Yhdysvaltalainen politologi Francis Fukuyama on julkaissut tärkeän kirjan Identity. The demand for dignity and the politics of resentment, joka mielestäni selittää ja analysoi erinomaisesti tämänhetkisen politiikan ongelmia ja patologioita. Toisin kuin Fukuyaman monet muut teokset, se on vieläpä armollisen lyhyt, “vain” 182 sivua pitkä. Se tiivistää kuitenkin valtavan määrän ajattelua ja osaamista. Fukuyama tuntee monia muita yhdysvaltalaisia ajattelijoita syvällisemmin eurooppalaisen historian ja aatehistorian ja kykenee siksi asettamaan nykymaailmaa koskevan kritiikkinsä osaksi pitkää historiallista kaarta. Platon, Luther, Rousseau, Herder ja Hegel ovat Fukuyaman tarinassa osa sitä pitkää historiaa, jonka nojalla voimme ymmärtää nykyisen identiteettipolitiikan katkeruuksia.

Historian lopun ei pitänytkään olla riemukas

Fukuyama sai vuosina 1989-1992 kuuluisuutta esseellään ja kirjallaan, joissa lanseerattiin käsite “Historian loppu”. Ne tulkittiin usein liberaalikapitalismin lopulliseksi voitonjulistukseksi, vaikkakin Fukuyaman tarkoitus oli rajatumpi. Hän halusi osoittaa, että Marxin ajatus jatkuvasti jonkinlaisesta kauempana siintävästä historian päämäärästä oli kommunismin romahtamisen myötä vihdoin poistunut politiikan agendalta. Historia ja yhteiskunnan muutokset eivät tietenkään lopu milloinkaan, mutta Fukuyaman “pointti” oli tuolloin sen toteaminen, ettei kommunismin romahduksen jälkeen ainakaan ollut näkyvillä tai ajateltavissa muuta päämäärää kuin elely jonkinlaisessa liberaalissa kapitalismissa. Itse asiassa Fukuyama näki tämän jo tuolloin ongelmana, ja pohti sitä, selviääkö demokratia ilman ideologista kilpailijaa tai vihollista. Sama ajatus on ollut minullakin mielessä hieman toisenlaisesta näkökulmasta: olen pitkään pohtinut sitä, onko talouspoliittinen populismi ja EU-vastaisuus saanut Euroopassa voimaa siitä, ettei enää ole pelottavaa vihollista kommunismin muodossa ryhdistämässä politiikkojen mieliä.

Fukuyama ei tietenkään voinut ennakoida niitä muutoksia, joita Berliinin muurin murtumisen jälkeen on nähty ja jotka kyseenalaistavat rationaalisen liberaalin politiikan, sääntöperäisen kansainvälisen integraation ja jopa eurooppalaisen valistuksen mukaisen oikeusvaltion. Hän toteaakin kirjansa olevan reaktio Donald Trumpin valintaan, ja  hänen analyysinsä laajenee kaikkiin niihin ilmiöihin, joita voidaan kutsua identiteettipolitiikaksi. Identiteettipolitiikka koostuu niistä poliittisista liikkeistä, joiden pontimena on jonkin ryhmän halu ja vaatimus tulla aiempaa selvemmin tunnustetuksi ja arvostuksen kohteeksi. Tämä halu voi olla perusteltu mutta siihen voi liittyä myös mielikuvituksellisia myyttejä omasta kansasta tai rodusta tai sitten epäluuloa kuviteltuja eliittejä kohtaan.

Fukuyama tietenkin myös tunnustaa ajattelunsa muuttuneen ja kummallistahan se olisi ellei se olisi muuttunut. Hän kuten monet meistä ajattelivat kommunismin romahduksen jälkeen, että liberaali markkinatalous ja demokratia voisivat nyt kehittyä rauhassa, kun päähaastaja, totalitaristinen kommunismi, oli poistunut historian pelikentältä. Näimme toki populististista nationalismia, mutta harva kykeni ennakoimaan, millaiseksi voimaksi se oli nouseva. “Brexit ja Trump” ovat sittemmin järkyttäneet niin Fukuyaman kuin monen muunkin rauhallista optimismia.

Taloustiede ei pureudu arvokkuuden kokemukseen

Yksi Fukuyaman kritiikin kohde on taloustieteellinen maailmankuva, joka on ohjannut rikkaan maailman politiikkaa. Taloustiede selittää tunnetusti ihmisen pyrkimyksiä ja politiikkaa pääosin taloudellisella eduntavoittelulla ja taloudellisin motiivein. Fukuyama ei hylkää taloustiedettä mutta näkee sen riittämättömänä ymmärtämään yhtä poliittisen aatehistorian keskeistä juonnetta: ajatusta siitä, että meilla kaikilla on autenttinen, arvokas “minämme”, joka haluaa hyvää mutta joka myös haluaa tunnustusta muilta. Fukuyama kuljettaa upeasti tämän ajatuksen historiaa Platonin, Lutherin ja Rousseaun kautta nykyaikaan, jossa se ilmenee muun muassa terapeuttisina liikkeinä. Haluamme tunnustusta ja arvonantoa muilta, nuorisokielellä “respektiä”, koska ajattelemme, että meillä on oma ja autenttinen, hyvää tahtova minämme, jolle ei ole yhdentekevää mukautua muiden asettamiin normistoihin vaan joka haluaa itse testata ne omaa omaatuntoaan vasten ja raivoaa jos sitä väheksytään.

Tämä arvokkuutta kaipaava autenttinen minämme ei ole Fukuyamalle tietenkään ole historiallinen näytelmän konna, vaan olennainen osa modernia ihmisyyttä. Se ilmeni Lutherin protestissa katolisen kirkon instrumentaalista anekauppaa kohtaan, kuten Fukuyama hienosti kuvaa. Luther näki pelastuksen kumpuavan jokaisen omasta ja rehellisestä suhteesta Jumalaan. Samaa suurta linjaa edusti Rousseaun pohdinta ihmisen alkuperäisestä hyvyydestä, jonka markkinoihin ja itsekkääseen käyttäytymiseen perustuva yhteiskunta on tuhonnut.

Fukuyama analysoi näitä aatehistorian vaiheita hienosti. Olen itse maallinen ihminen vailla jumalsuhdetta, mutta minuun on aina tavattomasti vedonnut Lutherin suuhun pantu lause “Tässä seison enkä muuta voi”. Se kuvaa minusta täsmälleen modernin (krisitityn) ihmisen yksilöllistä rehellisyyttä: voittehan te minua syyttää ja vaatia muuttamaan näkemyksiäni, mutta miten minä niitä muka voisin muuttaa? Jos uskon Jumalan armoon ilman kirkon välikäsiä, enhän minä voi taktisesti muuttaa uskomuksiani. Vaikka kidutuksen kohteena muuta saisitte minut sanomaan, samaa tietysti sisimmässäni uskoisin! Samaan tapaan kuin Galileo mutisi “se pyörii sittenkin”. Moderni rehellinen ihminen voi pohtia mikä on totta ja mihin uskoa, mutta uskomuksiaan ei voi valita taktisin perustein.

Arvokkuusvaateen “väärät” osoitteet

Autenttiseen minään perustuva inhimillisen arvokkuuden pyrkimys loi ihmisoikeudet ja yksilön oikeuksiin perustuvan oikeusvaltion. Mutta Fukuyaman mielestä nykyajan identiteettipolitiikka purkautuu myös vääriin osoitteisiin ja luo vääriä vastustajia ja syyllisiä. Se sekoittuu taloudellisiin mekanismeihin. Globalisaatio on luonut valtavasti vaurautta ja nostanut miljardi ihmistä henkihieverimäisestä köyhyydestä. Se on kuitenkin jättänyt osan ihmisistä, vanhojen rikkaiden maiden työväenluokan, heikompaan asemaan eikä ainakaan ole nostanut heidän ansioitaan samalla tavalla kuin kehitysmaiden ihmisten ja vanhan maailman eliitin. Tällöin taloudellisten häviäjien katkeruus purkautuu nationalismina ja syyllisten etsimisenä eliitistä ja ulkomaista ja ulkomaalaisista — mitä puolestaan opportunistiset poliitikot käyttävät hyväkseen. Kaikista maista ei tulekaan pieniä ja valistuneita Ruotseja tai Tanskoja.

Fukuyama onkin sitä mieltä, että klassisissa politiikan teorioissa on jonkinlainen aukko nationalismin ymmärtämisen kohdalla. Se on myös Akilleen kantapää Euroopan Unionissa, joka yrittää luoda syvempää eurooppalaista yhteisymmärrystä ikään kuin pikku hiljaa ja itsestään, ilman, että missään maassa olisi vahvaa eurooppalaista identiteettiä rakentavaa politiikkaa. Kansakunta on kuitenkin edelleen keskeinen samastumisen kohde, vaikka se saakin perverssejä muotoja kun luodaan myyttejä menneisyyden kulttuurisesti yhtenäisistä ja “puhtaista” omista kansakunnista.

Fukuyaman analyysi on pessimististä, mutta hän hakee myös ratkaisuja. Hän kykenee selittämään hyvin agressiivisen nationalismin nousua Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Hän pelkää identiteettipolitiikan repivän rikki demokratiaa, joka kuitenkin edellyttää jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja käsitystä omasta kansallisesta  yhteisöstä. Fukuyaman mielestä demokratia ei voi realistisesti ankkuroitua muuhun kuin kansakuntiin. Vaikka tarvitsemme kansainvälisiä yhteisöjä ja sopimuksia niin kaupan sääntöihin kuin ilmaston pelastamiseen, vain kansalliset demokratiat voivat pitää huolta siitä, että valtiovalta on vastuussa äänestäjille ja päättäjät voidaan tarvittaessa vaihtaa. Eikä kansakunnan rajojen — siis kansakunnan ihmisjoukon — määrittely tule katoamaan politiikan asialistalta. Kansainvälinen liikkuvuus kasvaa ja hyvä niin, mutta kansakunnat joutuvat jatkuvasti määrittelemään sitä, kuka pääsee omasta ovesta sisään. Pakolaispolitiikassa ovat vastakkain Staatsräson ja universaali ihmisyys.

Nationalistinen identiteettipolitiikka voi ilmetä destruktiivisena, mistä natsismi oli kammottavin esimerkki. Mutta agressiivinen nationalismi on nyt nousussa monissa Euroopan maissa, tavalla, joka piirtää uudelleen poliittisia voimasuhteita. Yksi häviäjä on eurooppalainen sosialidemokratia, joka on joutunut luopumaan internationalistisesta identiteetistään ja kilpailemaan äänestäjistä kansallismielisten populistien kanssa. Harva tulee enää ajatelleeksi, että Ranskan sosialistipuolue aikoinaan perustettiin nimellä S.F.I.O eli Section Française de l’Internationale Ouvrière, “Työläisinternationaalin Ranskan-osasto”. Työväeninternationaali syntyi kansainvälisen solidaarisuuden liikkeenä, mutta nykyään työväenpuolueet pyrkivät pikemminkin rajoittamaan maailman köyhälistön pääsyä omaan maahan. Tästä ovat tuoreita esimerkkejä Tanskan demarien lähentyminen Tanskan oikeistopopulistisen kansanpuolueen kanssa, Saksan vasemmistopuolueen uuden puheenjohtajan Sahra Wagenknechtin nationalismin kosiskelu ja mikseipä myös Ruotsin demarien ja Ruotsidemokraattinen samansuuntaiset pyrkimykset vapaan työperäisen maahanmuuton rajoittamiseksi.

Identiteettipolitiikka saa tietysti myös muita muotoja kuin nationalismi. Fukuyama näkee jonkinlaista destruktiivista keskinäisen tuhon kehää siinä, miten yhdysvaltalainen vasemmisto pyrkii edistämään monien erityisryhmien asiaa mutta jättää perinteisen työväenluokan tai ainakin osan siitä taantumuksellisten nationalistien temmellyskentäksi.

Hyvä ja paha identiteettipolitiikka

Kaikki identiteettipolitiikka ei tietenkään ole pahasta. On aivan oikein, että hyväksikäytetyt naiset tai etniset vähemmistöt  nousevat ylpeästi puolustamaan oikeuksiaan. “Valkoisen miehen” tähänastista ylivaltaa saa haastaa ja pitää haastaa. Identiteettipolitiikka menee kuitenkin liian pitkälle, jos se kieltää yhteisen kielen ja kommunikoinnin mahdollisuuden. Kertomuksia köyhyydestä, syrjäytymisestä ja työttömyydestä pitää kuunnella, mutta siihen keskusteluun saavat kaikki osallistua — myös muut kuin köyhät, syrjäytyneet ja työttömät. Valistuksen ajatus on, että voimme olla yhteiskunnassa kuin yhteisessä seminaarihuoneessa, ja työttömyydestä saavat puhua niin tutkija, työtön kuin työministerikin, kaikki samalla ihmisarvolla ja ilman etuoikeuksia.

Agressiivisen nationalismin vaarallisuutta on, että se on protestia kansainvälisen markkinatalouden abstrakteja sääntöjä kohtaan, mutta hakee vääriä maalitauluja ja esittää perverssejä ratkaisukeinoja. Taloudellinen globalisaatio luo vaurautta ja perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Globalisaatio ei kohtele kaikkia hyvin, mutta syy ei ole ulkomaalaisten tai maahanmuuttajien. Jos jalkapallon säännöt harmittavat, syy ei ole vastapuolen tai erotuomarin. Globalisaation sääntöjäkin voidaan muuttaa, mutta pääosin kansallisin toimin — luomalla sosiaaliturvaa ja tukemalla koulutusta, aivan kuten pohjoismaat ovat pragmaattisesti tehneet. Juuri tässä populistit, niin Brexiteerit kuin Trump, osoittavat opportunisminsa. Trumpin politiikka ei auta ainuttakaan työpaikkansa menettänyttä, eikä Yhdistyneiden Kunigaskuntien ero EU:sta kohenna Englannin Coventryn työttömän asemaa – päinvastoin.

Vierastan identiteettipolitiikkaa myös siksi, että se on viholliskuvineen omiaan typistämään jokaista meitä. Kuten Amartya Sen loistavassa kirjassaan Identity and Violence esittää, meillä kaikilla on useita identiteettejä. Olemme jonkin maan kansalaisia, mutta me voimme myös olla toisen maan kaupunkilaisia, meillä on sukupuolinen identiteetti, meillä on harrastuksia, olemme shakinpelaajia, marttoja, trumpetisteja, jalkapallonpelaajia  ja partiolaisia. Jokainen ihminen on kiinnostava ja monipuolinen identiteettien kirjo. Viholliskuvia hakeva nationalismi sortuu sitävastoin näkemään jokaisen yhden identiteetin kautta – ja erityisesti tämä koskee muslimeja, joiden uskonnon ajatellaan läpäisevän ja määrittävän mekaanisella tavalla koko heidän persoonansa. Fukuyamakin ottaa oman analyysinsä nojalla kiinnostavalla tavalla kantaa ranskalaisten islam-tutkijoiden keskinäiseen kiistaan siitä, onko väkivaltainen jihadismi “väkivaltaisen protestin uskonnollistumista” vai uskonnon “väkivaltaistumista protestiksi”.

Suomen työmarkkinat identiteettipolitiikan näyttämönä?

Kehittelen näitä ajatuksia myöhemmin pidemmälle, mutta identiteettipolitiikka voi jopa olla yksi avain suomalaisten työmarkkinapolitiikan ristiriitojen katkeruuden ymmärtämiseen. Kolmikanta-konsensus yleissitovuuksineen on ollut työväenliikkeen saaman “respektin” käytäntö, palkkio siitä, että Suomen työväestö taisteli talvisodassa ja jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan ja puolusti valkoisen Suomen itsenäisyyttä. Tämä valtarakenne nosti Suomea sotakorvauksista alkaen, vanhan säännöstelytalouden aikana. Nyt vanhat säännöstelykeinot Etelärannan ja Hakaniemen sopimine yleisine palkankorotuksineen sopivat huonosti eurojäsenyyteen ja globaaliin talouteen. Lisäksi vastassa on aivan uudenlaisia “respektin” haluajia — yrittäjäliike, jonka jäsenyrityksiin syntyy ylivoimainen valtaosa uusista työtilaisuuksista, ja jonka jäsenyritykset kysyvät oikeutetusti, miksi heidän on alistuttava Etelärannan ja Hakaniemen saneluun. Mutta tästä enemmän tulevissa kirjoituksissa.

Francis Fukuyama: Identity. The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar, Straus and Giroux, New York 2018.

Amartya Sen: Identity and violence. Allan Lane 2006.

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Edellinen kirjoitusSeuraava kirjoitus

Kirjoitukseen on jätetty 12 kommenttia

12
  1. Erittäin hyvä ja syvällinen analyysi, sekä Fukuyamalta että Vartiaiselta. Pitääpä tosiaan ensi tilassa lukea tuo kirja. Tässähän alkaa pikkuhiljaa näkyä optimismin pilkahduksia. Esim. David Brooks, New York Timesissa ja Laura sekä Saska Saarikoski Hesarissa ovat myös pyrkineet ‘uus-luokkakantaisen’ demonisoimisen sijaan aidosti ymmärtämään eri tavoin toisin ajattelevia.

  2. Olen lukenut Fukuyaman kirjan ‘Historian loppu’ monta kertaa ja kuullut useiden kansainvälisten topesitelmöitsijöiden mainintoja kirjasta. Yksi parhaista lukemistani kirjoista. Pitäisikö nyt ottaa jostain aikaa ja lukea tämä uusi?

  3. Hieno yhteenveto ja analyysi. Tällaista sitä kaipaa keskelle tätä nykypäivän ‘hissipuhepolitiikkaa’, jossa vastaukset kaikkiin kysymyksiin pitää puristaa 30 sekuntiin.

  4. Olen usein ajatellut että EUn pitäisi järjestää urheilukilpailuja tyyliin EU vs USA. Rahalla saisi huiput urheilemaan ja kilpailut kiinnostaisivat. Siinä monet huomaisivat hurraavansa EUta.

    1. Näin tapahtuu ihan oikeasti golfin Ryder Cupissa. Siellä eurooppalainen yleisö on yhtä maata.

  5. Hyvä kirjoitus. Myös meillä “unohdetut työläiset” siirtyivät ensin nationalistisiin perussuomalisiin ja nyt ovat paluumuuttajia, kun demarit ay-liikkeen tukemina antavat suojaa nationalismille ja maahanmuuttokileteisyydelle.

  6. Lainaus: “Trumpin politiikka ei auta ainuttakaan työpaikkansa menettänyttä, eikä Yhdistyneiden Kunigaskuntien ero EU:sta kohenna Englannin Coventryn työttömän asemaa – päinvastoin.”

    Nämä väitteet jäivät nyt kyllä pahasti perustelematta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kuulkaas ay-liike

Tulin juuri Tukholmasta, jossa olin 8.10.2018 mukana julkistamassa Teollisuusosapuolien Talousneuvoston (Industrins Ekonomiska Råd) uusinta raporttia. Ruotsin teollisuuden osapuolet, kaikki teollisuusammattiliitot ja kaikki työnantajaliitot, ylläpitävät teollisuusneuvostoa (Industrirådet), joka on puolestaan nimittänyt teollisuusosapuolten yhteisen asiantuntijaneuvoston, Industrin Ekonomiska Råd:in. Siinä on 4 yleisesti arvostettua ekonomistijäsentä, ja minulla on kunnia olla yksi heistä. Julkaisemme vuosittain raportin, jonka teollisuusneuvosto meiltä tilaa ja jonka kulloisestakin teemasisällöstä se esittää toiveita. Jos edessä on neuvottelukierros kirjoitamme yleensä kokonaistaloudellisesta tilanteesta ja työmarkkinoista, neuvottelujen tietopohjaa tukevalla tavalla. Jos neuvotteluja ei ole avautumassa, kirjoitamme muista ja pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavista teemoista, kuten tällä kertaa.

Julkaisuseminaariin oli ilmoittautunut pitkälti toistasataa aktiivia, teollisuuden menestyksestä kiinnostuneita työnantajien ja työntekijöiden edustajia sekä alan tutkijoita ja virkamiehiä. Keskustelussa pohdittiin monipuolisesti Ruotsin teollisuuden menestymisen edellytyksiä.

Ajattelin puheenvuoroja kuunnellessani ja pitäessäni että kontrasti Suomeen ei voisi olla suurempi. Ruotsin teollisuusosapuolet miettivät yhteisessä seminaarissa, yhdessä tilatun puolueettoman asiantuntijaraportin pohjalta Ruotsin teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Suomessa haastetaan valtiovallan oikeutta säätää lakeja.

Tässä touhussa ei ole mitään järkeä ja kuulkaas ay-liike, te tiedätte sen itsekin. Sen huomaa jo järkevien ay- ja demaritoimijoiden pälyilevästä katseestakin.

Te olette kollektiviivisesti kiinni viime vuosisadassa ja kylmässä sodassa, oudossa ja surrealistisessa henkisessä maailmassa jossa joku on koko ajan orjuuttamassa ja riistämässä työntekijää. Te olette kahliutuneet kylmän sodan asetelmaan, jossa Neuvostoliiton uhka toi teille mahdollisuuden olla suomalaisen valtiovallan ytimessä. Te kutsutte, uskomatonta kylläkin, lainsäädäntöä “saneluksi”. Silloin ei sanelu ikinä lopu, koska lainsäädäntö on aina sanelua, normeja joita kaikkien on noudatettava. Niihin oikeusvaltio perustuu.

Mutta oikeasti te ette voi olla valtio valtiossa, ettekä edes halua olla. Te olette osa Suomea, suomalaisia, joilla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa valtiosäännön puitteissa. Ja olla ylläpitämässä suomalaista sosiaaliturvaa, joka jo sellaisenaan suojaa työntekijää niin ettei tarvitse ottaa vastaan työtä sikamaisin ehdoin.

Kukaan ei halua teille tai suomalaiselle työläiselle pahaa. Mutta tällaiset älyttömät taistelut te tulette häviämään ja teidän on pakko ne hävitä. Kai teillä jokin logiikka on, ja Lasse Laatusen kaltaisiin kylmän sodan tupo-kasvatteihin se menee täydestä: kun uhmaatte lakoilla jokaista työmarkkinoiden uudistusta, te ajattelette ettei kukaan järkevästi laskeva niitä halua tehdä. Pieniä ei kannata tehdä koska lakkomenetykset ovat suurempia kuin uudistuksen hyödyt. Ja suuria uudistuksia ei uskalleta tehdä. Ja teidän hyvin kouluttamanne Etelärannan toimiston kumppaninnekin tottelee hyvin tätä logiikkaa ja tukee yleensä teitä, peitellysti tai avoimesti.

Eli koskaan ei tehdä mitään uudistuksia, joita ette “hyväksy”. Laatusen logiikalla se todella menee niin.

Lasse Laatunen on kuitenkin perin juurin väärässä. Laatusen logiikka johtaa siihen, ettei työmarkkinoita ikinä uudisteta ja Suomi jatkaa hidasta ja vakaata kulkuaan Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Se on surkean huono kauppa Suomelle vaikka Lasse Laatusen logiikalla se kai koostuu monista pienistä järkevistä “kaupoista”.  Vielä on sentään 5 maata, kaikki Välimeren maita, joissa on Suomea korkeampi työttömyys, nousukauden huipulla.

Eikä Lasse Laatusen ja Lauri Ihalaisen maailmassa edes ole olemassa pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä. Kun niistä puhutaan, he katsovat kaukaisuuteen. Heille on olemassa vain kylmän sodan järjestäytyneiden osapuolten työmarkkina. Vaikka suurin osa uusista työpaikoista syntyy ihan muualle.

Siksipä nyt ei enää olekaan kysymys vain tästä uudistuksesta. Sitä on sanottu “arvovaltakiistaksi”, mutta ei valtiovalta edes voi olla mukana arvovaltakiistassa. Valtiovallan arvovalta on kirjoitettu perustuslakiin eikä siitä tarvitse kiistellä. “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Uudistus sinänsä on pikemminkin pieni kuin suuri, mutta se on hyvin perusteltu. Se ei ole kenenkään “lobbaama” eikä uudistaminen ole nollasummapeliä. Se kannattaisi tehdä vaikka Suomen Yrittäjät sitä vastustaisivatkin.

Tästä uudistuksesta taitaa nyt tulla uusi sisällissota. Ei tietenkään väkivaltainen. Ei kutsuta sitä  vapaussodaksi. Mutta henkinen vapautuminen kylmän sodan maailmasta. Tuodaan glasnost tännekin.

Kutsutaan sitä vaikkapa vapautumisen sodaksi. Henkisen vapautumisen sodaksi. Henkinen vapautuminen pitkästä viime vuosisadasta, jolloin ensin väkivaltaiset kollektivistiset liikkeet, ensin maailmansodassa ja sitten kylmässä sodassa, uhkasivat liberaalia demokratiaa.

Ja kun heräätte pienyritysten irtisanomislain säätämisen jälkeiseen maailmaan, huomaatte, että elämme ihan hyvässä maassa, teidänkin kannaltanne. Maassa, jossa te ette enää epätoivoisesti yritä olla valtio valtiossa, vaan voitte muiden Pohjolan ammattiyhdistysliikkeiden tapaan hyväksyä edustuksellisen demokratian. Ja kukoistaa kuten ay-liike kukoistaa arvostettuna Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, huolehtien jäsenten asioista sen sijaan että yritetään olla ulkoparlamentaarinen kabinettien ylähuone. Suomessa, jossa teillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin. Suomessa, jossa ei ole “tabuja” ja kaikki voivat olla mukana politiikassa. Suomessa, jonka työpaikoilla voidaan uudistetun työlainsäädännön turvin itse sopia asioista.

Ja maailmassa, jossa totta vie on suurempia ongelmia protestoitavana  kuin pieni työsopimuslain muutos. Euroopassa, jossa äärioikeisto haastaa oikeusvaltiota. Ja maailmassa, jonka ilmasto lämpenee katastrofia kohti.

Innostakaa jäsenenne uurnille, niin kuin SAK:n hengennostatustilaisuudessa ilahduttavasti lopussa tapahtuikin. Ties vaikka lempipuolueenne pääsisivät hallitukseenkin. Mutta ihan samat ikääntymisestä johtuvat budjettirajoitukset koskevat kaikkia hallituksia. Työllisyysastetta on pakko nostaa. Kun viimeksi SDP oli hallituksessa 2011-2015, ajattelitte, että ei tehdä mitään mistä ay-liike ei pidä. Eikä tehtykään. 4 menetettyä vuotta, surkea lopputulos taloudelle ja työllisyydelle. Häpeäksi vanhoille valtionkantajapuolueille SDP:lle ja Kokoomukselle. Ei sorruta enää sellaiseen, millään hallituskokoonpanolla.

Vapautumissodassa on pelkkiä voittajia.

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Aktiivimallin politiikasta ja ihmiskuvasta

Vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömyysturvan aktiiviporrastus, joka edellyttää täyden työttömyyspäivärahan edellytyksenä pientä työ- tai yrittäjäpanosta tai osallistumista työvoimahallinnon aktivointitoimiin 3 kuukauden tarkastelujakson aikana. Muussa tapauksessa työttömyysturva alenee 4,65 prosentilla eli ikään kuin yksi työttömyyspäivä muuttuisi omavastuupäiväksi. Sen voi taas palauttaa perustasolleen täyttämällä ehdot seuraavan 3 kuukauden aikana. Tämän vastapainoksi työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrää vähennettiin 7:stä viiteen. Enemmistö työttömistä hyötyy uudistuksesta, jos hyötyä mitataan käteen tulevalla työttömyysturva-tulovirralla. Reformin suunnitellutta kolmikantatyöryhmää johtanut Martti Hetemäki on tuoreessa blogikirjoituksessaan ansiokkaasti käynyt läpi uudistuksen perusteluja. Helsingin Sanomien Paavo Teittinen on myös huolellisesti laaditussa artikkelissaan  erinomaisesti valottanut uudistusta ja vertaillut sitä kansainvälisiin esikuviin. Pohjosimaisessa vertailussa uusi suomalainen aktivointimalli on lempeäkätinen.

Aktiivimalli on pieni uudistus, joka kuitenkin suurella todennäköisyydellä hieman alentaa työttömyysastetta pysyvällä tavalla. Vaihtoehtona olisi ollut työttömyysturvan porrastus ajassa ilman ehtoja. Kolmikantakeskusteluissa päädyttiin kuitenkin nyt toteutettuun malliin, jossa siis alenemisen voi välttää osoittamalla aktiivisuutta työnteon tai yrittämisen piirissä.

Ajassa laskeva työttömyysturva – esimerkiksi puolen vuoden tai 12 kuukauden jälkeen alennettu korvaus — on monien taloustieteilijöiden suosittelema vaihtoehto, koska sen ajatellaan voimistavan työttömien työnhakuponnisteluja. Tällaisia tuloksia on johdettu talousteorian malleista ja ne ovat myös saaneet empiiristä vahvistusta. On aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että työttömyysturvan tason ja keston alentaminen lyhentää työttömyysjaksojen pituutta ja näin myös keskimääräistä työttömyysastetta. Kun työttömyysturvaa heikennetään ja lyhennetään, työttömät etsivät intensiivisemmin uutta työpaikkaa ja ottavat vastaan myös sellaisia töitä, joille olisi paremman ja pitkäkestoisemman turvan tapauksessa sanottu ei.

Kysymys työttömyysturvan soveliaasta aikaprofiilista on kuitenkin monimutkainen. Jotkin talousteorian tarkastelut puoltavat tosin myös toisenlaista lähestymistapaa. Jos pitkäaikaistyöttömät ovat täysin luopuneet työnhausta ja heidän työllistymistodennäköisyytensä on lähellä nollaa, voitaisiin hyvinvoinnin näkökulmasta perustella myös ajassa nousevaa tukitasoa. Tällöinhän ei työnteon kannustin enää toimi eikä päättäjällä ole syytä “kurnuttaa” pitkäaikaistyötöntä heikolla elintasolla. Tietääkseni kuitenkin kaikkialla on päädytty jollain tavalla alenevaan työttömyysturvaan.

Vakuutus ja moral hazard

Työttömyysturvan suunnittelussa onkin aina kysymys tarpeellisen vakuutuksen ja moral hazardin tasapainotuksesta järkevällä tavalla. Työttömyysturva on tarpeellinen vakuutus, koska jokainen kohtaa markkinataloudessa tuloepävarmuutta työttömyyden muodossa. Mutta työttömyysturva ja sosiaaliturva vääristävät myös valintaa työn ja vapaa-ajan välillä ja työn etsinnän ja vapaa-ajan välillä. Sosiaaliturva  matalapalkkatyöstä saatavien ansiotulojen sijasta voi johtaa siihen, että työttömyysjaksot pitkittyvät tai jopa siihen, että työttömyystuesta ja toimeentulotuesta tulee pitkäaikainen tai pysyvä elämäntapa. Näistä syistä työttömyysturvalle asetetaan ehtoja ja määräaikoja. Työttömyysturvan taso ja korvausaste voivat olla sitä parempia, mitä nopeammin työtön saadaan takaisin töihin. Tähän perustuu nyt Suomessakin usein kehuttu “tanskalainen” ajattelutapa. Työttömyysturvan taso on Tanskassa hyvä, mutta työtöntä tuetaan ja työnnetäänkin harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Martti Hetemäen kirjoituksessa on käyty läpi uudistuksen yksityiskohtia. Koetan tässä blogauksessani käsitellä uudistuksen poliittista puolta ja siitä syntynyttä kansalaiskeskustelua. Voin samalla koettaa reagoida siihen monipuoliseen palautteeseen, jota olen päättäjänä saanut.

Aktiivimallin ihmiskuva – hallitus ei syytä tai syyllistä

Aktiivimallin kriitikot väittävät, että hallitus ”syyllistää” työttömiä ja pitää heitä ”laiskoina”. Näitä väitteitä ei yleensä dokumentoida, ja vaikeaa se olisikin. Eihän tietenkään kukaan päättäjä koskaan oikeasti ole syyttänyt ketään tai luonnehtinut ketään laiskaksi. Samansukuinen yleinen vastaväite aktiivimallille on että vain pieni osa, muutama prosentti työvoimasta on “työn vieroksujia” ja muita on ihan turha kannustaa, koska ovat ahkeria muutenkin. Tämän kriitiikin on esittänyt Helsingin Sanomien kolumnisti Yrjö Rautio ja moni muukin, ja sen mukaan hallitus pitäisi työttömiä “laiskoina” ja erilaisina kuin muita ihmisiä.

Työntarjonta- ja aktivointipolitiikka ei lainkaan perustu sellaiselle ajattelulle, että olisi jokin erityinen “työn vieroksujien” ryhmä tai että työttömät olisivat jotenkin erityisen laiska ihmisryhmä. Työttömien joukon vaihtuvuus on suurta, ja suuri osa väestöstä käy läpi työttömyysjakson.

Aktivointipolitiikka perustuu siihen, että lähes kaikkien ihmisten taloudelliset valinnat riippuvat taloudellisista kannustimista. Ihminen on älykäs ja mukavuudenhaluinen olento, ja kaikki arvostavat omaa vapaa-aikaa. Työttömät ovat “laiskoja” ihan samassa mielessä kuin me kaikki olemme “laiskoja”: meillä on oma elämä, arvostamme vapauttamme, olemme järkeviä ihmisiä.

Jokainen voi tehdä itselleen ”laiskuustestin” joka testaa oman vapaa-ajan arvoa. Testikysymys menee näin:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, ilman palkkaa?

Tietenkään et tule, koska aika on arvokkaampaa omassa vapaassa hallinnassa kuin Vartiaiselle annetussa työnjohtovallassa. Olet siis “laiska”. Mutta, jos jatkokysymys olisi:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, jos saat siitä vuoden lopussa 10 miljoonaa euroa?,

saisin oletettavasti enemmän tarjokkaita, totta kai, ja jopa kolumnisti Yrjö Rautio saattaisi tarttua tilaisuuteen. Ja jossain 10 miljoonan euron palkan ja nollapalkan välillä on sellainen palkkataso, että sinäkin joka tätä luet, saattaisit tarttua tilaisuuteen.

Aktiivimallin avulla yritetään nyt pikkuisen vaikuttaa tähän kynnyspalkkaan, siihen, millaisia työtarjouksia otetaan vastaan, millaisin ehdoin ja millaisen välimatkan päästä – ilman että ketään haukutaan laiskaksi. Lisäksi keikkatyöalustat kehittyvät koko ajan, ja keikkatyökin voi olla tie pysyvämpään työllisyyteen.

Suomalaisten omakuvan kulttuurinen murros?

Aktiivimallin kiivas vastustus kertoo kuitenkin pikku hiljaa tapahtuvasta kulttuurisesta murroksesta. Olemme eläneet jonkinlaisessa yhtenäisessä talkoohenkikulttuurissa, jossa poliittisen keskustelun yhteiseen itsepetokseen on kuulunut ajatus siitä, että me suomalaiset olemme jotenkin erityisen “kovia tekemään työtä” ja taloudellinen kannustekeskustelu ei koske meitä ollenkaan. Nyt kun työvoimapolitiikkaa aletaan enemmän perustaa taloustieteelliseen ihmiskuvaan, se koetaan uudeksi ja loukkaavaksi. Erityisesti vasemmiston parissa elää jonkinlainen myyttinen käsitys “jalosta köyhästä”, työttömästä uhrina, joka ei voi lainkaan vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Toisin kuin jopa vasemmistolaiset tutkijat kuvittelevat, kukaan täysjärkinen ei tietenkään väitä, että työttömyys tai työllisyys riippuisi vain yksilön omista valinnoista. Totta kai se riippuu myös sekä markkinatilanteesta että onnesta. Mutta totta kai se riippuu myös yksilön omista valinnoista – siitä, miten aktiivisesti hakee työtä ja mitä on valmis ottamaan vastaan. Eikö tämän pitäisi olla itsestään selvää?

Vasemmiston ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin

Toisaalta lähes jokainen suomalainen, vasemmistopoliitikkoja myöten, osaa kahden kesken kertoa lähipiiristään tapauksia, joissa työtilaisuuksista on kieltäydytty. Samaan aikaan silmiemme edessä näemme, miten maahanmuuttajat valtaavat matalapalkka-alojen tehtäviä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tämä ei johdu siitä, tietenkään, että työnantajat syrjisivät kantasuomalaisia, vaan siitä, että suomalaisia on enää vaikeaa saada joihinkin matalapalkkatöihin.

Asenteidemme kaksinaamaisuus tulee esille myös siinä, että epäilemme maahanmuuttajia paljon herkemmin työn ja vapaa-ajan suhdetta sosiaaliturvan avulla optimoiviksi systeemin hyväksikäyttäjäksi. Monet vasemmistopoliitikotkin ovat ainakin kahden kesken valmiita sanomaan, ettei pidä olla maahanmuuton suhteen niin naiivi, että päästää Suomeen maahanmuuttajia käyttämään hyväkseen sosiaaliturvaa. Mutta jos sellainen hyväksikäyttö on mahdollista, voisi ehkä olettaa että joku kantasuomalainenkin sellaiseen turvautuu – eivät kai suomalaiset mitään ahkeruuden herrakansaa ole.

Poliittisella vasemmistolla on kertakaikkisen ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin. Aktiivimallin tapauksessa vasemmisto ajattelee, että on jotenkin eettisesti väärin perustaa politiikkaa työnteon taloudellisiin kannustimiin – että on jotenkin työttömien “syyllistämistä” sanoa, että kannustimia tarvitaan, kun kerran työttömät jo nyt hakevat henki kurkussa työtä. Toisaalta jokainen vasemmistopoliitikko jonka kanssa olen asiasta jutellut, on kannattanut työttömyysturvan 300 euron suojaosaa, joka säädettiin vuonna 2015. Se siis mahdollistaa 300 euron ansaitsemisen kuukauden aikana ilman että työttömyysetuus pienenee. Järjestelyyn on vasemmiston piirissä oltu laajasti tyytyväisiä, sen uskotaan lisäävän työllisyyttä ja monet vasemmiston kansanedustajat ovat sitä mieltä, että suojaosuutta pitää kasvattaa. Mutta suojaosuus perustuu täsmälleen samaan ajattelutapaan kuin aktiivimalli – siihen, että taloudellinen kannustin auttaa työllistymään. Jos aktiivimalli “syyllistää” kuten vasemmisto ajattelee, suojaosa “syyllistää” täsmälleen samalla tavalla: työllisyyden uskotaan lisääntyvän kun se tulee taloudellisesti kannattavammaksi.

Kannustinongelma ei poistu keskuudestamme niin kauan kuin sosiaaliturvaa on olemassa

Kannustinajattelu törmää siis suomalaiseen talkooromantiikkaan. Tällaisten romanttis-nationalististen asenteiden vuoksi hallituksenkin on selvästi ollut vaikeaa puolustaa aktiivimallia. Sitä täytyy kuitenkin uskaltaa puolustaa, koska kysymys työn kannustimista ja hyvinvointivaltion rahoituksesta ei ole millään muotoa häviämässä poliittiselta agendaltamme. Päin vastoin, ikääntyvässä Suomessa se tulee olemaan vuosi vuodelta entistäkin ajankohtaisempi. Eikä pidä yhtään hävetä sellaista viestiä, että koetamme vaikuttaa kaikkien käyttäytymiseen, työllisyyttä ja ahkerointia lisäävästi. Juha Sipilän hallituksen ohjelma alkaa upealla lauseella, joka luonnehtii sitä, minne haluamme olla matkalla:

Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä

Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää sitä, että yksilön ja julkistalouden velvoitteet ovat tasapainossa. Työnteko ei silloin voi olla vapaaehtoista eikä työttömyys voi tarkoittaa oikeutta elää ikuisesti tulonsiirroilla. Työtä on haettava ja tehtävä, vaikka se epämukavaa olisikin. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle ei ole “sinä olet laiska”. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle on:

Sinä olet tärkeä ja sinunkin panostasi tarvitaan“.

Laadukkaampaan työvoimapolitiikkaan

Toinen ja perustellumpi kritiikin kohde on siinä, että työvoimahallinnon voimavarat ovat riittämättömiä huolehtimaan työtilaisuuksien tarjonnasta ja tukialeneman peruuttavista aktivointitoimista. Tähän työvoimapolitiikan resurssipuutteeseen näyttää nyt koko kansakunta liikuttavan yksimielisesti yhtäkkiä havahtuneen, ja hyvä niin. Työvoimapolitiikan voimavarat ovatkin muihin Pohjoismaihin verrattuna niukat. Työvoimahallinnon on vaikea suoriutua tehtävistään ja siihen kohdistuu ylimitoitettuja odotuksia. Valiokuntakäsittelyissä olen oppinut, että monet työvoimahallinnon virkamiehet ovat niukkojen resurssien ahdongossa väsyneitä ja turhautuneita. Työvoimahallinnon toimiin ollaan sen “asiakkaiden” eli työttömien parissa laajalti tyytymättömiä, ja niistä on tehty valituksia.

Työttömien määräaikaishaastattelut ovat kuitenkin ajantasaistaneet työttömien rekisteriä, josta on poistunut sinne oikeasti kuulumattomia ihmisiä – työllisiä, ulkomailla asuvia, ilmeisesti jopa kuolleita. Lisäksi kansalaispalautteesta ja valiokuntakuulemisesta voi päätellä, että työttömyysturvan varassa elää joukko ihmisiä, joiden työkyky on kehno ja jotka kuuluisivat kuntouttavaan toimintaan. On kerrassaan hyödyllistä, jos aktiivimalli vielä kirittää työvoimahallinnon järkeistämään toimintojaan ja saattamaan kuntoutuksen piiriin tai välityömarkkinoille sellaiset työttömät, joiden työllistymistodennäköisyys on lähellä nollaa.

Työvoimahallinnon kehittäminen on pitkäaikainen ponnistus, ja se voi vaatia lisää budjettivoimavaroja. Harva voimavarojen lisäämisestä innostunut poliitikko on kuitenkaan viitsinyt kertoa mistä julkisista menoista hän olisi valmis tinkimään (minä osaisin kyllä kertoa!). Eikä kenenkään pidä kuvitella, että virkailijoiden lisääminen on automaattisesti toimiva työllisyyttä lisäävä lääke. Työvoimapolitiikka on siirtymässä maakuntien vastuulle, eikä kukaan oikein tässä vaiheessa tiedä, miten hyvin se tulee toimimaan. Maakunnilla ei valitettavasti ilmeisesti ole kunnon kannusteita työttömyyden alentamiseen, koska ne saavat valtiovallalta sitä enemmän varoja, mitä korkeampi maakunnan työttömyys on.

Kansalaispalautteesta

Aktiivimalli on poikinut meille kansanedustajille suuren määrän kansalaispalautetta. Itselleni on tullut sekä kehuja että haukkuja. Osa kielteisestä palautteesta on koordinoitua ja kampanjanomaista ja luonteeltaan sellaista, ettei lainkaan ihmetytä, ettei sen lähettäjä ole onnistunut työllistymään. Mutta murheellista on lukea sellaisten ihmisten kirjeitä, joilla on monenlaisia työntekoa vaikeuttavia terveysongelmia ja joiden voi olla vaikeaa löytää edes keikkatyötä.

Toinen murheellinen piirre on siinä, miten moni syrjäseutujen työtön kertoo että voisi jopa muuttaa kasvukeskukseen töihin, mutta oman omakotitalon arvo on laskenut niin alas, ettei ole varaa vaihtaa asuntoa. Kasvukeskuksissa on kallista asua, ja syrjäseudun arvottomaksi muuttuva omakotitalo tarjoaa sentään asunnon käyttöarvon vaikkei vaihtoarvoa juuri ole. Tällaisia murheellisia kohtaloita on selvästikin paljon ja olen niitä apein mielin lukenut. Tällaiset kotitaloudet maksavat hintaa menneistä politiikkavirheistä — siitä, että on haluttu kynsin hampain pitää “koko maa asuttuna” ja että verolait ovat kannustaneet sijoittamaan koko elinkaaren varallisuus nimenomaan omaan taloon tai asuntoon.

Työttömyysturvan lisäpäivät eli “työttömyyseläkeputki” 

Oma tyytymätön ryhmänsä ovat ns. “työttömyyseläkeputkessa” eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivillä olevat. Heitä on Kelan tilastojen mukaan noin 13 000. Järjestely tarkoittaa sitä, että 59-61 vuotta täyttänyt työtön, jolla on jo takanaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 päivää, saa ansiosidonnaiselle turvalleen jatkoa aina vanhuuseläkkeen alkamiseen asti. Se on käytännössä merkinnyt 57-60 vuoden eläkeikää. Työttömyyseläkeputki on ollut suomalaisen työvoimapolitiikan epäonnistuneimpia ja surkeimpia järjestelyjä. Se on luonut käytännössä varhaisen eläköitymisen kanavan, jota on hiljaisessa yhteisymmärryksessä käytetty työpaikoilla. Se on ollut työnantajalle kätevä veruke ikääntyneen työntekijään irtisanomiseen, jota irtisanomisen kohteella ei välttämättä ole edes ollut syytä vastustaa. Työttömyyseläkeputkessa olevat ovat periaatteessa hekin olleet samalla tavalla velvoitettuja ottamaan uutta työtä vastaan kuin kaikki muutkin työttömät, mutta käytännössä heitä on ilmeisesti pidetty varhaiseläkeläisinä, joiden on etupäässä annettu olla rauhassa. Ainakin tähän viittaavat keskusteluni työvoimahallinnon kanssa sekä niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat asiaan jossain määrin perehtyneet. Aktiivimalli koskee myös tällaisia seniorityöttömiä, joista monet kokevat nyt itsensä petetyiksi. On tuiki tarpeellista, että “putken” houkuttelevuutta vähennetään, mutta nyt putkessa olevat ovat kiistämättä väliinputoajia.

Kansanedustajien sopeutumiseläke ja sopeutumisraha

Kansalaispalautteessa ilmenee myös katkeruutta kansanedustajien eläke-etuja, sopeutumiseläkettä ja sen vuonna 2011 korvannutta selvästi niukempaa sopeutumisrahaa kohtaan. Tässä olen samaa mieltä monien kansalaisten kanssa: jos päättäjinä olemme sitä mieltä, että kansalaisten on aktiivisesti oltava työmarkkinoiden käytettävissä kun työ menee alta, ei kansanedustajan työ voi olla poikkeus. Minusta sopeutumisrahat pitäisi poistaa. Katkeruutta näyttää kohdistuvan myös aiemman lainsäädännön aikana myönnettyihin, edullisempiin sopeutumiseläkkeisiin. Kerran jo myönettyjen etuuksien poistamisella on Suomessa vanhastaan ollut korkeampi kynnys.

Kausityöläiset

Oma työttömien kategoria, joka antaa kuulua itsestään, ovat kausityöntekijät ja epäsäännöllisesti työtä tekevät – esimerkiksi teatteritaiteilijat tai urheiluvalmentajat -, jotka ovat “tottuneet” paikkaamaan tulokuoppiaan työttömyysturvalla ja suunnittelevat yhdessä työnantajan kanssa elämäänsä sen varaan. Tiukkaan ottaen tällainen työttömyysturvan suunnitelmallinen käyttö on väärinkäyttöä. Työttömyysturvan tarkoitus ei ole toimia pysyvänä ja toistuvana tulojen lähteenä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen pitäisi miettiä uudelta pohjalta tällaistenkin elinkeinojen asemaa.

Miten tästä eteenpäin?

Moni työtön selvästikin kokee, että on vaikeaa saada työtä tai edes keikkatyötä. Siksi lähivuosien uudistustyössä tulee edelleen pyrkiä yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseen. Työehtosopimusten tiukasta yleissitovuudesta on syytä luopua, ja huolehtia palkansaajien vähimmäiseduista muilla tavoin. Lisäksi yksilöperusteista irtisanomiskynnystä voisi olla viisasta alentaa ja täydentää heikentynyttä irtisanomissuojaa jonkinlaisella irtisanomissakolla, kuten Nobel-palkittu ekonomisti Jean Tirole tuoreessa kirjassaan esittää. Työvoimapalvelujen resursseja on lisättävä, ja olisi sallittava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja nykyistä joustavammin työehdoin. Kaikki tällaiset reformit helpottaisivat työttömien mahdollisuutta työllistyä pysyvästi tai keikkatyöhön. Lisäksi vireillä oleva tulorekisteri toivottavasti helpottaa tiedon saamista siitä, miten työkeikan vastaanottaminen vaikuttaa omaan tulotasoon. Kaiken tämän on oltava hallituksen ja seuraavien hallitusten reformiagendalla.

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Karl Marx, Suomi, sisällissota ja epäluottamus

Hallitus suunnittelee työsopimuslain muutosta, joka hieman muuttaa henkilöperusteisen irtisanomisen edellytyksiä alle 10 hengen yrityksissä. Virherekrytointi tai muuttuneen tilanteen vuoksi toimimattomaksi ajautunut työsuhde on pienyrityksissä suurempi riski ja vaiva kuin suurissa. Siksi tällainen uudistus on perusteltu. Kansainvälisessä vertailussa uudistus on pieni. Saksassa ei alle 10 hengen yrityksissä ole irtisanomissuojaa lainkaan. Toisin sanoen, työnantaja voi lopettaa työsuhteen yksipuolisella tahdonilmauksella, kunhan se ei ole syrjivä. Tanskan henkilöperusteisen irtisanomisen oikeuskäytäntö on meitä sallivampi.

Irtisanomissuojan tason vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan on tutkittu laajasti. Heikompi irtisanomissuoja lisää sekä työsuhteiden päättymistä että alkamista eikä tutkimus yleensä ole löytänyt yhteyttä irtisanomissuojan tason ja kokonaistyöllisyyden välillä. Sen sijaan sillä voi olla myönteinen vaikutus heikon työmarkkina-aseman ihmisten työllisyyteen, koska he pääsevät suuremmalla todennäköisyydellä jossain vaiheessa näyttämään taitojaan. On myös uskottavaa näyttöä siitä, että irtisanomissuojan heikennys lisää tuottavuutta, ja tätä ilmiötä ymmärretään teoreettisesti kohtuullisen hyvin. Tuottavuus kohenee kun liikkuvuus voimistuu ja ihmiset hakeutuvat itselleen paremmin sopiviin tehtäviin. Heikompi irtisanomissuoja voi myös lisätä työntekijän ponnistelua. Näistä löytyy tutkimusta esimerkiksi täältä ja täältä.

Ammattiliittojen kova vastustus hallituksen esitystä kohtaan on nostanut pintaan ällistyttävän keskustelun hallituksen ja työmarkkinaosapuolten suhteesta. On sinänsä hämmästyttävää, että näin pienen lakimuutoksen takia ylipäänsä aletaan puuhata laajoja työtaisteluita. Niissä kunnostautuvat erityisesti ammattiliitot, joiden jäseniä uudistus ei koske lainkaan tai koskee vain minimaalisen vähän. Siksi tässä on selvästi kysymys jostain muusta:  hegemoniataistelusta, eli siitä, “saako” Suomessa enemmistöhallitus ylipäänsä viedä läpi työmarkkinauudistuksia, joita perinteiset keskusjärjestöosapuolet eivät ole siunanneet.

Vielä edellisen hallituksen työministeri Lauri Ihalainen lähti siitä, ettei tehdä mitään työmarkkinauudistuksia, joita työmarkkinoiden keskusjärjestöt eivät ole hyväksyneet. Tulos oli, ettei vuosien 2011-2015 aikana tehty oikeastaan mitään tepsiviä työmarkkinauudistuksia — vaikka työttömyys oli ennätyskorkealla ja työllisyys polki paikallaan.

Minusta hallituksen ja eduskunnan on korkea aika ottaa perustuslain ja parlamentarismin mukaisesti vastuu koko taloudesta ja myös työmarkkinoista. Etujärjestöt eivät “omista” työmarkkinoita ja varsinkaan ne eivät edusta muita kuin työllisiä eli “sisäpiiriläisiä” jäseniään. Rakenteellisen työttömyyden ongelmat eivät näytä niitä kiinnostavan.

Hallitus ja eduskunta ovat sitävastoin vastuussa koko kansantaloudesta, kaikkien työllisyydestä ja julkisen talouden rahoituksesta.

Pidän etujärjestöille annettua käsittämättömän suurta valtaa yhtenä korkean työttömyytemme ja alhaisen työllisysasteemme syynä. Kuten Osmo Soininvaara on kirjassaan Satakomitea kuvannut, etujärjestöt sabotoivat 10 vuotta sitten sosiaaliturvan uudistuksen. Sitten ne osana vuoden 2016 kilpailukykysopimusta estivät Suomen sopimusjärjestelmän kehittämisen. Meillä on olennaisilta osiltaan sama palkkasopimusjärjestelmä kuin viimeisten vajaan 50 vuoden aikana. Kuvaan täällä sen poikkeuksellista luonnetta ja esitän että siirtyisimme joustavampaan, Norjan malliseen yleissitovuuteen.

Minusta on ällistyttävää, miten laajasti Suomessa kyseenalaistetaan hallituksen ja valtiovallan oikeus toimia työmarkkinoiden lainsäätäjänä. Lainsäätövalta on ilmaistu suoraan perustuslaissa, jonka toisen pykälän 1. virke kuuluu: “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Monilla suomalaisilla näyttää kuitenkin olevan se käsitys, että valtiosääntö ei koske työmarkkinoita. Sen sijaan näyttävät monet ajattelevan, että työmarkkinoiden normit ovat jonkinlainen neuvottelukysymys valtiovallan ja järjestöjen välillä. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne jopa kutsuu valtion lainsäädäntötyötä “saneluksi”.

Ruotsissa työtä tehneen virkamiehen ja demokratian kannattajan näkökulmasta tämä on ällistyttävä ja käsittämätön ajattelutapa. Ei valtiovalta ole eikä sen tule olla lainsäädännössä “neuvotteluosapuoli”, ei työmarkkinoilla eikä pääsääntöisesti missään muuallakaan. Valtion tulee olla ylin vallankäyttäjä, joka säätää viisaat lait, jotka edistävät yleistä etua. Sitä varten pitää tietenkin kuulla kaikkia osapuolia, mutta hyvä lainsäädäntö on kuulemista ja optimointia — eikä neuvottelua. Emme esimerkiksi tietenkään “neuvottele” yritysverotusta yritysten kanssa vaan säädämme sen. Emmekä varsinkaan “neuvottele” rikoslakia rikollisten kanssa. Lainsäädäntö on aina “sanelua” siinä mielessä, että Eduskunnan säätämiä lakeja on kaikkien noudatettava. Eivät lait ole neuvottelukysymys eivätkä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen erilaiset kannat ole “riita”. Ei valtiovallan tule riidellä vaan säätää lakeja, eikä valtiovallan tule antautua ulkoparlamentaarisen painostuksen edessä.

Minulle on ollut veret seisauttavaa havaita, että todella monet suomalaiset ajattelevat toisin.

Jos työlainsäädäntöä ei uudisteta tukemaan korkeampaa työllisyyttä, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia rahoittaa hyvinvointilupauksiamme. Siksi hallituksen on otettava vastuu ja muistutettava kohteliaasti järjestöjä siitä, kenelle valta ja vastuu valtiosäännön mukaan myös työmarkkina-asioissa kuuluvat.

Laaja lakkoliike mitättömän pienestä uudistuksesta vuonna 2018 tuo mieleen 100 vuoden historiallisen kaaren ja Karl Marxin profeetallisen lauseen: “Historia toistaa itseään — ensin tragediana ja sitten farssina”. Tämä taitaa kuvata Suomen satavuotista historiaa sattuvasti. Sata vuotta sitten itsenäisyytemme alkoi sisällissodalla. Työväenliike nousi kiihotettuna laillista hallitusvaltaa vastaan, osin ehkä syystäkin tai ainakin senaikuisessa historiassa ymmärrettävin motiivein. Tuloksena oli hirvittävä tragedia. Ensin verinen sota, ja sitten voittajien terrori hävinneitä kohtaan — terrori, josta ketään ei myöhemmin syytetty.

Suomen sisällissota oli tavattoman raaka, eikä sitä mielestäni ole käsitelty riittävästi. Ja ei ehkä ole aivan kaukaa haettu ajatus, että se valtiovallan riittämätön legitiimisyys ammattiliittojen silmissä josta tässä kirjoitan, itse asiassa jossain määrin juontaa juurensa 100 vuoden takaisista käsittelemättömistä traumoista. Minä pidän tätä uskottavana selityksenä suomalaisten oudolle pelolle käsitellä yhteiskunnallisia “tabuja” kuten työehtosopimusten yleissitovuutta. Sisällissodan kokenut kansakunta ei uskalla päästää valloilleen erimielisyyden demoneja.

Ja siksi, historian kierolla tavalla, pikkureformin vuoksi absurdin uhmakkaana nouseva lakkoliike sopii aika hyvin Marxin virkkeeseen. Nytkään osa työväenliikkeestä ei hyväksy laillisen hallituksen valtaa ja nousee sitä vastaan — vaikka itse asia on liikuttavan pieni. Silloin tragedia, nyt farssi.

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!