Juhana Vartiainen

Mitt (korta) tal om klimatpolitik i Nordiska Rådet 31.10.2019

Den 31 oktober anordnade Nordiska Rådet i sitt Stockholmmöte en debatt om klimatpolitik, med meterologiprofessorn Michael Tjernström som första talare. På den nordiska konservativa gruppens vägnar höll jag följande tal:

Ärade president

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar som testar mänsklighetens kollektiva rationalitet. Det finns en vetenskaplig konsensus gällande uppvärmningen av klimatet. Den förändrar radikalt vår planet och miljö. Målsättningen är att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Mycket måste ställas om. Som professor Tjenström just förklarade, måste vi upphöra med förbränningen av fossila bränslen.

Men framtiden är inte heller så mörk och dyster som några påstår.

Lösningen är att binda marknadskrafterna, dvs hushållens och företagens eget agerande, till klimatarbetet. Som tur har har marknaden en otrolig förmåga att hitta nya lösningar – om incitamenten finns. Vi beslutsfattare måste skapa incitament för företag och individer för att ta fram dessa lösningar. Låt oss fortsätta att satsa på forskning kring gröna teknologier och förstärka det europeiska ramverket för utsläppsprissättning.

Läget är inte så mörkt som några påstår. Produktionskostnaden av vind- och solproducerad elektricitet sjunker. Gradvist kommer fossilbränsleanvändningen då att sina — utan några direkta förbud, ransonering eller en mängd politiskt sexiga punktskatter på kött eller flyg. När företag och hushåll får välja, minimeras välfärdsförlusterna förknippade med klimapolitik. Och det är poänget – att föra en effektiv politik, inte att maximera uppoffringarna.

Och det fina med marknaden är att den gör jobbet åt oss. Det må sitta en klimatkrisförnekare i Vita Huset, men han kan ingenting åt marknadskrafterna.

Lösningen består därför inte av mer protektionism eller ett ifrågasättande av marknadsekonomin. Vi måste hitta de effektivaste sätten att minska Co2-utsläppen, och inte klistra andra agendor på projektet. Man har hört krav om en allmän medborgarlön eller en kraftig omfördelning av inkomst och förmögenhet som en del av klimatpaketet. Det är solklart att sådana auxiliära krav bara stjälper de effektivaste klimatåtgärderna.

Konservativa gruppen ser att Norden ska vara världens mest integrerade och mest innovativa region, där företag har möjlighet att testa, utveckla och utöva nya klimatvänliga verksamheter. Det bidrar till den gröna omställningen samt Nordens konkurrenskraft och internationella brand.

Mitä mieltä sinä olet?