Juhana Vartiainen

Miksi lähdin politiikkaan?

Kun pääministeri Stubb pyysi minua ehdokkaaksi, jouduin kirkastamaan ajatukseni. Olen syvästi huolestunut Suomen taloustilanteesta ja talouspolitiikasta.

Kolme vuotta Suomessa on osoittanut minulle, miten heikoissa kantimissa poliittinen järjestelmämme on kohtaamaan globaalitalouden realiteetit ja ikääntymisestä kumpuavat hyvinvointivaltion rahoitusongelmat. Olemme jäämässä ratkaisevasti jälkeen muista pohjoismaista: talouskasvussa, työllisyydessä ja palvelujen laadussa.

Päätöstäni tukivat kokemukseni Ruotsista ja pohjoismaista. Pohjoismainen yhteiskuntamalli on kylmän sodan voittaja. Sille hurraavat nykyään sekä Financial Times että The Economist.

Pohjoismaissa on onnistuttu yhdistämään markkinataloutta tukeva realistinen talouspolitiikka sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja hyviin julkispalveluihin. Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kokemukset osoittavat, ettei vasemmistolla ole hyvinvointivaltion ”hoidossa” mitään ylivertaista kykyä. Päinvastoin, Ruotsin allianssihallituksen (2006-2014) työlinjapolitiikka oli täsmälleen oikea vastaus maata kohtaaviin rakenneongelmiin. Anders Borg onkin sanonut: ”arvoni eivät eroa sosialidemokratian arvoista, mutta, toisin kuin demarit, otan työlinjan vakavasti”.

Puolustan markkinataloutta ja hyvinvointivaltiota. Ne tarvitsevat toisiaan. On saatava enemmän ihmisiä töihin ja vakautettava tuuliajolla oleva julkistalous, jotta hyvinvointivaltio voidaan rahoittaa. Rehellinen arvioni on, että Kokoomuksen kautta voin tätä edistää.

Monet ovat kummastelleet ehdokkuuttani uran ja maineen näkökulmasta. Eikö asiantuntijana ja virastojohtajana olisi paremman palkan lisäksi enemmän arvo- ja vaikutusvaltaa? Mielestäni on eettistä kansalaisvastuullisuutta myös toimia, kun tietää, mitä pitää tehdä.

Meillä kaikilla tulee olla päällimmäisenä huoli Suomesta. Jos emme uudista talouttamme, emme pääse mukaan talouskasvuun. Emme onnistu vakauttamaan julkista talouttamme. Se on kuitenkin pärjäämisemme keskeinen edellytys, oli sitten kysymys koulusta, yliopistosta, terveydenhuollosta tai maanpuolustuksesta, yltyvien turvallisuusuhkien Euroopassa.
Siksi lupaan tehdä kaikkeni Suomen talouden tilan parantamiseksi.