin Suomessa syntyneiden joukossa. Tähän auttaa jonkin verran kotouttamisen tehostaminen, mitä ainakin Helsingin kaupunki onkin tekemässä.

    Paitsi inhimillistä, kotouttaminen nimenomaan lisää taloudellista tehokkuutta. Em. ammatteihinkaan ei yleensä palkata täysin suomea osaamattomia, puhumattakaan kouluttautumisesta ja työllistymisestä vaativampiin töihin.

 4. Vesa Manninen sanoo:

  Ollaanko perustamassa keskitysleirejä? Käytettäköön oikeita sanoja, jotta asian karmeus ymmärretään. Tulee Hitlerin Saksa mieleen.

  1. Rahul Somani sanoo:

   Itä-Karjalassa oli suomalaisia keskitysleirejä jatkosodan aikana jonne vietiin kaikki slaavilainen kansanosa. Joten halla-ahon ajatus ei ole vanha se on tuomittava ajatus mutta Suomen historian laajalla perspektiivillä se ei ole mitenkään uusi ehdotus.

  2. Juhana Vartiainen sanoo:

   Ei olla.

  3. Hannu Korpilampi sanoo:

   Käsittääkseni keskitysleireiltä ei päässyt vapaasti poistumaan kotimaahansa, jopa niin että valtio maksaa menolipun.

   Voin tietenkin olla myös väärässä. Jos noin tosiaankin on ollut, niin sanoisin että meteli keskitysleireistä on melkoisen liioiteltua.

  4. Tomi Eloranta sanoo:

   Kannattanee kerrata historiaa jos näistä nyt tulee keskitysleirit mieleen…

 5. Osmo sanoo:

  Kielteisen päätöksen saaneella ei ole oikeutta oleskella maassa. Siis häntä ei voi päästää oleskelemaan maahan vaan on poistettava maasta. Väliaikaisesti hänet tulee ottaa säilöön, kunnes poisto voidaan tehdä. Ajatus, että ihmiset, joilla ei ole oikeutta olla maassa oleskelevat maassa on joku vasemmistolaisen ääriajattelun mestarinäyte.

  1. Kyösti Suokas sanoo:

   Juna Vartiaisen kirjoitus on tärkeä ja viisas kannanotto ajankohtaisesta asiasta. Olen blogin sisällöstä kutakuinkin samaa mieltä. Pakolaisten työllistämisestä tiedän sen verran, että rakennusalalla tämä ei ole onnistunut. Voi olla kaikkinensa hyvin vaikeaa juttu.

  2. Rietu sanoo:

   Monet opiskelijat ovat ”laittomasti” ristiin rastiin euroopassa. Itsellänikin umpeutui Ranskassa turistiviisumi 3 kk jälkeen ja yritin saada paperi jäädäkseni opiskelemaan. Neljännen kerran vierailtuani byroossa, missä saisi leiman olesleluun missä mätti edelleen siihen, että ei ollut oikeita papereita oppilaitoksesta Suomesta ja asunnosta ym. ym. perutettiin tapaaminen kerran. Luovutin.
   Olin lopun aikaa LAITTOMASTI MAASSA.

  3. Rietu sanoo:

   Monet opiskelijat ovat ”laittomasti” ristiin rastiin Euroopassa. Itsellänikin umpeutui Ranskassa turistiviisumi 3 kk jälkeen ja yritin saada paperit jäädäkseni opiskelemaan. Neljännen kerran vierailtuani byroossa, missä saisi leiman olesleluun mätti edelleen siihen, että ei ollut oikeita papereita oppilaitoksesta Ranskassa sekä Suomesta ja asunnosta ym. ym. Perutettiin tapaaminen kerran. Kaiken moisia tekosyitä. Luovutin.
   Olin lopun aikaa LAITTOMASTI MAASSA.

 6. realisti sanoo:

  He olisivat täysin vapaita lähtemään kotimaahansa tai minne tahansa muualle mutta Suomen sisällä heillä ei olisi oikeutta likkua vapaasti. Kyse ei siis olisi vapaudenriistosta kuten Vartiainen väittää. Ehdotus on järkevä. Suomalaisten turvallisuus ensin!

 7. Mikko sanoo:

  Tuossa jo edellinen kommentoija näköjään vähän sivusi asiaa, mutta mielestäni on tarkoituksellista keskustelun vääristelyä puhua vankiloista tai väkisin eristämisestä. Nämä säilöt eivät olisi vankiloita tai minkäänlaisia rangaistuslaitoksia, sillä näistä turvapaikanhakijat olisivat oikeutettuja poistumaan kotimaahansa heti, kun haluavat. Tässä on melko olennainen ero oikeisiin vankiloihin.

  Vankiloista puhuminen on vain näppärä keino saada asia kuulostamaan siltä, että näitä ihmisiä kohdellaan kuin rikollisia ja kyseinen paikka olisi heille ”rangaistus”.

  1. Joel Korhonen sanoo:

   Vähintään tulee erotella eri syistä palautusta odottavat. Henkilö ei aina edes pysty palaamaan, halusi hän ja viranomaiset sitä tai ei.

   Ei ole esimerkiksi sellaisen henkilön vika, ettei kotimaansa suostu ottamaan häntä vastaan, jos passia ei ole (paitsi jos henkilö on sen tahallaan hukannut).

   Ei ole odottavan vika myöskään, jos Suomen viranomaiset ovat käsitelleet oleskelulupahakemusta hitaasti. Etenkin jos henkilö on ehtinyt juurtua Suomeen, on inhimillistä myöntää hänelle oleskelulupa, vaikka sitten työ- tai opiskeluperusteella. Sellaisen hakemisen ja efektiivisen saamisen mahdollisuuden tulisi olla helpompaa.

   Esim. oleskelulupien valitusaikoja ei olisi tullut lyhentää. Toinen esimerkki: ei ole edes taloudellisesti järkevää, että TEM saattaa miettiä jopa kuukausia, onko sellaisen alan työntekijöitä riittävästi saatavilla, joihin TEM ei itsekään ole löytänyt tarpeeksi työntekijöitä. Tämä sinänsä koskee myös muita kuin matalapalkkatöitä.

   1. vk sanoo:

    ”Ei ole esimerkiksi sellaisen henkilön vika, ettei kotimaansa suostu ottamaan häntä vastaan, jos passia ei ole.”

    Suomen tulee lyödä käteen muukalaispassi. Siihen voi varmuudeksi merkitä, että tämän henkilön henkilöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Tämä sen takia, että muissa maissa osattaisiin suhtautua oikein tähän muukalaispassiin. Kas kun useimmilla näistä näyttää olevan useampia henkilöllisyyksiä.

    ”Esim. oleskelulupien valitusaikoja ei olisi tullut lyhentää.” Ovat liian pitkiä vieläkin. Hallinto-oikeuteen pitää palkata niin paljon lisää henkilöstöä, jotta valitus saadaan käsiteltyä enintään kahdessa viikossa. Henkilöstöön tarvittavat varat ja enemmänkin saadaan siitä kun vastaanottokeskuksissa makoilu lyhenee jopa yli vuodesta enintään kahteen kuukauteen.

 8. Sini sanoo:

  Kiitos harkitsevasta keskustelun palasta, selventävästä ja inhimillisestä Lisää tällaisia lainsäätäjiltä!
  Jakoajatus ratkaisuja etsiessä voisi olla, että syrjäytymisen estäminen, paperittomien tavoittaminen ja heidän identifioimisensa voisi käydä siten, että heille tarjotaan esim. välttämättömät terveyspalvelut. Ovela ja edullinen keino jonka suurimman kaupunkimme valtuusto on hyväksymässä, ja varmastikin tervetullut resurssipulaan jätetylle poliisille.

 9. vihta sanoo:

  Sinulla on nyt Juhana Vartiainen VÄÄRÄÄ TIETOA:

  Kielteinen turvapaikkapäätös NIMENOMAAN on EU-direktiivin mukaan oikeutettu ja perusteltu syy SÄILÖÖNOTTOON:

  ”EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/33/EU

  8 artikla

  Säilöönotto

  3. Hakija voidaan ottaa säilöön ainoastaan

  d)
  jos hänet on otettu säilöön jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (9) mukaisen palauttamismenettelyn yhteydessä palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai maasta poistamiseksi ja asianomainen jäsenvaltio voi todeta puolueettomin perustein, mukaan lukien se, että hakijalla on jo ollut mahdollisuus päästä turvapaikkamenettelyyn, että on perusteltua uskoa, että hakija tekee kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen lähinnä viivyttääkseen tai häiritäkseen palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa;.

  Eli JOKAINEN hylätty turvapaikanhakija VOIDAAN säilöönottaa.

 10. vihta sanoo:

  Jos säilöönotettu voi milloin vain lähteä kotiinsa niin eihän hän silloin ole vankilassa.

 11. sfasgasdfas sanoo:

  He ovat ihan vapaita lähtemään muualle paitsi Suomeen.

 12. Tavallinen kansalainen ja veronmaksaja sanoo:

  Kun pakkopalautuksien vastustajia kritisoidaan ja vaaditaan noudattamaan lakia, niin pitää muistaa, että viranomainenkaan ei ole päätöksiä tehdessään noudattanut lakia. Päätöksissä on kiistattomasti todettu runsaasti virheitä (https://yle.fi/uutiset/3-9755379), ja ehdottoman palautuskiellon direktiiviä on rikottu (https://yle.fi/uutiset/3-9781878). Lisäksi käytetään kyseenalaisia metodeja työssäkäyvien pakkopalauttamiseksi, sen sijaan että keskityttäisiin järkevämpiin kohteisiin (http://www.vapaaliikkuvuus.net/2017/08/tiedote-vapaa-liikkuvuus-maahanmuuttovirasto-estaa-paperittomia-laillistamasta-asemaansa/).

  Pakkopalautuksia vastustavat ovat tavallisia kunniallisia suomalaisia, jotka ovat vain joutuneet mahdottoman tilanteen eteen, kun he tuntevat turvapaikanhakijaystäviensä todellisen tilanteen, eikä omatunto salli jäädä katsomaan vierestä kun viranomaiset lähettävät heidät kuolemanvaaraan. Nämä ihmiset ovat niitä, jotka todennäköisesti olisivat aikanaan piilotelleet Anne Frankia. On edesvastuutonta leimata heidät ääripääksi.

 13. Sirpa Haapamäki sanoo:

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta, Juhana Vartiainen. Olen odottanut kannanottoasi. Tartun tuohon työperusteiseen oleskelulupa-asiaan. Sen saantia tulisi pikimmiten helpottaa. Kun asianomainen hakija on onnistunut saamaan TE-keskuksen hyväksymän työn ja työpaikan, ollut töissä useita kuukausia, koonnut ja täyttänyt kaikki oleen vaadittavat lomakkeet, varannut ajan Maahanmuuttovirastosta ja esittää lomakkeet tiskillä, tyrmäävä vastaus on, että hanke tulee 99% varmuudella kaatumaan passin puuttumiseen (passi ryöstetty pakomatkalla, vain kopio siitä on jäljellä). Miksi passin saaminen on tehty ylivoimaisen hankalaksi? Miksi uutta passia ei saa Suomesta? Tämä asia voitaneen hyvällä tahdolla järjestää, jos tahtoa on.

 14. ryijy sanoo:

  Se, että olet lukenut kourallisen anekdootteja netistä siitä kuinka syyttä suotta ollaan tätäkin seurakunnan kahvimartan apupoikaa karkottamassa on jostakin syystä merkittävämpi asia, kuin näiltä samoilta alueilta tulleiden työttömyystilastot? Anna mun kaikki kestää.

  Ja mitäs vapaudenriistoa se sellainen on kun maasta saa lähteä koska tahansa?