Suomeen vuosina 2015-2017 tulleista 41 000 turvapaikanhakijasta runsaat 12 000 on saanut myönteisen päätöksen. Osapuilleen 25 000 tapauksessa on tullut kielteinen päätös tai hakemusta ei ole käsitelty (sen ilmeisen perustettomuuden vuoksi tai siksi että se kuuluu toiselle EU-maalle). Kielteisen päätöksen saaneita on vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä noin 11 000, suurin osa odottamassa valituksensa käsittelyä.

Jos valitus on hylätty, voidaan puhua “laittomasti maassa olevasta” henkilöstä. Mutta sekään ei tee rikollista, ellei syyllisty rikokseen tai koeta aktiivisesti välttää palauttamista. Joskus puhutaan löysästi “paperittomista”, mutta se on huono ja epätarkka nimitys. Moni oikeasti turvaa tarvitseva on saapunut maahan ilman matkusasiakirjoja.

Palautusjonossa on tällä hetkellä noin 1400 ihmistä. Monelle palautusta odottelevalle keskeinen syy viivästykseen on se, että lähtömaa ei toimita matkustamisen mahdollistavia asiakirjoja kuten passia.

Turun puukotuksen jälkeen on keskusteltu siitä, pitääkö kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita valvoa nykyistä enemmän. Turun puukottajahan asui vastaanottokeskuksessa. Perussuomalaiset ovat esittäneet jopa koko ryhmän jonkinlaista eristämistä paikkaan tai paikkoihin joista he eivät voi poistua.

On kuitenkin luotaantyöntävä ja oikeudellisesti mahdoton ajatus, että kielteisen päätöksen saaneita kohdeltaisiin ryhmänä jonkinlaisena vaarallisena rikollisjoukkona, joka olisi eristettävä. Se, että on hakenut turvapaikkaa ja saanut kielteisen viranomaispäätöksen tai oikeuden päätöksen, ei ole peruste ihmisen vapauden riistolle. Turvapaikanhakijat tai paperittomat turvapaikanhakijat eivät ole kollektiivisesti syyllisiä Turun puukotukseen. Siksi ajatus jonkinlaisesta vankilasta – Halla-Aho on ilmeisesti puhunut jopa “saaresta” on kammottava.

Ajatus on myös epätarkoituksenmukainen. Kielteisen päätöksen saaneiden joukossa saattaa ilmeisesti olla “pahiksia”, väkivaltaiseen käyttytymiseen alttiita tai jopa alun perin ISIL:in lähettämiä agentteja. Tällaisia ihmisiä koskevan eurooppalaisen tiedustelutiedon on kuljettava paremmin viranomaisten välillä, ja vastaanottokeskuksissa on kyettävä tähänastista tehokkaammin valvomaan ja salaisen poliisin tyyliin varjostamaan näitä tapauksia. Turun epäillyn puukottajan tapauksessa tietoa oli selvästikin tarjolla, mutta ilmeisesti poliisin resurssit eivät riittäneet tarkempaan valvontaan ja tarkkailuun.

Joka tapauksessa on huomattava, että jo nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden vaarallisena pidetyn henkilön säilöönottoon. Siihen riittää osoitus henkilön mahdollisesta vaarallisuudesta tai siitä, että on koettanut välttää lainvoimaista palautusta. Meillä on siis olemassa lainsäädäntö, jolla voidaan estää vaarallisena pidettyä henkilöä liikkumasta vapaasti.

Jos palautettavien valvonnan tiivistämistä todella pidetään tarpeellisena, voisi periaatteessa ajatella “palautuskeskuksia” joissa olisi mahdollista jonkin verran nykyistä tiiviimpi valvonta. Sellaiseenkaan ei tietysti liittyisi vapauden riisto. Paula Risikko tarkoitti Mikkelin pohdiskeluillaan selvitettäväksi tällaista mahdollisuutta eikä mitään vankilaa.

Jotkut kielteisen päätöksen saaneet voivat koettaa kadota ja siirtyä toiselle paikkakunnalle tai vaikkapa Ruotsiin. He saattavat myös päätyä myös surkeaan asemaan pimeillä työmarkkinoilla, joilla heitä voidaan mielin määrin hyväksikäyttää.

Viime vuosien ja vuosikymmenten kokemukset ovat osoittaneet sen, miten epätarkoituksenmukaista on koota katkeria ihmisiä ja erityisesti nuoria miehiä yhteen paikkaan – varsinkin jos mukana on väkivaltaisesti radikalisoituneita tai ISIL:in toimijoita. Halla-ahon leirisaari olisi ilmeisesti aika lähellä sitä, mitä ISIL voisi toivoa: paljon nuoria ja toivottomia miehiä yhdessä omien agenttien kanssa – maaperää katkeruudelle ja kiihottamiselle, ja kohta uusia jihadistitaistelijoita heitettäväksi terrorismin rintamille. Kannattaa muistaa, että ISIL:n hurjimmista ja raaimmista toimijoista useat olivat raaistuneet ja radikalisoituneet nimenomaan Guantánamon vankileirillä.

Pahisten luominen vankilassa ja sitten ulosheittäminen ei siksi todellakaan ole hyvää politiikkaa. He ovat ongelma, minne he päätyvätkään. Ja vaikka eristyksissä ei suorastaan luotaisi jihadisteja, on vaikeaa nähdä, mitä eristyksestä hyödytään. Suomessahan ei ole kovin helppo piileskellä ja lähtökohta on, että ihmiselle kuuluu vapaus. Viranomaiset voivat ilmoittautumisvelvollisuuden avulla valvoa kielteisen päätöksen saaneiden liikkeitä. Monet nuoret kielteisen päätöksen saaneet ovat enemmän kuin sosiaalityön kuin vankilan tarpeessa.

Tällaiset päättelyt ovat varmaankin olleet taustalla sisäministeriön arvioissa, joiden mukaan kielteisen päätöksen saaneiden pakottaminen erillisiin keskuksiin ei ole tarkoituksenmukaista. Siksi suhtaudun varauksin myös ajatukseen palautuskeskuksista.

Petteri Orpo totesi Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että kielteisen lainvoimaisen päätöksen saaneiden eli laittomasti maassa olevien palauttamisen vaikeuttaminen ei ole sopusoinnussa oikeusvaltion periaatteiden kanssa. Ja niinhän asia on. Eduskunnan säätämiä lakeja tulee noudattaa ja niihin nojaavaa viranomaistoimintaa ei saa vaikeuttaa. Tämä nostaa joidenkin turvapaikanhakijoiden tapauksessa katkeran vastakkainasettelun, koska moni turvapaikanhakija voi kielteisestä päätöksestä huolimatta pitää kotimaataan vaarallisena. Päätösprosessi voi tehdä virheitä kumpaankin suuntaan.

Kirkon työntekijät ja monet hyvään pyrkivät yksityiset kansalaiset ovat koettaneet tukea nuoria afgaanipoikia, ja kokevat vääryytenä sen, että hyvin Suomen sopeutuva ja “kunnollinen” nuorimies pakkopalautetaan. Ja murheellistahan se voi ollakin. Silti lakeja pitää noudattaa eikä viranomaistoimintaa saa häiritä. Oikeusjärjestyksemme on suojakilpemme agressiivista nationalismia, ääriliikkeitä ja fasismia vastaan, ja lakia on noudatettava silloinkin, kun tuntuu pahalta. Kuten Kai Mykkänen A-studiossa eilen 23.8. totesi, turvapaikkapolitiikkaamme täytyy nykymaailmassa myös kuulua efektiivinen kielteisen päätöksen mahdollisuus.

Vain perusteltu tieto suoranaisesta kuolemanvaarasta tai vastaavasta voisi olla yksilötasolla riittävä peruste sille, että koetetaan estää palautusta ja vaikeuttaa viranomaisten toimintaa. Siinä tapauksessa kaiketi turvapaikkaprosessissa olisi tehty virhe. Jokainen toimii tällaisessa tapauksessa omantuntonsa varassa.

Julkisuudessa on keskusteltu myös siitä, pitäisikö tällaiseen viranomaistoiminnan vaikeuttamiseen liittää nykyistä kovempia sanktioita. Nythän laiton maassa oleskelu on sakolla rangaistava rikkomus, eikä avunanto tällaisessa tapauksessa käsitykseni mukaan ole yleensä rangaistavaa.

Voisin nukkua rauhallisemmin, jos tällaista lakimuutosta ei tarvitsisi tehdä, ja haluaisin ainakin tietää, onko tällainen viranomaisten toiminnan vaikeuttaminen edes kovin yleistä. Mitään “paperittomien auttamisen kriminalisoinnin” esitystä ei ole siis tällä hetkellä olemassa. Auttaa saa, mutta viranomaisia ei saa estää toimeenpanemasta lakiin perustuvia päätöksiä.

Toimintatapa, jolla voitaisiin selvästi lievittää näitä ongelmia, olisi helpottaa ja nopeuttaa työlupien ja työhön perustuvien oleskelulupien myöntämistä niille turvapaikanhakijoille, jotka ovat selvästi sopeutuneet ja sopeutumassa suomalaisille työmarkkinoille. Olemme saaneet lukea tapauksista, joissa ilmeisesti hyvin Suomeen sopeutuneita ja työhalukkaita nuoria on pakolla poistettu maasta, vaikka työpaikka olisi tarjollakin, koska kuulemma ei ole tällaisen työvoiman “tarvetta”. Täma toimintatapa perustuu vanhentuneeseen talousajatteluun eikä palvele ketään. Yhden työtilaisuus ei ole keneltäkään muulta pois. Ja jos paperiton on vaarassa joutua töihin pimeille työmarkkinoille orjamaisiin oloihin, työ- ja oleskeluluvan saanti tietysti parantaisi ratkaisevasti hänen asemaansa.

Vain yhtenä esimerkkinä voisi todeta, että Kainuussa on tunnetusti pulaa metsäkoneiden käyttäjistä. Olen jokseenkin varmaan, että turvapaikan hakijoiden joukossa olisi nuoria miehiä, jotka näkisivät metsäkonekoulutuksen Suomessa parempana vaihtoehtona kuin paluun kotimaahan.

 

.

 

 

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Edellinen kirjoitusSeuraava kirjoitus

Kirjoitukseen on jätetty 34 kommenttia

34
 1. Ei olekaan. Mutta kun on tullut laittomasti maahan ilman papereita, niin kielteisen päätöksen jälkeen on välittömästi rikollinen. Ja rikollisia kohdellaan kuten laki määrää.

  1. Tuo on yleinen väärinkäsitys. Ko. henkilö ei ole rikollinen. On kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut. Ja jos kielteinen päätös on vahvistettu tuomioistuimessa, on laittomasti maassa oleva. Mutta ei ole rikollinen.

   1. Minköhän blogisti tämän erottelun perustaa? Lainvoimaisen kielteisen päätöksen jälkeen maassa oleskelua jatkava ulkomaalainen syyllistyy ulkomaalaisrikkomukseen. Eli kirjaimellisesti rikkoo lakia. Lain rikkoja on rikollinen.

    “Se, että on hakenut turvapaikkaa ja saanut kielteisen viranomaispäätöksen tai oikeuden päätöksen, ei ole peruste ihmisen vapauden riistolle.”

    Eihän tässä ole päätä eikä häntää? Luodaan verrannollinen tilanne, jota talousorientoitunut blogisti varmasti ymmärtää, vaikka kansallisvaltion etujen ymmärtäminen tuntuukin olevan blogistille hankala hahmottaa:

    Jos kieltäydyn poistumasta ravintolasta, liikkeestä, taksista, bussista, junasta, lentokoneesta, toisen ihmisten asunnosta tms. on se täysin validi peruste heittää minut sieltä ulos väkisin. Viimekädessä poliisin toimesta fyysisesti pakolla ulos siirtäen. Miksi mittakaavaa kasvattaessa tästä tulisi jotenkin epäinhimillistä?

    Jos ei suostu lähtemään itse, niin sitten lähtee väkisin. Vaikka fyysisesti kannettuna. Jos tämä viimeinen (ja epämukava) vaihtoehto suljetaan tyystin pois, putoaa koko järjestelmän uskottavuudelta pohja.

    1. Laittomassa maassa oleskelusta sakotetaan, ja palautusta aktiivisesti vastustava syyllistyy rikokseen. Mutta matkustusasiakirjojaan odottava ei ole rikollinen. Totta kai on olemassa peruste maasta poistamiseen, mutta se ei toteudu vain sormia napsauttamalla.

     1. Migrin sivuilta:

      Muukalaispassi voidaan myöntää sinulle viranomaisen harkinnan mukaan, jos esimerkiksi:

      – et voi saada passia kotimaasi viranomaiselta
      – muukalaispassin saamisellesi on muu erityinen syy, kuten esimerkiksi
      se, että et ole pystynyt hankkimaan kansallista passia yrityksistä huolimatta.

      Passin odottaminen tai sen puuttuminen ei siis näyttäisi olevan este maasta poistamiselle. Muukalaispassi on ratkaisu, jota Suomen viranomaiset voivat nykylainsäädännön pohjalta käyttää. Muukalaispassi syntyy suurin piirtein sormia napsauttamalla.

     2. Hieno kirjoitus, Juhana. Selventävä ja asiallinen. On hirveätä nähdä miten Turun traagisesta tapauksesta tehdään inhottava poliittinen ase ja lietsotan pelkoa ja varsinaista hysteriaa. Kaikkien surullisten väitteiden seassa oli lohduttavaa lukea sinun järkevä tekstisi.

 2. Suomessa on jo paljon turvapaikan saaneita työttöminä ja esim. irakilaiset ja somalit ovat työllistyneet varsin huonosti. Eikö näistä aiemmin tulleista ole metsäkoneen kuljettajiksi? Suomessa on paljon työttömiä kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia, eikö nämä kannattaisi työllistää ensin se sitten vasta alkaa haalimaan lisää työvoimapulanpaikkaajia Afrikasta ja Lähi-idästä.

  1. Kuulemma kuljettajista on pulaa. Eikä tänne kukaan ketään “haali”. Mutta minä kirjoitin ihmisistä, joilla on työpaikka tai tarjolla työpaikka ja jotka silti karkotetaan.

   1. Ainakin tilapäistä oleskelulupaa lähtöhaluttomille ehdottaneista voi sanoa, että nimenomaan koittavat haalia porukkaa. Tuommoinen olisi selvä vetovoimatekijä, kun leviäisi tieto, että tänne saa jäädä vaikka tulisi kielteinen päätös.

    Lisäksi termillä paperittomat pyritään hämärtämään sitä seikkaa että ko. henkilöt ovat laittomasti maassa. On niillä ainakin yksi paperi, kielteinen turvapaikkapäätös. Osa porukasta vaikuttaisi kadottaneen paperinsa tarkoituksella, ehkä papereista selviäisi että kyseessä on etsitty rikollinen niin kuin nämä Turussa pidätetyt. Tässäkin muutama turvapaikanhakija väittää papereiden pudonneen Englannin kanaaliin matkalla Suomeen. EI tuo kanaali vaan taida olla ihan matkanvarrella. http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702062200066232_uu.shtml

 3. Onhan se selvä että työpaikka ei voi olla edellytys turvapaikan myöntämiselle. Oleskelulupaa voi kukin anoa omasta maastaan käsin kun työpaikka on etukäteen etsitty.

  Kokoomus kaipaa vain rinnakkaisia halpatyömarkkinoita töille joiden tuottavuus on niin pieni että yhteiskunta joutuu kuitenkin tukemaan pääosan maahanmuttajan elättämisestä koko tämän elämän. Myös tilastot tukevat sitä, että turvapaikan myöntämisen ja myönnetyn sosiaalituen seurauksena jälkeen työhalut katoavat olennaisesti.

  P.S Täytyykö näille tuleville metsäalan ammattilaisille maksaa yövuorolisää ramadanin aikana?

  “Ramadanin aikaan he syövät vain yöllä ja tekevät pääosan työstä silloin.”

  https://www.aamulehti.fi/kotimaa/turvapaikanhakijat-tienasivat-taskurahaa-keraamalla-kuusenkerkkaa-pelastus-lappilaisyritykselle-23735948/

  1. Työpaikka ei tietenkään ole edellytys turvapaikan myöntämiselle. Mutta sen pitäisi olla riittävä edellytys työperäisen oleskeluluvan myöntämiselle. Tuo halpatyömarkkinahölynpöly on niin väsynyttä etten jaksa siihen vastata.

   1. Halpatyöhölynpöly. Suomalaisia pitkäaikais työttömiä pakotetaan niiihin hölynpölyhommiin. Joten vittu. Sinä olet siellä isolla palkalla meidän rahoilla, niin kyllä jumalauta sun sälli pitää vastata. Typeryyksiin ei, mutta joku roti.
    Outoa piileskelya isolta mieheltä.

  2. Uudet metsäkoneet ovat kuitenkin niin kalliita, että niitä ajetaan useammassa vuorossa. Ramadan ei olisi mikään ongelma.

   Mikä on Juhanan vastaus väitteeseen matalan tuottavuuden työntekijöiden negatiivisesta vaikutuksesta julkiseen talouteen? Ei tuota voi vain kuitata “väsyneeksi hölynpölyksi”, etenkään kun on profiloitunut tällä kysymyksellä. Valitun maahanmuuttopolitiikan uskottavuus kärsii pahasti, jos guru lähtee heti käpälämäkeen.

   1. Vastaan samalla ylempänä kirjoittaneelle J. Rautiaiselle, jota en tahdo lainata kiroilun takia. Ainakin Helsingissä on jatkuva pula esim. siivoojista ja kotihoidon työntekijöistä. Näitä töitä tarjotaan kyllä myös maahanmuuttajille, ei vain suomalaisille työttömille. Kieltäytymisestä seuraa karenssi riippumatta kumpaan joukkoon kuuluu.

    En kiistä, etteikö passivoitumista tapahtuisi, maahanmuuttajilla enemmänkin kuin Suomessa syntyneiden joukossa. Tähän auttaa jonkin verran kotouttamisen tehostaminen, mitä ainakin Helsingin kaupunki onkin tekemässä.

    Paitsi inhimillistä, kotouttaminen nimenomaan lisää taloudellista tehokkuutta. Em. ammatteihinkaan ei yleensä palkata täysin suomea osaamattomia, puhumattakaan kouluttautumisesta ja työllistymisestä vaativampiin töihin.

 4. Ollaanko perustamassa keskitysleirejä? Käytettäköön oikeita sanoja, jotta asian karmeus ymmärretään. Tulee Hitlerin Saksa mieleen.

  1. Itä-Karjalassa oli suomalaisia keskitysleirejä jatkosodan aikana jonne vietiin kaikki slaavilainen kansanosa. Joten halla-ahon ajatus ei ole vanha se on tuomittava ajatus mutta Suomen historian laajalla perspektiivillä se ei ole mitenkään uusi ehdotus.

  2. Käsittääkseni keskitysleireiltä ei päässyt vapaasti poistumaan kotimaahansa, jopa niin että valtio maksaa menolipun.

   Voin tietenkin olla myös väärässä. Jos noin tosiaankin on ollut, niin sanoisin että meteli keskitysleireistä on melkoisen liioiteltua.

  3. Kannattanee kerrata historiaa jos näistä nyt tulee keskitysleirit mieleen…

 5. Kielteisen päätöksen saaneella ei ole oikeutta oleskella maassa. Siis häntä ei voi päästää oleskelemaan maahan vaan on poistettava maasta. Väliaikaisesti hänet tulee ottaa säilöön, kunnes poisto voidaan tehdä. Ajatus, että ihmiset, joilla ei ole oikeutta olla maassa oleskelevat maassa on joku vasemmistolaisen ääriajattelun mestarinäyte.

  1. Juna Vartiaisen kirjoitus on tärkeä ja viisas kannanotto ajankohtaisesta asiasta. Olen blogin sisällöstä kutakuinkin samaa mieltä. Pakolaisten työllistämisestä tiedän sen verran, että rakennusalalla tämä ei ole onnistunut. Voi olla kaikkinensa hyvin vaikeaa juttu.

  2. Monet opiskelijat ovat “laittomasti” ristiin rastiin euroopassa. Itsellänikin umpeutui Ranskassa turistiviisumi 3 kk jälkeen ja yritin saada paperi jäädäkseni opiskelemaan. Neljännen kerran vierailtuani byroossa, missä saisi leiman olesleluun missä mätti edelleen siihen, että ei ollut oikeita papereita oppilaitoksesta Suomesta ja asunnosta ym. ym. perutettiin tapaaminen kerran. Luovutin.
   Olin lopun aikaa LAITTOMASTI MAASSA.

  3. Monet opiskelijat ovat “laittomasti” ristiin rastiin Euroopassa. Itsellänikin umpeutui Ranskassa turistiviisumi 3 kk jälkeen ja yritin saada paperit jäädäkseni opiskelemaan. Neljännen kerran vierailtuani byroossa, missä saisi leiman olesleluun mätti edelleen siihen, että ei ollut oikeita papereita oppilaitoksesta Ranskassa sekä Suomesta ja asunnosta ym. ym. Perutettiin tapaaminen kerran. Kaiken moisia tekosyitä. Luovutin.
   Olin lopun aikaa LAITTOMASTI MAASSA.

 6. He olisivat täysin vapaita lähtemään kotimaahansa tai minne tahansa muualle mutta Suomen sisällä heillä ei olisi oikeutta likkua vapaasti. Kyse ei siis olisi vapaudenriistosta kuten Vartiainen väittää. Ehdotus on järkevä. Suomalaisten turvallisuus ensin!

 7. Tuossa jo edellinen kommentoija näköjään vähän sivusi asiaa, mutta mielestäni on tarkoituksellista keskustelun vääristelyä puhua vankiloista tai väkisin eristämisestä. Nämä säilöt eivät olisi vankiloita tai minkäänlaisia rangaistuslaitoksia, sillä näistä turvapaikanhakijat olisivat oikeutettuja poistumaan kotimaahansa heti, kun haluavat. Tässä on melko olennainen ero oikeisiin vankiloihin.

  Vankiloista puhuminen on vain näppärä keino saada asia kuulostamaan siltä, että näitä ihmisiä kohdellaan kuin rikollisia ja kyseinen paikka olisi heille “rangaistus”.

  1. Vähintään tulee erotella eri syistä palautusta odottavat. Henkilö ei aina edes pysty palaamaan, halusi hän ja viranomaiset sitä tai ei.

   Ei ole esimerkiksi sellaisen henkilön vika, ettei kotimaansa suostu ottamaan häntä vastaan, jos passia ei ole (paitsi jos henkilö on sen tahallaan hukannut).

   Ei ole odottavan vika myöskään, jos Suomen viranomaiset ovat käsitelleet oleskelulupahakemusta hitaasti. Etenkin jos henkilö on ehtinyt juurtua Suomeen, on inhimillistä myöntää hänelle oleskelulupa, vaikka sitten työ- tai opiskeluperusteella. Sellaisen hakemisen ja efektiivisen saamisen mahdollisuuden tulisi olla helpompaa.

   Esim. oleskelulupien valitusaikoja ei olisi tullut lyhentää. Toinen esimerkki: ei ole edes taloudellisesti järkevää, että TEM saattaa miettiä jopa kuukausia, onko sellaisen alan työntekijöitä riittävästi saatavilla, joihin TEM ei itsekään ole löytänyt tarpeeksi työntekijöitä. Tämä sinänsä koskee myös muita kuin matalapalkkatöitä.

   1. “Ei ole esimerkiksi sellaisen henkilön vika, ettei kotimaansa suostu ottamaan häntä vastaan, jos passia ei ole.”

    Suomen tulee lyödä käteen muukalaispassi. Siihen voi varmuudeksi merkitä, että tämän henkilön henkilöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Tämä sen takia, että muissa maissa osattaisiin suhtautua oikein tähän muukalaispassiin. Kas kun useimmilla näistä näyttää olevan useampia henkilöllisyyksiä.

    “Esim. oleskelulupien valitusaikoja ei olisi tullut lyhentää.” Ovat liian pitkiä vieläkin. Hallinto-oikeuteen pitää palkata niin paljon lisää henkilöstöä, jotta valitus saadaan käsiteltyä enintään kahdessa viikossa. Henkilöstöön tarvittavat varat ja enemmänkin saadaan siitä kun vastaanottokeskuksissa makoilu lyhenee jopa yli vuodesta enintään kahteen kuukauteen.

 8. Kiitos harkitsevasta keskustelun palasta, selventävästä ja inhimillisestä Lisää tällaisia lainsäätäjiltä!
  Jakoajatus ratkaisuja etsiessä voisi olla, että syrjäytymisen estäminen, paperittomien tavoittaminen ja heidän identifioimisensa voisi käydä siten, että heille tarjotaan esim. välttämättömät terveyspalvelut. Ovela ja edullinen keino jonka suurimman kaupunkimme valtuusto on hyväksymässä, ja varmastikin tervetullut resurssipulaan jätetylle poliisille.

 9. Sinulla on nyt Juhana Vartiainen VÄÄRÄÄ TIETOA:

  Kielteinen turvapaikkapäätös NIMENOMAAN on EU-direktiivin mukaan oikeutettu ja perusteltu syy SÄILÖÖNOTTOON:

  “EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/33/EU

  8 artikla

  Säilöönotto

  3. Hakija voidaan ottaa säilöön ainoastaan

  d)
  jos hänet on otettu säilöön jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (9) mukaisen palauttamismenettelyn yhteydessä palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai maasta poistamiseksi ja asianomainen jäsenvaltio voi todeta puolueettomin perustein, mukaan lukien se, että hakijalla on jo ollut mahdollisuus päästä turvapaikkamenettelyyn, että on perusteltua uskoa, että hakija tekee kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen lähinnä viivyttääkseen tai häiritäkseen palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa;.

  Eli JOKAINEN hylätty turvapaikanhakija VOIDAAN säilöönottaa.

 10. Jos säilöönotettu voi milloin vain lähteä kotiinsa niin eihän hän silloin ole vankilassa.

 11. Kun pakkopalautuksien vastustajia kritisoidaan ja vaaditaan noudattamaan lakia, niin pitää muistaa, että viranomainenkaan ei ole päätöksiä tehdessään noudattanut lakia. Päätöksissä on kiistattomasti todettu runsaasti virheitä (https://yle.fi/uutiset/3-9755379), ja ehdottoman palautuskiellon direktiiviä on rikottu (https://yle.fi/uutiset/3-9781878). Lisäksi käytetään kyseenalaisia metodeja työssäkäyvien pakkopalauttamiseksi, sen sijaan että keskityttäisiin järkevämpiin kohteisiin (http://www.vapaaliikkuvuus.net/2017/08/tiedote-vapaa-liikkuvuus-maahanmuuttovirasto-estaa-paperittomia-laillistamasta-asemaansa/).

  Pakkopalautuksia vastustavat ovat tavallisia kunniallisia suomalaisia, jotka ovat vain joutuneet mahdottoman tilanteen eteen, kun he tuntevat turvapaikanhakijaystäviensä todellisen tilanteen, eikä omatunto salli jäädä katsomaan vierestä kun viranomaiset lähettävät heidät kuolemanvaaraan. Nämä ihmiset ovat niitä, jotka todennäköisesti olisivat aikanaan piilotelleet Anne Frankia. On edesvastuutonta leimata heidät ääripääksi.

 12. Kiitos hyvästä kirjoituksesta, Juhana Vartiainen. Olen odottanut kannanottoasi. Tartun tuohon työperusteiseen oleskelulupa-asiaan. Sen saantia tulisi pikimmiten helpottaa. Kun asianomainen hakija on onnistunut saamaan TE-keskuksen hyväksymän työn ja työpaikan, ollut töissä useita kuukausia, koonnut ja täyttänyt kaikki oleen vaadittavat lomakkeet, varannut ajan Maahanmuuttovirastosta ja esittää lomakkeet tiskillä, tyrmäävä vastaus on, että hanke tulee 99% varmuudella kaatumaan passin puuttumiseen (passi ryöstetty pakomatkalla, vain kopio siitä on jäljellä). Miksi passin saaminen on tehty ylivoimaisen hankalaksi? Miksi uutta passia ei saa Suomesta? Tämä asia voitaneen hyvällä tahdolla järjestää, jos tahtoa on.

 13. Se, että olet lukenut kourallisen anekdootteja netistä siitä kuinka syyttä suotta ollaan tätäkin seurakunnan kahvimartan apupoikaa karkottamassa on jostakin syystä merkittävämpi asia, kuin näiltä samoilta alueilta tulleiden työttömyystilastot? Anna mun kaikki kestää.

  Ja mitäs vapaudenriistoa se sellainen on kun maasta saa lähteä koska tahansa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Maatalouspolitiikka tarvitsee aimo ravistelun

Suomi on taloudellisesti pulmallisessa tilanteessa, vaikka nyt pieni suhdannehyppy onneksi onkin meneillään. Julkistaloutemme on rakenteellisesti syvästi alijäämäinen, ja varsinainen väestön ikääntyminen on vasta edessä. Ulkomailta omaa maata katselleen silmissä Suomi on ollut monella tapaa jälkijunassa ja on sitä edelleen. Meillä ei ole uudistettu työmarkkinoita muiden pohjoismaiden tahtiin ja myös monet tuottavuutta lisäävät markkinaehtoiset reformit ovat vasta lähtemässä liikkeelle. Kaikkea tätä “tehokkuutta” kaivataan kipeästi etenkin ensi vuosikymmenellä jolloin suuret ikäluokat (syntyneet 1947-52) ovat kalliin hoidon ja hoivan tarpeessa.

Maatalous Ruususen unessa

Siksi koko julkistaloutemme on käytävä armottoman kriittisesti läpi ja karsittava epätarkoituksenmukaisia menoja. Tämä koskee myös ja ehkä aivan erityisesti maatalouspolitiikkaa, jossa kunnostaudumme tällä hetkellä Euroopan avokätisimpänä tukien maksajana. Maatalouspolitiikkamme on selvästikin nukkunut samanlaista Ruususen unta kuin työmarkkinamme. Heikot hallituksemme eivät ole uskaltaneet toteuttaa sellaisia reformeja, joilla saamme itsellemme kestävän ja kannattavan maatalouden.

Kun Maaseutumedia ystävällisesti pyysi minulta kriittisen kolumnin, tein työtä käskettyä. Totesin kolumnissani maataloustuotantomme kerrassaan surkean kannattavuden ja tukiriippuvuuden. Maatalouden n. 7 miljardin euron tuotantokustannuksista voidaan kattaa tuotannon arvolla vain n. 4 miljardia euroa. Kotimaisia tukia maksetaan noin miljardi euroa, EU-tukia 2,1-2,6 miljardia euroa laskutavasta riippuen. Tuki tilaa kohden on siis keskimäärin uskomattomat 40-50 tuhatta euroa jokaisena vuonna. Maatalouden omat tulot eivät siis likimainkaan kata tuotantokustannuksia, ja maataloustuottajat ovat oikeastaan virkamiehiä – veronmaksajien rahallinen tuki yhtä maatalouden työllistä kohden on uskomattomat 30-40 tuhatta euroa per vuosi. Kävin kolumnissani läpi myös niitä kummallisia perusteluja, joilla tätä tilannetta puolustellaan. Erityisesti ekonomistina olen pannut merkille, miten paljon kerrotaan maataloustuottajien kertakaikkisesta ahdingosta, vaikka tukisummat ovat näin valtavia. Poltamme siis todella hyvinvointia taivaan tuuliin.

Kommenteista kiitos

Olen saanut paljon kommentteja, sekä kielteisiä että myönteisiä. Monet ovat olleet hyvin informatiivisia ja kiitos niistä, erityisesti Mikko Välttilälle. Monissa on korostettu sitä, miten maatalouden alkutuotanto kannattelee koko maaseudun infrastruktuuriamme. Se on hyvä perustelu vähittäisille reformeille äkkijyrkkien sijasta. Totta kai ihmisille pitää antaa aikaa sopeutua. Hieman tuttuun tapaan on korostettu huoltovarmuutta, mutta en ole edelleenkään nähnyt ainuttakaan pätevää perustelua sille, että kriisiajan huoltovarmuus edellyttää nykyistä lähes 100 prosentin omavaraisuutta. Ottaisin paljon nykytilaa mieluummin vahvemman julkistalouden, alhaisemman omavaraisuuden, pienemmät tuet sekä pätevän kriisiajan tuotannon kasvattamisen suunnitelman.

Kiitos myös Esko Rissaselle rakentavasta kommentista. Siinä Esko toi esille Suomen globaalin maatalousjärjestelmän osana. Jos ruoan tuotanto muuten on ekologisesti arveluttavalla pohjalla, voi hänen mielestään olla hyvä, että Suomi tekee osansa kestävämmällä tavalla, vaikkei kannattavuutta olisikaan. Samassa hengessä on perusteltu maataloustukiamme myös sillä, että tulevaisuudessa kenties ruokatuotannon luonnonolot muuttuvat globaalisti epäedullisemmiksi. Siksi oman tuotantomme voisi nähdä jonkinlaisena vakuutuksena vastaisen varalle. Minun on vaikea arvioida näitä tulevaisuuden skenaarioita ja globaalin tuotannon tilaa. En silti hyväksy ajatusta, että meillä olisi varaa laiminlyödä omat ponnistelut paremman kannattavuden aikaansaamiseksi.

Olen saanut myös muutamia tukiviestejä ja puheluja suurten tilojen omistajilta, suurtuottajilta, jotka ovat suorastaan kehuneet artikkeliani. Tukijärjestelmässämme on mitä ilmeisimmin ominaisuuksia, jotka estävät tilojen ja sitä kautta tuottavuuden kasvua. Ilmeisesti ainakin luonnonhaittakorvaus toimii juuri näin, koska se laskee portaittain tilakoon kasvaessa. Tämä on tietysti aivan epätarkoituksenmukaista.

Sama analyysi tulee mainiosti esiin Etlan ja Luonnonvarakeskuksen tuoreessa elintarvikeketjun kilpailukykyä koskevassa raportissa. Siitä käy ilmi, miten olemme auttamatta jäljessä muita pohjoismaita tilakoon kasvattamisessa ja että tukipolitiikkamme on tähän syypää. Tässä yhteydessä tulee siellä täällä esiin myös Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen ero, vaikka siitä ei ensi näkemältä ole saatavilla kovin systemaattista analyysiä. Itselleni herää vahva epäilys, että aluepoliittisista syistä on haluttu tuottavuudenkin kustannuksella ylläpitää suurta määrää pieniä ja elinkelvottomia tiloja Pohjois-Suomessa. Tämän ovat vahvistaneet monet minuun yhteyttä ottaneet tuottajatkin. Missään tapauksessa tämä ei ole vastuullista politiikkaa – edes tuottajille. Mitä sanoo Suomen Keskusta, onko tämä ollut pyrkimyksenne?

Uusi suunta on välttämätön

Joka tapauksessa maatalouspolitiikkamme pitäisi ajatella reippaasti uudelleen, niin että tilakoot ja tuottavuus kasvaisivat, tuotantosuunnat valittaisiin kannattavuuden mukaan ja tilojen tuotantosuunnat monipuolistuisivat. Näin ei oltaisi yhtä riippuvaisia yhden tuotteen hintaheilahteluista. Kannattamatonta tuotantoa pitää uskaltaa ajaa alas, ilmeisesti erityisesti Pohjois-Suomesta.

Perustelujen hölynpöly

Lopuksi pientä sapenpurkua maatalouskeskustelusta. En usko, että hyvän maatalouspolitiikan päämääristä on lopultakaan kovin suurta erimielisyyttä. Toivonhan minäkin, että meillä olisi vastedes elinvoimainen maatalous, kunhan tukitasoja voidaan alentaa.

Mutta maatalouskeskustelussa näyttävät tukien puolustajille ja jopa viranomaisille kelpaavan ihan mitkä vaan perustelut, tyhmyydestä viis. Tämä tekee keskustelusta ärsyttävää ja agressiivista (mihin saatan itsekin valitettavasti joskus sortua kun tuskastun). Vakavissa asioissa ei pitäisi kohdella muita keskustelijoita hölmöinä. Ja kun yhden hömppäargumentin kumoaa, tulee tilalle taas ihan mitä vaan.

Niinpä kuulee vedottavan elintarvikeiden “kauppataseeseen”, joka kuulemma “valitettavasti” on alijäämäinen. Tässä ei ole mitään järkeä. Kauppatase ei ole ylipäänsä kovin olennainen talouspolitiikan rajoite, mutta kannattamaton alkutuotanto ei varmasti vahvista ulkoista tasapainoamme (jokainen maatalouden työtunti keskimäärin alentaa kansantuloamme 2 eurolla). Ja jos kyseinen perustelu olisi pätevä, olisi tietysti viisainta kokonaan sulkea rajat. Silloin oltaisiin omavaraisia, joskin todennäköisesti nin köyhiä että nähtäisiin nälkää. Koska Suomi tunnetusti on epäedullisten maatalousolosuhteiden maa, meidän ei ole oman hyvinvointimme kannalta järkevää, tietenkään, pyrkiäkään mihinkään ruokatuotannon ylijäämään tai tasapainoon. Merkantilismi on onneksi muuten meillä aika heikoilla, mutta näyttää maatalouskeskustelussa elävän yhtä vahvasti kuin Donald Trumpin korvien välissä.

Seuraava hömppäperustelu on usein se, että maatalous “työllistää”. Sehän siinä onkin vikana. Se työllistää aivan liikaa työkykyisiä ihmisiä kannattamattomaan tuotantoon, joka vaatii veronmaksajain tukea. Meillä on ylipäänsä aivan liian vähän aktiivisiä työikäisiä työllisiä, jotta julkistaloutemme voitaisiin rahoittaa. Siksi ei auta yhtään, että osa näistä arvokkaista työllisistä on tehtävissä, jotka edellyttävät enemmän verotukea kuin jo pelkkä työttömänä oleminen. Samaa sukua on kysymys “haluaako Vartiainen maataloustuottajat työttömyyskortistoon?” No ei halua. Koko hallituspolitiikkahan tähtää siihen, että saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille. Emme me eläkeikääkään nosta siksi, että saisimme lisää työttömiä. Ja totta kai ne, jotka muuten olisivat kannattamattomassa alkutuotannossa, voivat työllistyä muualla.

Sitten kuulemma on myös niin, että tuki oikeastaan on “tukea kuluttajalle”. En usko, että tämän väitteen esittäjät oikein itsekään uskovat siihen. Jos näin olisi, tuet voisi poistaa ja antaa kaikille ihmisille vastaavan veronalennuksen. Miten olisi? Ihmiset kuulemma “haluavat syödä” suomalaisia puhtaita elintarvikkeita. Jos näin olisi, tukia ei tarvittaisi. Tukia maksetaan nimenomaan siksi, että ihmiset eivät halua syödä pelkästään suomalaisia elintarvikkeita. Ja miksi pitäisi haluta?

Tähän rituaaliin kuuluvat myös puheet “puhtaudesta”, tms. Euroopan ruokaturvallisuusviraston raportin mukaan Suomi kuuluu toki ruoan jäämien suhteen Euroopan valioryhmään, mutta on siellä monia muitakin, mm. Ruotsi ja Norja. Ja sama raportti kyllä kertoo myös, että kaikkien Euroopan maiden ruokaa voi syödä huoleti. Valvonta toimii. Ja siksi on mielestäni vastenmielistä, että jatkuvasti vihjaillaan EU-yhteisömme muiden maiden ruoan olevan jotenkin vaarallista.

Silkka hölynpöly tuli taas myös vastaan, kun hiljan keskusteltiin maataloustuottajien lomituskorvauksista. Maataloustuottajathan ovat ainoa elinkeinonharjoittajien ryhmä, joille veronmaksajat kustantavat sijaiset lomien ajaksi (n. 200 miljoonan menoerä). Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia otti tämän esille hiljattain mahdollisena säästökohteena. Ja taas saatiin kuulla, miten tuottajillakin pitää olla oikeus lomaan, kun kerran palkansaajillakin on. Minusta ainakaan viranomaisten ei pitäisi tällä tavalla hämätä kansalaisia. Palkansaajat ja kaikki muutkin yrittäjät kustantavat itse lomansa. R-kioskin pitäjäkin haluaa joskus olla vapaalla, mutta ei saa sitä varten valtion tukea. Jos maataloustuottajat on haluttu asettaa kaikkia muita parempaan asemaan, voisiko sen edes myöntää?

Kaikki julkiset menot on vertailtava keskenään

Maataloustukikeskustelussa näyttää monille olevan myös aivan uutta sellainen ajatus, että maataloustuki on jostain muualta pois. Meillä on huutava pula julkisista resursseista ja se tulee pahenemaan edelleen. Suomessa on kuitenkin tapana hokea lähes aivottomasti, ettei saa “asettaa vastakkain” esimerkiksi maataloustukea ja sosiaaliturvaa. Päinvastoin, ne nimenomaan pitää asettaa vastakkain. Jos Eduskunnan budjettipäätökset ovat järkeviä, jokaisen menokohteen viimeisen euron pitäisi tuottaa sama rajahyöty Suomen kansalle.

Ja siksi juuri tällaisia julkistalousvertailuja pitää tehdä. Onko todella niin, että sokerijuurikkaan kuljetustuki ja maatalouden lomitustuki ovat tärkeämpiä kuin Helsingin Yliopiston resurssit? Kuin lastensuojelu? Kuin takuueläkeläisen elintaso? Kuin poliisin resurssit? Kuin päihdeäitien hoito? Kuin ammattikoulujen opettajien määrä? Kuin puolustusvoimien hankinnat? Kuin työnvälityksen resurssit? Kuin päiväkotien opettajien määrä? Kuin vanhainkotien hoitajien määrä? Kuin työnteon kannustimet?

Maatalouden runsaskätisellä tuella on siis hintansa. Ehkä juuri sen edellyttämän hieman korkeamman verotuksen vuoksi jonkun ei kannata tehdä työtä ja hän syrjäytyy . Ehkä juuri sen vuoksi lastensuojelulta jää jokin traaginen tapaus resurssipulan vuoksi huomaamatta. Ehkä juuri sen vuoksi maahanmuuttajanuori ei mene päiväkotiin ja hänen äitinsä töihin. Ehkä juuri sen vuoksi huippututkija muuttaa pysyvästi pois Suomesta. Ja niin edelleen.

Professori Bengt Holmström sanoi yliopistoleikkauksien olleen älyllinen loukkaus tutkijayhteisöä kohtaan. Voisiko kelpo hallituksemme miettiä tätä – oliko viisasta leikata näin paljon yliopistoilta, jotta maataloustukea voitiin kasvattaa?

Samaan yhteyteen sopisi kommentoida hallituksen Ruokastrategiaa, mutta jääköön se seuraavaann postaukseen.

 

 

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Syvästä talouskriisistä suhdannenousuun

Puheenvuoro Jyväskylän partneripäivillä 1.9.

Olemme vuodesta 2007 jälkeen olleet surkea kansantalous. Olemme kasvun käynnistyttyäkin yksi niistä harvoista maista, joissa tuotanto ja työllisyys ovat vielä vuoden 2008 huipun alapuolella.

Tämä on ollut ja on poliittiselle järjestelmälle vaikea tilanne. Ekonomistin silmin kriisissä ei kuitenkaan ole mitään kovin yllättävää. Kun taloudella on yhtä aikaa sekä huonoa onnea että huonoa päätöksentekokykyä, voi hyvinkin käydä näin. Suomen kansantalous ei käyttäydy kummallisesti. Juuri tällaista voi odottaakin sellaisessa taloudessa, jossa käsiparit vähenevät, joka on tehnyt itsestään liian kalliin maan rahaliiton sisällä ja jonka työllisyysaste on liian alhainen rahoittamaan kunnianhimoisia julkisia palveluvastuita ja tulonsiirtoja.

Kansantalouden analyysejä on laadittu lähes riittämiin ja pohjoismaisinkin voimin – esitimme Ruotsin entisen valtiovarainministerin Anders Borgin kanssa vuonna 2015 Suomen hallitukselle raportin Suomen talouskriisin anatomiasta ja ulospääsyn strategiasta. Sen ydin oli, että kustannuskilpailukykyä ja työn tuottavuutta on parannettava sekä työn tarjontaa lisättävä. Tämä diagnoosi on edelleen ajankohtainen, sillä olemme päässeet vasta alkuun tilanteen korjaamisessa. Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi tehdyt toimet ovat olleet vähäisiä suhteessa haasteen valtavuuteen. Kustannustasomme korjausliike on alkanut, mutta emme ole tehneet palkkaneuvottelujärjestelmäämme niitä systeemimuutoksia, joilla estäisimme Saksan tapaan tällaiset kilpailukykykriisit vastedeskin.

Käsittelen puheessani sitä, miksi tarpeellisten päätösten tekeminen on suomalaisille vaikeaa ja miksi poliittinen järjestelmä on päästänyt taloutemme tällaiseen tilaan.

Perusväitteeni on, että olemme poliittisesti eriaikaisia suhteessa siihen, millaista talouspolitiikkaa nykyaikaisessa globaalissa kapitalismissa tarvitaan. Ja vieläpä tällaisena aikana, jolloin aiemmin poikkeuksellisen edullinen väestön ikärakenne muuttuu epäedulliseksi. Asenteemme laahaavat ympäristön muutosten perässä ja jälkijunassa. Se on näkynyt menneen nollakasvun aikana hitautena ymmärtää sitä, millaisia muutoksia taloudessa olisi tehtävä. Myös päätöksenteko on ollut tuskallisen hidasta. Ja tällä hetkellä näemme, miten naivisti ja huolettomasti talouden tarjontarajoituksiin suhtaudutaan, kun talous kasvaakin taas nopeasti.

Historian painolasti

Lähdetään liikkeelle historiasta. Suomi vaurastui suhteellisen myöhään ja valtiojohtoisin toimin. Menemättä yksityiskohtiin voi sanoa, että naapurimaa Ruotsiin verrattuna Suomen talouskasvumalli oli valtiojohtoinen. Siis hieman kuten Kaakkois-Aasian ns. tiikerimaissa (Etelä-Korea, Taiwan ja Japani). Päättäjiin ja äänestäjiin iskostui syvälle ajatus valtion vastuun ja toimintakyvyn ensisijaisuudesta. Mutta kysymys ei ollut vain ajattelutavoista, vaan myös kansainvälisen ja kansallisen säätelyjärjestelmän kovista tosiasioista. Pääoman kansainvälisiä liikkeitä ja luotonantoa säännösteltiin, emmekä olleet ennen 1980-lukua samalla tavalla integroituneita globaaleille finanssimarkkinoille kuin nyt. Tältä ajalta jäi myös perinnöksi ajatus siitä, että voittojen ja palkkojen välinen tulonjako on poliittisilla päätöksillä säädeltävissä sellaiselle tasolle, joka koetaan oikeudenmukaiseksi.

Historialliseen taustaan on kuulunut myös pyrkimys konsensuaaliseen politiikkaan, jossa valtiovalta ja etujärjestöt yhdessä sopivat talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan päälinjoista. Tällä on ideologinen ja turvallisuuspoliittinen tausta. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli geopoliittisesti kiistanalaisella alueella idän ja lännen välissä. Valtiojohto pelkäsi Neuvostoliiton laajenemispyrkimyksiä, ja vuonna 1918 luokkapohjaisen sisällissodan käyneen maan valtiojohto halusi integroida maailmansodan jälkeen vahvistuneen työväenliikkeen mukaan valtiolliseen päätöksentekoon tulopolitiikan ja hallitusvastuun kautta. Tästä on jäänyt perinnöksi pelko sellaista politiikkaa kohtaan, joka tuntuu astuvan jonkin merkittävän etujärjestön varpaille. Sisällissodasta jäi toisaalta myös epäluuloa suomalaisten kesken, mikä heikensi valtiovaltaa.

Samaan kehityskulkuun osuu hyvinvointivaltion laajeneminen 1960-luvulta alkaen työväenliikkeen toivomalla tavalla. Luotiin peruskouluja, terveyskeskuksia ja vanhempainvapaita. Kaikkeen näytti olevan varaa, kun sitä riittävästi tahdottiin. Hyvinvointivaltion kehittyminen ja palkkojen nousu näytti yhdensuuntaiselta liikkeeltä: poliittisella tahdolla ja ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimalla luotiin ”meille”, kansalle etuisuuksia kuten työttömyysturvaa, eläkkeitä ja parempia työehtoja.

Tiedämme nyt, että tuo aika oli siinä mielessä poikkeuksellista ja ohimenevää, että ikärakenne todella oli edullinen. Kaikkeen näytti olevan varaa, koska veronmaksajien ja työtä tekevien kohortit olivat isoja ja kasvoivat, mutta eläkeikäisten kohortit pysyivät vielä pieninä. Sodan ja kylmän sodan ajan edellyttämä kansallinen yhtenäisyys iskosti suomalaisista myös äärimmäisiä tasa-arvon ystäviä. Aseveliajattelun mukaisesti “ketään ei saa jättää”, mitä vahvisti sodanjälkeisen kasvukauden tasainen sosioekonominen lähtökohta. Lähes kaikilla oli agraariset juuret, jolloin sodanjälkeisten suurten ikäluokkien kasvu ja vaurastuminen tapahtui tasa-arvoisista lähtökohdista. “Ihanaa kun olimme kaikki niin samanlaisia”, muistelee tuon ajan edustaja eräässä Peter von Baghin hienossa elokuvassa. Tasa-arvosta pitävät kaikki kansakunnat, ja Suomen asennemaailma on tässä suhteessa egalitaristista äärilaitaa. Ongelmaksi se voi muodostua, jos äärimmäinen tasa-arvon tavoittelu estää kaikki vaurastuttavan talouspolitiikan ja riittävän joustavat työmarkkinat. Sodanjälkeinen teollistuminen oli teollisen kapasiteetin laajentamista tunnettujen teknologioiden avulla. Tuolloinen työelämä oli vielä lähellä tayloristista liukuhihnamaailmaa, jossa työllä oli annettu tuntihinta yksilöstä riippumatta ja tuntihintaa hilattiin ylös kaikille yhteisillä yleiskorotuksilla.

Kertaan vielä tuolta ajalta periytyviä käsityksiä: 1) valtiovalta määrää talouskehityksen, 2) palkkojen ja voittojen välinen tulonjako on poliittisesti päätettävissä, 3) minkään järjestön varpaille ei saa astua, 4) poliittinen tahto on riittävä edellytys hyvinvointietuuksien laajentamiselle, 5) niiden laajeneminen on yksisuuntainen tie huonommasta parempaan ja 6) tasa-arvo on talouspolitiikan ensisijainen tavoite ja kaikkien tulojen on noustava samaan tahtiin.

Maailma muuttui — globalisaatio ja ikääntyminen

Suomalainen talouskasvumalli oli tietysti erittäin menestyksellinen sekä nosti kansakuntamme muutamassa vuosikymmenessä muun läntisen Euroopan ja lähes muiden Pohjoismaiden tasolle. Mutta historian paradoksi näkyy siinä, että tuolta ajalta periytyneet politiikassa elävät ajattelumallit eivät enää ole sopusoinnussa sen kanssa, miten Suomen kaltaista vaurasta ja avointa ja globalisoitunutta taloutta tulisi talouspolitiikalla ohjata. Poliittisten päättäjien ja äänestäjien käsitykset ovat monilta osin vanhentuneita, mikä näkyy monenlaisena pahan olon tunteena, jonka kohteena ainakin me poliitikot olemme.

Mistä tässä “epäsynkassa” on kysymys? Maailman tähänastisesta muutoksesta nousee kolme rakenteellista taustatekijää ylitse muiden – ilman että edes alamme puhua nykyajan muotitermeistä digitalisaatiosta ja roboteista.

Ensinnäkin, olemme yhä kiinteämmin mukana globaalissa markkinataloudessa. Tätä toki lähes kaikki haluavatkin, sillä vain sitä kautta voimme turvata korkean elintasomme. Eristäytyminen ei ole enää vaihtoehtona käytännössä minkään suuremman poliittisen puolueen vakavassa strategiatyössä. Globaali talous on myönteinen voima, meitä vaurastuttava ympäristö, jossa me niin kuin muutkin Pohjoismaat voimme pärjätä aivan loistavasti. Mutta meidän on toimittava tavalla, jolla talouspolitiikkamme on sopusoinnussa globaalin talouden lainalaisuuksien ja valitsemiemme integraatioratkaisujen, kuten EU- ja eurojäsenyyden kanssa.

Olemme tietysti käyneet vapaakaupaa pitkään, mutta nyt olemme oikeasti myös globaaleilla pääomamarkkinoilla. Siellä pääoma hakeutuu sinne, mistä se saa parhaan tuoton. Lisäksi tulevaisuuteen luotaava tarkkailija ei voi olla huolestumatta myös ihmisten liikkeistä. Emme tiedä, olemmeko riittävän houkutteleva maa keskeiselle tuotannontekijälle, lahjakkaille nuorille ihmisille — suomalaisille tai ulkomaalaisille.

Toinen keskeinen rakenteellinen taustatekijä onkin väestön ikääntyminen ja tämän aiheuttama huoltosuhteen heikkeneminen. Aktiivi-ikäisten ihmisten määrän pieneneminen absoluuttisesti tai suhteessa lasten ja vanhusten määrään kriisiyttää julkisen talouden, jos merkittäviä uudistuksia ei uskalleta tehdä. Tiedämme miltä ihmisen elinkaaren julkistaloudellinen profiili näyttää: olemme kustannus alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa, mutta kontribuoimme veroja sekä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja keskivaiheessa. Tällä hetkellä aktiivi-ikäisten määrä ei kasva, minkä seurauksena hyvinvointivaltio joutuu rakenteelliseen rahoituskriisiin. Se kohtaa kaikkia Euroopan maita, mutta meihin se iskee ensiksi ja vakavimmin.

Kolmas suuri murros on työn muuttuminen, enkä edes tarkoita pelkästään digitaalista ja automatisoituvaa työtä. Olemme jo kauan sitten etääntyneet tayloristisesta tehdastyöstä, jonka maailmasta yleisiin palkankorotuksiin perustuva ajattelumallimme on peräisin.

Elintason nousu ei pelasta julkistaloutta

Ikääntyminen kriisiyttää siis hyvinvointivaltion tasapainon. Hyvinvointipalveluihin ja niiden laajentamiseen ei ole tämän vuoksi samalla tavalla varaa kuten aiemmin. Tätä on monien vaikea ymmärtää, sillä olemmehan nyt paljon vauraampia verrattuna hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen alkuaikoihin. Miten niihin muka nyt ei ole varaa, kun silloin oli? Ekonomisteilla on tähän vastaus. Niihin ei ole varaa ilman uudistuksia, koska yleinen tulotason nousu tuottavuuskasvun myötä ei auta hyvinvointivaltion rahoittamista eikä siis kompensoi sitä, että maksajia on vähemmän ja saajia enemmän.

Tämä johtuu siitä, että hyvinvointivaltion kustannukset nousevat lähes yksi yhteen tuottavuuskasvusta syntyvän yleisen elintason nousun kanssa. Kun teollisuuden ja palvelujen tuottavuus nousee, nousevat näiden sektoreiden liiketoiminnan palkat täsmälleen samassa tahdissa. Näinhän markkinatalous toimii: tuottavuuden nousun rahastavat itselleen palkansaajat, ihan niin kuin pitääkin. Mutta hyvin toimivilla työmarkkinoilla kaikki palkat nousevat samaa tahtia. Niinpä myös julkisen sektorin palkat nousevat täsmälleen samaa tahtia. Elintason nousu (joka siis aina perustuu tuottavuuden nousuun) nostaa valtion ja kuntien työvoimakustannuksia samassa suhteessa, eikä tältä osin helpota lainkaan hyvinvointipalvelujen rahoitusta.

Julkiset menot eivät toki ole pelkkiä palkkakuluja. Työvoimakustannukset ovat suunnilleen kaksi kolmasosaa kaikista valtion ja kuntien kustannuksista. Mutta loput ovat tulonsiirtoja, jotka kasvavat toki myös pitkällä aikavälillä aivan samaan tahtiin yleisen elintason nousun kanssa. Totta kai Arkadianmäen poliitikot pitävät huolen siitä, että lapsilisät ja asumistuki sekä kaikki muut tulonsiirrot pysyvät palkansaajien keskimääräisen tulokehityksen vauhdissa – ja itse asiassa usein hieman nopeammassakin vauhdissa, ainakin ennen tämän nykyisen hallituksen korjausliikettä. Eli julkisyhteisöjen menojen kaikki osatekijät kasvavat samaan tahtiin yleisen elintason kanssa. Siksi huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuvaa kestävyysvajetta ei korjata yleisellä talouskasvulla, vaan työllisyysastetta nostamalla sekä menosäästöillä ja veronkorotuksilla. Työllisyysasteen ja työllisten määrän nosto on korjauskeinona ilman muuta ensisijainen — ja se taasen on poliittisesti vaikeaa, mihin kohta palaan.

Siis: globalisaatio, ikääntyminen ja työn muutos. Miten ne ovat ristiriidassa aiemmin luonnehtimieni poliittisessa kulttuurissamme elävien kuuden käsityksen kanssa?

Pääomalla ei ole isänmaata

Globaali talous vähentää poliittisten päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen mahdollisuutta vaikuttaa talouden kehitykseen ja sen rakenteisiin. Ehkä tärkein piirre on pääoman liikkuvuus. Olemme osa globaaleja pääomamarkkinoita, ja lähes mikä tahansa yritys aivan paikallista palvelutoimintaa ja kauppaa lukuun ottamatta voi valita toimipaikkansa lähes mistä vaan. Yritystoiminta edellyttää pääomia ja rahoitusta. Sijoittajien pääomat suuntautuvat tietysti sinne, mistä he saavat parhaan tuoton. Tämä merkitsee kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että Suomessa toimivan yrityksen on oltava yhtä kannattava kuin muuallakin maailmassa toimivien yritysten. Eli teknisemmin ilmaistuna: pääoman tuottovaatimus määräytyy kansainvälisestä taloudesta käsin. Emme voi sitä itse valita. Tätä karua totuutta on monen suomalaisen päättäjän ja äänestäjän vaikea hyväksyä. Muistan eduskunnan täysistuntosalin keskusteluista paheksuvia puheenvuoroja, joissa surkuteltiin, miten “vain” kannattavuuden nojalla Suomesta siirrettiin tuotantoa muihin maihin, eikä isänmaallisuus riittänyt ylläpitämään toimintaa Suomessa. Tällaista paheksuntaa on varmaan jokainen teistä kuullut. Tässä voin vain viitata Karl Marxin visionäärisiin kirjoituksiin, jotka ovat tulleet täydeksi todeksi. Pääomalla ei ole isänmaata ja kannattavuuden on oltava sama kaikkialla.

Silti tätä meidän suomalaisten on vaikea hyväksyä. Se näkyi myös keskustelussa ns. yhteiskuntasopimuksesta, jolla työvoimakustannuksia pyrittiin alentamaan. Suomalaiset näyttävät kovasti toivovan talkoohengessä toimimista, niin että sekä palkansaajat että yritykset tinkisivät omastaan. Talkooajatus on tässä yhteydessä mieletön, sillä kustannuskilpailukyvyn parantaminen nimenomaan edellyttää yritystoiminnan kannattavuuden parantamista. Työvoimakustannuksia on alennettava, jotta jäävä toimintaylijäämä kasvaa. Tätä pidetään laajasti jollakin tavalla epäoikeudenmukaisena, siitäkin huolimatta että vuosien 2007—2010 aikana tapahtui raju toisensuuntainen liike: palkansaajien tulot kasvoivat, mutta tuotettu arvonlisä supistui.

Nyt pyritään korjaamaan tuota repsahdusta. Monille näyttää kuitenkin olevan todella vaikea hyväksyä sitä, että tämä edellyttää yhdensuuntaista liikettä työvoimakustannusten ja voittojen välillä. Kysymys ei todellakaan ole mistään “taloustalkoista”, vaan yritysten kannattavuuden parantamisesta, mikä on myös palkansaajakollektiivin oman edun mukaista. Sen avulla saavutetaan sekä parempi työllisyys että vahvempi julkistalous.

Pääoman kansainvälisen tuottovaatimus on vain hyväksyttävä, hieman samaan tapaan kuin painovoima ja oikealta tulevat autot. Ihan oman etumme vuoksi emme hyppää jyrkänteeltä alas. On myös etumme mukaista alentaa työvoimakustannuksia.

Valtiovallan investoinnit tuskin ovat tulevaisuuden tie

Niin kauan kuin olimme kehittyvä ja muun maailman etumatkaa umpeen kurova talous, oli myös valtiovallalla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa talouskasvuun interventionistisella elinkeinopolitiikalla. Nykymaailmassa ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, osaako valtiovalta tehdä hyvää. Kärkimaiden onnistuminen riippuu innovaatioista, eikä valtiolla ole mitään selväpiirteisiä työkaluja, joilla niitä voitaisiin kiihdyttää. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomi saattoi päästä melko pitkälle vain kopioimalla olemassa olevia tuotantotekniikoita ja kasaamalla teollisuuden tuotantopääomaa.

Globaali talous lyö siis kumoon suomalaisen poliittisen kulttuurin ajatuksista ainakin kaksi: ajatuksen valtiovallan ohjauksen voimasta sekä käsityksen siitä, että voittojen ja palkkojen välinen tulonjako on sovittavissa omin tulopoliittisin päätöksin.

Ja ehkä myös sen, ettei minkään järjestön varpaille saa koskaan astua. Tästä pääsemmekin työn murrokseen ja työntarjontapolitiikan välttämättömyyteen.

Työn murros — “onko meidän alettava kilpailla keskenämme”

Vanhaan asennemaailmaan on kuulunut ajatus kaikille yhteisistä, keskitetysti sovituista palkankorotuksista. Näissä saattoi tayloristisen tehdastyön aikana olla järkeäkin, minkä lisäksi tämä edisti rakennemuutosta luovan tuhon kautta. Nykyaikainen työelämä perustuu kuitenkin aivan eri tavalla yksilöllisiin ja ryhmätason kannustimiin. Lisäksi yrityksissä osataan aivan eri tavalla luoda juuri omalle yritykselle soveliaita palkkaus- ja kannustinjärjestelmiä. Työelämä ei jakaudu sellaisella nätillä tavalla sopimusaloihin, että olisi enää mielekästä sopia toimialoittain yhteisestä palkankorotuksesta kaikille.

Saksan esimerkki osoittaa kouriintuntuvasti, miten valtavat työllisyyshyödyt tulevat hyvin kehittyneestä paikallisesta sopimisesta. Suomessa on kuitenkin edelleen voimassa jonkinlainen kylmän sodan ajalta peräisin oleva kahden osapuolen, “pääoman” ja “työn” vastakkainasettelu, jota järjestöt mustasukkaisesti varjelevat. Kun kilpailukykysopimus solmittiin, järjestöt estivät määrätietoisesti paikallisen sopimisen lisäämisen. Nytkin neuvotellaan todennäköisesti taas laajasti kaikille tulevista yleiskorotuksista. Siis pakollisista korotuksista sellaisissakin yrityksissä, joille se on vaikeaa — sekä sellaisille yksilöille, jotka sitä eivät ansaitsisi. Tässä voin Ruotsissa asuneena todistaa todella suuresta ajattelutavan erosta. Ruotsalaisella työpaikalla niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisyhteisöissä hyväksytään yksilölliset erot palkankorotuksissa. Suoritusta punnitaan siellä monenlaisilla mittareilla ja keskusteluilla. Suomalaisilla työpaikoilla on samantapaisia muodollisia järjestelmiä, mutta lähtökohtana on kuitenkin se, että normaalitapauksessa kaikki saavat vähintään yhdessä sovitun yleiskorotuksen. Kun tuottavuuskasvu ja inflaatio ovat alhaalla, ei yksilöllisille kannustimille tai hyvälle johtamiselle jää tällöin kovin paljon tilaa.

Kollektiivinen ajattelu elää suomalaisissa vahvasti. Mielessäni on erään palkansaajan reaktio: “onko meidän muka alettava kilpailla keskenämme sen sijaan, että yhdessä taistelisimme työnantajaa vastaan?”

Sillä tavalla maailma muuttuu.

Nämä työn murroksen reaaliteetit ovat näkyneet muissa Pohjoismaissa jo kauan. Työehtosopimukset ovat jättäneet paljon enemmän sovittavaa työpaikoille ja yksilöllisiin neuvotteluihin. Suomessa on valtiollisen sääntelyn ja ylenpalttisen tasa-arvoajattelun historiallisena jäänteenä ollut edelleen vahvoja toiveita valtiollisesta keskitetystä tulojen ohjauksesta. Kilpailukykysopimusta voi pitää jonkinlaisena museojäänteenä tästä ajattelusta — kuin kaivaisi antiikkiauton tallista ja lähtisi sillä formularadalle. Kustannustason korjausliike oli toki tarpeen, mutta sen hinta oli kammottava, koska sillä suljettiin työelämän uudistamisen portteja jälleen useiksi vuosiksi. Ehkä kiky tältä osin kuitenkin toimii varoittavana esimerkkinä. En usko, että yksikään täysjärkinen pääministeri tulee enää ripustamaan itseään sellaiseen hirttosilmukkaan, jossa oman talouspolitiikan onnistuminen ja hallitusohjelman toteutuminen on riippuvainen loputtomia vaativan järjestökentän tahdosta. Lisäksi EK:n sääntömuutos muuttaa toimintatapoja todennäköisesti pysyvällä tavalla, sillä sama tapahtui jo aiemmin skandinaavisissa naapureissamme. Kun palkanmuodostus ei enää politisoidu valtakunnalliseksi hallituksen, pääoman ja työn kollektiiviseksi luokkataisteluksi, on meillä pikkuhiljaa paremmat edellytykset tehdä tilaa myös markkinaehtoisemmille ratkaisuille.

Työn murroksesta puhutaan paljon, eikä sitä kukaan pysty ennustamaan. Olen kuitenkin täysin vakuuttunut siitä, että suurempi sopimusvapaus työpanoksen suhteen on varmin tapa luoda yrityksillemme ja niiden työntekijöille parhaat sopeutumismahdollisuudet murrokseen, oli sen luonne lopulta mikä tahansa.

Ikääntyminen, julkistalous ja kannustimet

Väestön ikääntyminen ja siitä seuraava julkisen talouden kriisi saa myös suomalaiset äänestäjät ja päättäjät hämmennyksen valtaan. Olen eduskunnan suuressa salissa saanut kuulla oman osuuteni tästä kauhistuneesta päivittelystä. Kuten yllä esitin, ikääntyminen kriisiyttää julkistalouden, jolloin ainoa kestävä ja tepsivä keino pelastaa hyvinvointivaltion rahoitus on työllisyysasteen nostaminen. Tämä edellyttää pontevia reformeja, joilla lisätään työvoimaan osallistumisen houkuttelevuutta ja lasketaan rakenteellista työttömyyttä. Ja tässä tullaan toiseen suureen suomalaisen politiikan akilleenkantapäähän: vaikeuteen perustella sellaisia reformeja, jotka tavalla tai toisella pakottavat tai velvoittavat yksilöt tekemään enemmän työtä. Olemme tässä asiassa yksinkertaisesti jäljessä muita Pohjoismaita, joissa tarpeellinen työvoimapolitiikan ryhdistämiskeskustelu on aloitettu paljon aikaisemmin. On siis nostettava eläkeikää, kiristettävä työttömyysturvan ehtoja, ja pohdittava kriittisesti kaikkia sellaisia tulonsiirtoja, jotka helpottavat pitkiä poissaoloja työmarkkinoilta. Työvoimapolitiikassa on siirryttävä aktivoiviin ja työmarkkinoille patistaviin toimintatapoihin, sen sijaan että vain maksetaan passivoivia etuuksia.

Yksilön oikeuksista oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon

Ja tässä joutuvat puolestaan kriittiseen tarkasteluun ne suomalaisen politiikan käsitykset, että hyvinvointietuuksien ja työehtojen muutos on vain tahdosta kiinni ja voi tapahtua vain yhteen suuntaan. Kun väestö ikääntyy, joudumme kriittisesti hakemaan tasapainoa yksilön ja julkistalouden velvoitteiden ja vastuiden välille. Julkinen valta ei voi vain “antaa”, siis aina olla se osapuoli, joka lupaa sosiaaliturvaa ja aina vain parempia etuuksia kaikille. Sen on myös saatava riittävästi keskimääräiseltä suomalaiselta yksilöltä — siis verotuloja, jotka perustuvat aktiiviseen ja pitkään työuraan.

Siksi nyt on kyettävä puhumaan myös yksilön velvollisuuksista julkistaloutta kohtaan, sikäli kuin ylipäänsä haluamme säilyttää hyvinvointivaltion. Tämä on kuitenkin kovin vaikeaa suomalaisille poliitikoille, sillä sen edellyttämä ajatustapa on vielä suomalaisille äänestäjille uusi. Olimme tottuneet ajattelemaan, että etuudet voivat vain parantua. Tämä ajatus elää tietysti erityisen vahvana ammattiyhdistysliikkeen parissa, joka koki suurena tappiona vaikkapa sen, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennettiin. Mutta tällaisia reformeja on kerta kaikkiaan tehtävä. On luotava tasapainoisempi valta-asetelma hallituksen ja järjestöjen kesken. Siksi konsensusperiaate “yhdenkään järjestön varpaille ei saa astua” ei ole sopusoinnussa Suomen kansantalouden pelastamisen kanssa.

Jos kaikilla ammattiliitoilla ja keskusjärjestöillä on veto-oikeus, ei meillä ole pienintäkään mahdollisuutta nostaa työllisyyttä ja vakauttaa hyvinvointivaltion rahoitusta. Itse asiassa ammattijärjestöjen johtajat ymmärtävät tämän todennäköisesti aivan hyvin. He ymmärtävät myös sen, että heidän on helpompi perustella asioita jäsenistölleen, jos hallitus ajaa jämäkästi työntarjontauudistuksia. Jos järjestöt asetetaan vastuuseen nykyaikaisesta talouspolitiikasta, ne joutuvat aivan mahdottoman tehtävän eteen, koska ammattijärjestöjen johto ei ole saanut jäseniltään valtakirjaa koko kansantalouden asioiden hoitamiseen.

Mutta poliitikoillekin tällainen oikeuksien ja velvollisuuksien puhe on vaikeaa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen on hyvä reformi sen alentaessa työttömyyttä, mutta sitäkin on Suomessa käsitelty “häveliäästi” vain budjettisäästönä. Suomalaisten poliitikkojen on edelleen turhan vaikeaa puhua suoraan siitä, että myös työttömillä on velvollisuuksia – ja siitä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen vaikuttaa työttömien käyttäytymiseen ja sitä kautta työmarkkinoiden toimintaan ja rakenteelliseen työttömyyteen.

On siis puhuttava rohkeasti ja poliittisesti siitä, että yhteiskunnan tuet eivät ole ehdottomia oikeuksia vaan edellyttävät vastavuoroisesti sitä, että ihminen on työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että työttömyys riippuisi vain työttömien omasta käytöksestä. Se riippuu tietysti myös kansantalouden tilasta ja talouspolitiikasta – mutta ei pelkästään niistä. Suomessa elää vanhojen ajattelutapojen varassa edelleen naiivi käsitys siitä, että kannustimilla ei ole väliä. Ikään kuin olisimme kaikki täsmälleen yhtä ahkeria kuin suuret ikäluokat 1950-luvulla työelämään rynnätessään – työelämään, jossa silloin oli pakko olla ahkera, koska sosiaaliturvaa ei ollut. Tämä naiivius näkyy poliittisessa keskustelussa esimerkiksi ylenpalttisena uskona paremman perusturvan positiivisiin työntarjontavaikutuksiin.

Uudistukset eivät etene sammutetuin lyhdyin

Kannattaa katsoa muiden maiden onnistuneita työmarkkinauudistuksia. Tanska ja Saksa ovat myönteisiä esikuvia. Tanskassa käytetään työvoimapalveluihin paljon voimavaroja, mutta tuet ovat ehdollisia työn hakemiselle ja työtarjousten hyväksymiselle. Saksassa vuosien 2003–2004 ns. Harz-reformit nostivat muutamassa vuodessa Saksan talouden kukoistukseen. Vasemmistopuolueetkin ja ammattiyhdistysliike suhtautuvat nykyään Harz-reformeihin suopeasti, koska niiden hyvä vaikutus on ollut ilmeinen.

Saksa ja Tanska tarjoavat tärkeän oppitunnin. Näiden maiden reformiohjelmat onnistuivat, sillä niitä pyritty viemään läpi salaa ja kierrellen, esimerkiksi budjettisäästöinä. Päinvastoin, niissä nostettiin rehellisesti pöydälle se, ettei työmarkkinapolitiikka voi olla vain sitä, että julkinen valta “tarjoaa” työnvälityspalveluja ja “luo” työpaikkoja kaltoin kohdelluille markkinatalouden uhreille.

Saksassa toistellaan iskulausetta “fordern und fördern” — eli “vaatia ja edistää”. Valtiovalta edistää yksilön työllistymistä, mutta vaatii myös osallistumista työmarkkinoille. Velvoitteet ja oikeudet koskevat sekä yksilöä että julkista valtaa. Saksassa todella ajatellaan, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus tehdä työtä, eivätkä järjestöt saa sitä estää.

Tanskan flexicurity-mallia on perusteltu samaan tapaan: valtiovallalla on velvollisuus auttaa ihmisiä työllistymään, mutta oikeus odottaa, että ihmiset ottavat työtarjouksia vastaan eivätkä ole turhan nirsoja. Kansalaisella on oikeus odottaa hyviä työvoimapalveluja, mutta velvollisuus hakea aktiivisesti töitä.

Alan olla vakuuttunut siitä, että tällainen oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon julkistus tarvitaan meilläkin – eikä vain pehmeitä puheita “työpaikkojen luomisesta” ja siitä, millaiseen perusturvaan kansalaisella on oikeus. Hyvinvointivaltion palvelupaketti on hyvä, mutta meillä jokaisella on velvollisuus olla mukana sen rahoittamisessa.

Maahanmuutto kuumemittarina

Tähän liittyy ehkäpä muitakin kansallisia myyttejä, jotka juuri maahanmuutto nostaa esiin. Suomessa on vanhastaan koettu hankalaksi puhua sosiaali- ja työttömyysturvan hyväksikäytöstä. Olemme ikään kuin eläneet sellaisessa yhteisessä auvoisessa käsityksessä, että sosiaalietuuksien kasvua rajoittaa yhteisen kassamme varallisuus eikä se, millaiset työnteon kannustimet sosiaaliturva luo. Olemme liian pitkään yhteisesti uskotelleet itsellemme, että kyllähän me suomalaiset olemme kaikki niin ahkeria, ettei kukaan tietoisesti käytä sosiaaliturvaa hyväksi, vaan kaikki hakevat töitä veren maku suussa.

Taloustieteilijöiden käsitys on toisenlainen. Taloudelliset kannustimet vaikuttavat työntekoon, vapaa-ajan suosioon ja siihen, millaisia työtarjouksia suostutaan ottamaan vastaan. Työllisyysasteet ovat alhaisia sellaisissa väestöryhmissä, joiden työnteon taloudelliset kannustimet ovat vähäisiä. Erityisesti vähän koulutetut suurten kaupunkien asukkaat sekä kotiäidit hyötyvät työnteosta taloudellisesti varsin vähän, mikä myös näkyy tilastoissa.

Maahanmuutto nousee siksi suureen yhteiskunnalliseen rooliin. Maahanmuuttohan on ilman muuta ikääntyvän maan keino ylläpitää työllisyyden kasvua. Muissa Pohjoismaissa se on jo kauan ollut suuremmassa roolissa työllisyys- ja talouskasvun osana.

Maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista keskusteltaessa on nyt pakko Suomessakin murtaa myyttejä. Maahanmuuttajista puhuttaessa suomalaiset näyttävät nimittäin hylkäävän lapsenuskonsa kaikkien ihmisten ahkeruuteen. Päinvastoin, maahanmuuttajien uskotaan olevan kylmän rationaalisia systeemin hyväksikäyttäjiä. Turvapaikkakeskustelu onkin selvästi osoittanut, että monien suomalaisten mielestä sosiaaliturvamme on kerrassaan liian antelias, koska se kuulemma houkuttelee tänne turvapaikanhakijoita ja mahdollistaa heille mukavan elämän sosiaaliturvan varassa. Tämä on tietysti räikeän liioiteltu käsitys sekin – mutta tästä keskustelusta on kuitenkin ehkä vähän pienempi askel sen järkevän kysymyksen kysymiseen, että miten sosiaaliturvamme kannustaa ihmisiä töihin. Ja jos sosiaaliturvamme on pakolaisille liian antelias tai passivoiva, se saattaa – kauhistuksen kauhistus – olla sitä myös ihan meille kantasuomalaisillekin.

En ole historioitsija, mutta heittäisin historioitsijoille hypoteesin: onko kenties niin, että kaikissa muissa Pohjoismaissa ollaan sosiaaliturvan aktivointikäänteessä ja työn tekemisen kannusteissa Suomea edellä itse asiassa vain siksi, että näissä maissa on kauemmin ollut maahanmuuttoa ja on siksi ollut poliittisesti helpompaa jo aikaisemmin katsoa työmarkkinoiden ja kansantalouden totuuksia silmiin.

Arvoisat kuulijat! Olen esittänyt, että Suomen talouskasvumalliin liittynyt poliittinen kulttuuri loi meille joukon myyttejä: valtiovalta määrää talouskehityksen, palkkojen ja voittojen välinen tulonjako on poliittisesti päätettävissä, minkään järjestön varpaille ei saa astua, poliittinen tahto on riittävä edellytys hyvinvointietuuksien laajentamiseen, ja niiden laajeneminen on yksisuuntainen tie huonommasta parempaan.

Globaalin talouden lainalaisuudet ja väestön ikääntyminen sekä hyvä talouspolitiikka edellyttävät nyt monista näistä myyteistä luopumista. Ehkäpä tällainen modernisoituminen on meilläkin käynnissä – parikymmentä vuotta pohjoismaisten naapuriemme jälkeen.

Elpymiskasvu ei ole ikuista – määritelmän mukaan

Tällä hetkellä olen huolestunut siitä, millä kevytmielisyydellä poliittinen järjestelmä näyttää suhtautuvan talouskasvun edellytyksiin. On kerrassaan tervetullutta, että talouskasvu on nyt lähtenyt liikkeelle. Se on kuitenkin luonteeltaan voimavarojen käyttöasteen kasvua. Talouskasvuhan voi olla kahtalaista. Suhdannekasvu on sitä, että talouden voimavarojen käyttöaste nousee. Kun talous on taantumassa, voimavarojen käyttöaste alittaa normaalitasonsa. Työttömien osuus työvoimasta on normaalitilaa korkeampi, liiketiloja on tyhjillään ja laitekantaa ei käytetä normaalilla käyttöasteella. Kokonaistuotanto alittaa siis potentiaalisen tuotannon. Potentiaalisella tuotannolla tarkoitetaan korkeinta tuotannon tasoa, jota voidaan kestävästi ylläpitää nykyisin voimavaroin. Jos kokonaiskysyntä on niin hyvää, että potentiaalisen tuotannon taso ylittyy, talous on ylikuumentunut ja seurauksena vääjäämättä kustannusten liiallinen nousu.

Suhdannekasvu on siis talouden elpymistä, eli sitä, että talouden voimavarojen käyttöaste nousee ja toteutunut bruttokansantuote lähenee potentiaalista bruttokansantuotetta. Suhdannekasvua saadaan aikaan kokonaiskysynnästä huolehtimalla.

Potentiaalin kasvu on puolestaan sitä, että potentiaalinen tuotanto kasvaa. Toisin sanoen se tuotanto, jota korkeimmillaan voidaan ylläpitää, kasvaa. Tämä on aivan muuta kuin resurssien käyttöasteen kasvua, se on resurssien kasvua. Potentiaalisen tuotannon kasvu on työvoiman kasvua, teknologian kehittymistä ja pääomakannan kasvua.

Talouden pitkän ajan trendikasvu on määritelmän mukaan potentiaalin kasvua. Suhdanteet ovat heilahtelua trendin ympärillä. Potentiaalin kasvu edellyttää talouden rakenteiden paranemista, ja siihen voidaan vaikuttaa rakenneuudistuksilla — esimerkiksi teknologista kehitystä edistämällä, koulutusinvestoinneilla ja työpanoksen tarjontaa lisäämällä.

Suhdannekasvu voi olla hyvinkin nopeaa, koska kysymys on olemassaolevien resurssien käyttöönottamisesta. Koneiden käyttöastetta väännetään ylemmäksi, työttömiä pestataan töihin ja tyhjiä liiketiloja täytetään. Nyt havaittava nopea kasvu on ilman muuta merkittävältä osin suhdannekasvua. Olemme olleet viime vuodet matalasuhdanteessa ja on kerrassaan tervetullutta, että taantuma nyt jää taakse.

Näin nopea kasvu tuskin kuitenkaan voi jatkua enää siinä vaiheessa, kun törmäämme potentiaalisen tuotannon rajoihin. Siinä vaiheessa on tarjolla enää trendikasvua, joka perustuu pääosin tuottavuuskasvuun. Vanhenevan väestön kansantaloutemme työpanos ei kasva, ja ilman rakenneuudistuksia se voi kääntyä jopa laskuun. Työn tuottavuuden ennakoidaan kasvavan ehkäpä puolisentoista prosenttia vuodessa. Siksi trendikasvuksi ennakoidaan tyypillisesti samaa puoltatoista prosenttia.

Nyt havaittu hyvä kasvuvauhti ei siis voi jatkua, ellei taloutemme resurssipohja laajene. Tarvitsemme siis enemmän ihmisiä työmarkkinoille ja parempia tuotantoteknologioita. Suomen varsinainen ongelma on siinä, että hyvinvointipalvelujemme mitoitus ei ole sopusoinnussa taloudellisen suorituskykymme kanssa. Ensi vuosikymmenellä tämä ongelma kärjistyy. Ja siksi on äärimmäisen huolestuttavaa, jos hallituksen rakenneuudistustahti hiipuu, koska suhdannekasvu tuudittaa poliitikot hyvänolon tunteeseen.

Kasvu ei jatku, ellei tarjontarajoituksia juuri nyt työnnetä määrätietoisesti tuonnemmaksi rakenneuudistuksilla. Keskeistä on tietysti työvoiman saatavuus, joka on jo ongelma monessa yrityksessä. Hätkähdyttävää on, teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on jo nyt samalla tasolla kuin vuonna 2007 eli aiemman ylikuumentuneen suhdannehuipun tasolla, vaikka työttömyys on edelleen yli 8 %. Investoinnit ovat onneksi kiihtyneet, mutta en usko niiden nousevan riittävästi, ellei valtiovalta näytä halukkuuttaan vastata työvoiman tarpeeseen määrätietoisin työntarjontatoimin. Vain tälla tavoin voidaan välttää ensi vuosikymmenellä häämöttävä, ikääntymisestä johtuva julkisen talouden kriisiytyminen. Olen siksi huolissani hallituksemme toimintakyvystä.

Toivokaamme silti, että nyt alkanut asenteiden ja toimintatapojen modernisoituminen kantaa hedelmää. Silloin voimme 5 tai 10 vuoden kuluttua puhua näistä teemoista huomattavasti optimistisemmin — siksi, että suomalaiset päättäjät ja äänestäjät ovat alkaneet katsoa talouden realiteetteja rauhallisesti silmiin.

Kiitos.

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Kaksi vuotta politiikassa!

Olen nyt toiminut “poliitikkona” eli kansanedustajana runsaan kahden vuoden ajan eli eduskuntavaaleista 2015 alkaen. Elämänmuutos oli suuri, koska olin koko aiemman urani, 32 työvuoden ajan, toiminut taloustieteellisissä asiantuntija- ja virkatehtävissä Suomessa ja Ruotsissa, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tehtävä, josta lähdin politiikkaan, oli Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (joka on siis sekä valtion virasto että taloustieteellinen tutkimuslaitos) johtaminen.

Tässä muutamia huomioita poliitikkona olemisesta. Tämän blogin seuraajat tietävät varmaan, mitä ajattelen politiikan sisällöistä. Siksi keskityn tässä enemmän eduskunnan ja politiikan muotoihin ja käytäntöihin.

Sattuu ja tapahtuu

Minulta kysytään usein, miten viihdyn edustajana ja kaduttaako uranvaihdos. Viihdyn kohtuullisen hyvin ja yleensä ei kaduta. Kansanedustajana on vauhdikkaampaa ja jännittävämpää kuin viraston johtajana. Tässä ammatissa sattuu ja tapahtuu, voitot ja tappiot seuraavat toisiaan. Siinä mielessä tunnen nuortuneeni, kuin olisin päätynyt takaisin niihin aikoihin jolloin nuorena miehenä oli kaikenlaisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana. Eikä motivaatio-ongelmia ole, koska Suomella on edelleen valtavia ongelmia eikä julkistalouden ja työllisyyden pulmia ole ratkaistu. Uudistusten vastarinta on kovaa ja Suomi uudistuu tuskallisen hitaasti.

Taloustieteellisestä taustasta ja osaamisesta on tietysti valtavasti hyötyä ja iloa politiikassa. Mutta se ei riitä pitkälle. Jos haluaa vaikuttaa, pitää olla uutteran valmis perehtymään kaikenlaisiin yksityiskohtiin, niin lainsäädännössä kuin budjetissa. Taloustieteilijät voivat väitellä elvytyksestä tai säästöistä, mutta kaikki se pitää pukea käytännön esityksiksi, säännöiksi ja numeroiksi. Kaipaan joskus Economicumin (taloustieteen laitosten yhteinen tila Arkadiankadulla) tutkimusseminaareihin, mutta niissä voi Eduskunnastakin käsin piipahtaa jos kalenteriin sopii.

Kollegiaalisuus

Myönteisiin yllätyksiin kuuluu se, että kansanedustajat ovat median parrasvalojen ulkopuolella toisilleen hyvin ystävällisiä ja kollegiaalisia.  Vaikka arvot ja taustat ja pyrkimykset ovat hyvinkin erilaisia, eduskunnassa vallitsee jonkinlainen sanaton sopimus ihmisten kesken: “olemme kaikki välistä aika lujilla, media kyttää meitä ja kuka vaan voi menettää paikkansa – olkaamme siis toisillemme reiluja ja ystävällisiä”. Eduskunta on ystävällinen ja kollegiaalinen työpaikka eikä tätä ehkä muuten kestäisikään.

Eduskunta on täynnä vahvoja, lahjakkaita ja intensiivisiä persoonia, koska henkilövaalimme ei kovin matalan profiilin hissukoita suosi.

Vaikka olen  vanhastaan listavaalin kannattaja, olen Suomen eduskunnan reipasta ja riemukasta diversiteettiä katsellessani alkanut myös tuntea tietynlaista kunnioitusta henkilövaalitapaamme kohtaan. Eduskunta on kuva Suomen kansasta kaikessa kauneudessaan ja rujoudessaan, ja tämän porukan kanssa on yhteinen näkemys valiokunnissa taottava.

Toimin Ruotsissa virkamiehenä 7 vuotta 2005-2012, ja kävin jonkin verran myös Riksdagin valiokunnissa. Listavaali-Ruotsissa edustajat ovat mielestäni keskimäärin virkamiesmäisempiä, usein kovan luokan asialleen omistautuneita asiantuntijoita, mutta Suomen voimakasluonteisiin edustajiin verrattuina he vaikuttavat keskimäärin harmaammilta ja paremmin käyttäytyviltä hissukoilta (miltä koko Ruotsin kansa toisaalta vaikuttaa joskus Suomeen verrattuna). Listavaali saattaa valikoida erilaisia persoonia. Tiedoksi kaikille listavaalin paheksujille kuitenkin se, että Ruotsin puoluelistat valitaan mitä demokraattisimmissa jäsenäänestyksissä. Suomessahan vallitsee sitkeä ja älytön harhaluulo, jonka mukaan “puoluetoimistot” valikoivat listavaalimaissa (kaikki muut pohjoismaat) valtiollisten vaalien ehdokkaat

Täysistunto on teatteria

Ikään kuin vastapainona tälle ystävällisyydelle ovat täysistuntosalin keskustelut olleet suuri  pettymys. Ne ovat pääosin kummallista teatteria, jossa kansanedustajat eivät puhu toisilleen vaan kuvittelemilleen mediayleisöille. Varsinkin kyselytunti on paikoin aivotonta hölynpölyä, teatraalista tekokauhistelua. Kontrasti ystävällisen privaatin kanssakäymisen kanssa on samalla tavalla kammottava kuin olisi lapsen vanhanaikainen kasvatus, jossa lyönnit ja halaukset vuorottelevat.

Tästä syystä en käytä kovin paljon puheenvuoroja täysistunnossa. Täysistuntokeskustelut ovat kahdenlaisia. On etukäteen pyydettyjä puheenvuoroja, ja niissä voi olla järkevää sisältöäkin, mutta ne pidetään  yleensä lähes tyhjälle salille ja usein myöhään yöllä tai illalla. Sitten on ns. debatteja, yleensä teatraalisia näytöksiä, joihin puhemies myöntää puheenvuoroja spontaanisti. Jonkinlainen sääntö näyttää olevan, ettei takarivien uusille kansanedustajille myönnetä debattipuheenvuoroja kuin äärimmäisen harvoin.

Siksi en kovin paljon täysistuntosalissa puhu. Joko joutuisin odottelemaan tuskastuneena tuntitolkulla että oman pyydetyn puheenvuoron aika tulee esimerkiksi kello 21, tai sitten joutuisin kuuntelemaan teatraalisia debattipuheenvuoroja ilman mahdollisuutta sanoa itse mitään. Siksi käytän aikana Suomen kannalta paremmin olemalla huoneessani ja perehtymällä ajankohtaisiin uudistushankkeisiin ja talouspolitiikan tilanteeseen. Tyhjiä salejakin paheksutaan, mutta jos kaikkien olisi pakko olla koko ajan läsnä, eduskunnan työ hirttäisi täysin kiinni. Kukaan ei ehtisi tehdä mitään.

Eduskuntatyö on valiokuntatyötä

Varsinainen eduskuntatyö onkin valiokuntatyötä. Valiokunnat kokoontuvat pääsääntöisesti joka päivä maanantaita lukuunottamatta ja niihin tulee jatkuvasti valtavasti materiaalia, hallituksen esityksiä ja asiantuntijalausuntoja. Valiokunnissa käydään kärsivällisesti läpi lakiesitysten perusteluja ja kuullaan asiantuntijoita.

Valiokuntatyökin on hyvin määrämuotoista, siinä on joko asiantuntijakuulemista kysymyksineen tai valiokunnan mietintöjen tekstin parantelua kiivaassa keskustelussa. Kuulemisen jälkeinen lähetekeskustelu opastuksena valiokuntaneuvoksen kirjoitustyölle on paras tilaisuus järkevään poliittiseen keskusteluun, mutta sille jäävä aika on sekin usein liian lyhyt.

Niinpä edustajat eivät käy keskenään kovin paljon poliittista keskustelua ja sellaista keskustelua, jossa toisen ajatus- ja arvomaailma tulisi ymmärrettävämmäksi. Siksi myös  valiokuntamatkojen yksi merkittävä hyöty onkin siinä, että voidaan puhua vapaammin myös omien valiokuntakolleegoiden kanssa ja tutustua heihin.

Eduskunnan työtavat ovat siis aika vanhanaikaisia ja tehottomia ja ne ovat omiaan kärjistämään näkemyseroja ainakin täysistunnoissa. Koska vain täysistunnot ovat julkisia, Suomen kansa saa eduskunnan työstä ja samalla demokratiasta jokseenkin omituisen kuvan. Olemme koettaneet neljän kokoomuslaisen kansanedustajan yhteisessä pamfletissa ehdottaa eduskunnan työtapoihin parannuksia.

Omat toimet

Itselläni on tätä nykyä neljä valiokuntaa. Olen täysjäsen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja EU-asioista vastaavassa suuressa valiokunnassa, ja edellisessä olen sekä Kokoomuksen vastuuhenkilö että hallitusrintaman koordinoija jonka vastuulla on neuvotella hallituksen yhteiset kannat ja muotoilut kolmen hallituspuolueen kesken. Työelämävaliokunnassa minun on siis oltava jokseenkin aina. Siellä olen siis tehnyt pääosan päivätyöstäni, ja luotsannut lausuntoja niistä työelämäreformeista, joita hallitus on esittänyt.

Olen myös varajäsen talousvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa. Ne kokoontuvat lähes poikkeuksetta samaan aikaan kuin työelämävaliokunta, joten minulle kertyy niistä paljon poissaolomerkintöjä. On silti hyödyllistä olla varajäsen, koska saan näiden valiokuntien aineistot ja voin tarvittaessa vaikuttaa Kokoomuksen kannanmuodostukseen niiden asioissa.  Tämä siis selityksenä poissaolojen suureen määrään, jota media toisinaan myös paheksuu.

Asiantuntijoita asianosaisten tilalle

Aika merkittävä vaikuttamisen muoto on valiokuntien asiantuntijoiden ehdottaminen. Hyvin perustellut ehdotukset menevät läpi, joten edustaja voi tätä kautta vaikuttaa asioiden käsittelyyn paljonkin. Suomen korporatismi näkyy siinä, että valiokuntaneuvoston “round up the usual suspects” -asiantuntijalista on yleensä lähinnä asianosaisten lista.  Suomessahan on vanhastaan kysytty siltä, joka jotain julkista tukea tai etua saa, onko tämä tuki tai etu “tarpeen”. Olenkin koettanut tehdä isänmaalle hyötyä lanseeraamalla mukaan parhaita akateemisia asiantuntijoita.

Tässä siis vaikutelmia kahdelta ensimmäiseltä vuodelta. Seuraavat täysistunnot ja valiokuntakokoukset pidetään ilmeisesti vanhassa eduskuntatalossa. Konkarien mukaan se on ylivertainen ympäristö, joka jo pelkällä arvokkuudellaan nostaa keskustelun tasoa. Toivotaan niin.

Aion edelleen tehdä parhaani, jotta Suomen hyvinvointivaltion rahoitus saadaan kuntoon työllisyysastetta nostamalla. Toivotaan, etten joudu tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemaan politiikassa 100-vuotiaaksi vaikka välillä siltä hieman tuntuu.

Koetan heinäkuussa levätä ja pitää matalampaa profiilia politiikassa ja sosiaalisessa mediassa.

Niinpä toivotan nyt kaikille rakkaille ja kriittisille lukijoilleni hyvää kesää.

 

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!