Juhana Vartiainen

Pormestarikampanjoinnin oppeja – hyvinvointia, uudistuksia, talousjärkeä

Pormestarikampanjoinnin oppeja – hyvinvointia, uudistuksia, talousjärkeä

Pormestarikampanjani on loppusuoralla ja millainen kampanja se onkaan ollut! Vaikka pandemia on tehnyt kampanjasta erilaisen ja etäisemmän, olen kohdannut helsinkiläisiä kaduilla ja etätilaisuuksissa. Ja kiitos! Olen saanut myös paljon postia, sähköpostia ja viestejä. Se tuntuu upealta, sillä helsinkiläisistä ja helsinkiläisten odotuksista näissä vaaleissa on kyse. Keskustelut helsinkiläisten kanssa ovat avanneet kaupunkilaisten arkea ja auttaneet minua syventämään tavoitteitani. Juuri kuntavaaleissa ihmisten arki ja politiikan arvot kytkeytyvät tiiviiksi liitoksi. 

Tunnistan nyt paremmin, mitä Helsingissä halutaan ja ei haluta. Kaupungit kantavat ison vastuun asukkaidensa hyvinvoinnista, sivistyksestä, arjen sujumisesta ja viihtyvyydestä. Meidän mahdollisuutemme onnistua kasvavat, jos kaupungin talous on lujalla perustalla. Helsingin talous on – ja niin pitää olla jatkossakin. Vahva talous luo meille mahdollisuudet selvitä jopa pandemian aiheuttamien vaurioiden korjaamisesta. Ne ongelmat on hoidettava, mutta emme saa sortua minkäänlaiseen holtittomuuteen. Jos emme ajattele pitkäjänteisesti, niin miten voimme huolehtia esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen jatkuvasta kehittämisestä. 

Me kokoomuslaiset ymmärrämme markkinatalouden voiman: Helsingin menestys on ennen kaikkea helsinkiläisten menestystä. Sille on kotikaupungissamme rakennettava mahdollisimman hyvät puitteet. Kun me kokoomuslaiset puolustamme kaupungin vahvaa taloutta, puolustamme myös kaupunkilaisten vahvaa omaa taloutta. Emme halua rakentaa tulevaisuutta veronkorotusten varaan, sillä sen tien päässä ei ole kasvavaa hyvinvointia. Kaupunkilaisten maksamia veroja pitää käyttää tarkasti punniten ja tehokkaampaa rahankäyttöä miettien. 

Pormestarikampanjassa käytyjen keskustelujen pohjalta näyttää siltä, että ilman kokoomusta lähtisivät sekä menot että verot holtittomaan nousuun. Ja vieläpä aikana, jolloin maan hallituskin ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun rikkoo omat budjettikehyksensä, vaikka kaikki talousennusteet ennustavat reipasta nousukautta.  

Kokoomus on ihmisten omaa toimintaa kunnioittava ja mahdollistava puolue. Mitä voimme tehdä ihmisten oman elämän ja elinkeinotoiminnan helpottamiseksi, sen me teemme. 

Toimiva markkinatalous kasvattaa kaupungin ja sen asukkaiden vaurautta ja hyvinvointia. Markkinatalous toimii parhaiten vakaassa ja ennustettavassa ympäristössä, jossa ihmisistä pidetään huolta, heille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia ja annetaan vapautta ja tilaa toimia. Hyvinvointi ja markkinatalous ovat keskenään tiiviissä liitossa. 

Haluan tulla kaupunkia uudistavaksi pormestariksi, joka lujittaa helsinkiläisten uskoa tulevaisuuteen. Pormestarina aion panna toimeksi uudistuksia kunnianhimoisena, mutta samalla nöyränä, yhteistyön ja asiantuntemuksen voimalla.  

Jotkut kysymykset ovat käymissäni keskusteluissa nousseet muita enemmän esiin. Päiväkotien varhaiskasvatus on yksi niistä. On tosiasia, että varhaiskasvattajien palkat ovat liian pienet. Tätä kysymystä ei kuitenkaan voi ratkaista vaalitenttien kiihkossa. Varhaiskasvatukseen investoiminen kuuluu pormestariohjelmani ydintavoitteisiin. Tässäkin asiassa eteneminen edellyttää kaupungin talouden vahvuutta. Meidän on lisättävä Helsingin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen määrärahoja sekä kehitettävä henkilöstöpolitiikkaa määrätietoisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantaminen, laadukas rekrytointi, tiimien osaajien työn edellytysten parantaminen ja hyvän työn palkitseminen on pitkäjänteistä työtä.

Toinen konkreettinen asia, joka on puhuttanut jokaisella kampanjapaikalla, on autoilu ja liikenne. Vaikka itse pyöräilen lähes kaikki matkani, mielestäni on selvää, että kaupungissamme täytyy voida kävellä, autoilla, kulkea ratikalla, metrolla, busseilla ja junilla. Itä-länsisuuntainen liikenne on Helsingin niemellä tukkoista. Keskustatunnelin hyötyjen ja kustannusten selvittäminen on kaikkien muiden hyvien hankkeiden rinnalla edelleen tarpeellista. Nyt heitellään ilmaan arvauksia “1,3 miljardin” tunnelikustannuksista, vaikka vakavaa selvitystä tunnelin kustannuksista ja hyödyistä ei ole tehty. Onneksi Jätkäsaaressa on päästy alkuun satamaliikenteen tunnelin suunnittelussa.

Minulta tivataan tavan takaa kantaa ruuhka- eli tienkäyttömaksuihin. Ensiksi on kuitenkin katsottava, onko hallitukselta tulossa asiaa koskeva lainsäädäntö ja millainen se on. Maksuista taitavat tällä hetkellä innokkaimmin puhua ne, jotka haluavat vain vaikeuttaa autolla liikkumista. Moni Marinin hallituksen toimia katsellut pelkää maksuista tulevan vain uusi tapa verottaa liikennettä. Helsinki on Lontoota pienempi, enkä ole nähnyt analyysiä, jossa maksuja tänne kunnolla perusteltaisiin.

Pormestariohjelmani on Kestävän kasvun Helsinki. On erinomaista, että Helsinki kasvaa. Erinomaista se on koko valtakunnalle ja tietysti helsinkiläisille. Kasvu tulee siitä, että yhä useammat ihmiset niin Suomesta kuin ulkomailta haluavat muuttaa tänne, ja meidän on oltava näiden toiveiden mahdollistajia. Kasvava kaupunki on lupaus vauraudesta, hyvinvoinnista ja kiinnostavuudesta; siitä, että mennään eteenpäin ja elämä muuttuu paremmaksi. 

Mutta kasvun pitää olla kestävää. Kestävää taloudellisesti, sekä Helsingin kaupungin että helsinkiläisten oman talouden kannalta.

Kaupungissa, jossa on vahva punavihreä rintama, vain Kokoomus pitää huolta rahankäytön järkevyydestä ja verotuksen kohtuullisuudesta. Ja talousosaamista ja -johtamista totisesti tarvitaan, jos mielimme pärjätä hyvin siinäkin tapauksessa, että hallituksen sote-uudistus toteutuu ja vie Helsingiltä lähes kaksi kolmasosaa verotuloistamme.

Kestävää sosiaalisesti. Rakennamme turvallista ja välittävää kaupunkia, jossa kaupungin suunnittelu ja hyvät palvelut estävät alueiden eriytymistä ja sosiaalista pahoinvointia. Suurin osa helsinkiläisistä nuorista voi hyvin, mutta syrjäytymisen haasteet ovat saaneet myös vakavampia piirteitä. Koronan jälkeisessä työssä meidän on pidettävä kaikki mukana ja osallisina. 

Olen kuunnellut, miten kilpakumppanini lupaavat hövelisti “kohtuuhintaista” asumista, häivyttäen näköpiiristä talouden tosiasiat. Voimme rakentaa monenlaisia asuntoja kaikkialle, voimme ylläpitää tuettujen vuokra-asuntojen kantaa, ja tuemme pienituloisten asumista valtiollisen asumistukijärjestelmän kautta; tätä viimeksi mainittua tukimuotoa alan tutkijat pitävät parhaana keinona. Mutta niukkuudesta emme pääse eroon – emmekä itse asiassa haluakaan, jos asiaa rehellisesti mietimme. Emme halua, että Helsinki olisi taantuva ja tyhjenevä kaupunki, jossa kiinteistöjen arvot laskevat. Sellaisiakin valtakunnassa riittää. 

Rakentaminen on paras keino asumisen hinnannousun hidastamiseen. Aion pormestarina antaa myös yliopistollisten tutkijoiden tehtäväksi miettiä, minkälaisella järjestelmällä viisaimmin korvaamme epäonnistuneen Hitas-järjestelmän, josta on onneksi päätetty luopua. 

Kestävää inhimillisesti ja esteettisesti. Kasvu pitää sovittaa ihmisten toiveisiin oman lähiympäristön laadusta ja kotoisuudesta. Oma ympäristö ja lähiluonto ovat jokaisen sydäntä lähellä ja kaikkialla tulee vastaan ihmisiä, jotka pelkäävät, että omalle alueelle rakennetaan liikaa. Olen rehellisesti kertonut, että pormestaria ei valita kaupunkisuunnittelun johtajaksi. Sille on oma lautakuntansa ja apulaispormestarinsa. Mutta asukkaiden jykevän viestin on kantauduttava myös kaupunkisuunnitteluun.

Kestävää ympäristön kannalta. Helsinki tekee osuutensa ilmastotalkoissa, ja olemme onneksi jo päässeet pitkälle. Tutustukaapa Helenin kiinnostaviin suunnitelmiin sekä Jan Vapaavuoren ideoiman Energy Challenge -kilpailun ehdotuksiin. On hienoa, että yhä useammat helsinkiläiset yritykset kehittävät toimintaansa perusarvoinaan vastuullisuus ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

Pormestarikampanjan aikana tapaamani helsinkiläiset rakastavat kaikki omalla tavallaan Helsinkiä ja samalla heitä yhdistää halu tehdä työtä kotikaupunkinsa hyväksi. Tämä Helsingin henki on innostava ohjenuora pormestarin työhön.

P.S. Tervetuloa tutustumaan pormestariohjelmaani, Kestävän kasvun Helsinki, ja sen kärkitavoitteisiin.

Mitä mieltä sinä olet?

Yksi kommentti artikkeliin Pormestarikampanjoinnin oppeja – hyvinvointia, uudistuksia, talousjärkeä

  1. Pirjo Savolainen sanoo:

    Kivijalka liikkeiden kirjo on syytä säilyttää nykyisellään tukemalla autoilun mahdollisuutta keskustan alueella. Olisiko hyvä tukea lyhytaikaista pysäköintiä huokeimmin hinnoin 🚙 terveisin 35 vuotta käsityö yritystä luotsannut keskustan kivijalkayrittäjä, äiti ja Mallimestari Nahka-Turkisateljee Bigarre sekä Mestarikiltaneuvoston Ylioltermanni