Juhana Vartiainen

Ryhmäpuheenvuoroni täysistunnon keskustelussa EU:n elpymisvälineestä ja sen varojen käytöstä Suomessa, 1.12.2020

1.12.2020 Kokoomuksen ryhmäpuhe, Juhana Vartiainen

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Arvoisa puhemies,

Koronakriisi on suurin kohtaamamme kriisi sitten maailmansodan ja siihen kuuluu syvä taantuma.

Ekonomistiarvioiden mukaan kriisiin on syytä vastata käyttämällä julkistaloutta puskurina, alijäämien tilapäinen kasvu hyväksyen. Siksi Suomen johtava EU-puolue Kokoomus näkee hyvänä nyt syntyneen eurooppalaisen aloitteellisuuden, jota ovat olleet rakentamassa Kokoomukselle läheiset poliitikot Angela Merkel ja Emmanuel Macron, kumpikin omassa maassaan arvostettu, mutta sekä vasemmiston että nationalistioikeiston huutokritiikin kohteina.

Toimintakykyinen ja vahva EU on Suomen etu. Osana taloudellisesti ja poliittisesti vahvaa unionia, olemme vaikutusvaltaisimpia ja itsenäisimpiä. EU on kotimme – valistuksen, kristillisdemokratian, sosiaalidemokratian ja ihmisoikeuksien yhteisö, eikä mikään muu suurvalta puolusta tuulisessa globaalimaailmassa näitä arvojamme.

Kokoomukselle oikeusvaltioperiaate on keskeinen. Emme aio rahoittaa EU-maita, joissa perusoikeuksia ja demokratiaa poljetaan. Neuvotelluista ratkaisuista oikeusvaltiosta ja budjettiraameista ei peräännytä.

Elpymiskokonaisuus on sovittu kertaluonteiseksi.

Kaikkien on syytä ymmärtää, että suuremman yhteisvastuun kehitys ei voi toteutua ilman, että me olemme asettamassa sen ehtoja, yhdessä saman mielisten maiden kanssa. Laajempi yhteistalous edellyttää paluuta vastuullisempaan taloudenpitoon joka maassa. Muuten se johtaa kriisiin ikääntyvässä Euroopassa.

Elpymisrahasto nykymuodossaan ei vastaa näkemystämme siitä, miten koronan runtelema Eurooppa parhaiten kehittyy. Unionin lisätoimintoja on luotava todellisen tarpeen mukaan – rajavalvontaan, puolustukseen, infrainvestointeihin, ilmastopolitiikkaan. Unionin tarkoitus ei ole olla jäsenmaiden yhteinen rahoituskassa, ja sen tien päässä on isoja ongelmia. Jokainen vastatkoon omasta julkistaloudestaan, nyt ja aina.

Siksi halusimme kokoomuksessa hallitukselta jämäkämpää neuvotteluotetta. Olisimme vaatineet elpymisvälineeltä ehdollisuutta, joka pakottaa jäsenvaltiot talousuudistuksiin. Kokoomus olisi edellyttänyt mekanismeja, joilla parannetaan jäsenvaltioiden velkakestävyyttä kuten velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa. Ja sitä, että yhteisiä varoja olisi suunnattu enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, rajaturvallisuuteen ja puolustusyhteistyöhön.

Jos yhteistalous laajenee, se ei saa johtaa tulonsiirtounioniin, jolle ei ole poliittista valtakirjaa. Sopimuksista on pidettävä kiinni. Velkajärjestelyt on mahdollistettava, pankkiunioni toteutettava ja pankkien ja julkistalouksien napanuora katkaistava. Unionin verojen on näyttävä kansallisten verojen alentamisena.

Jos unioni etenee kohti pysyvää suurempaa yhteistä budjettia, näiden hyvän taloudenpidon periaatteiden on oltava Suomen ehto etenemiselle. Saamme varmasti tukea monilta jäsenmailta, koska tämä on kaikkien jäsenmaiden etu. Emme pane päätä pensaaseen ja tyydy laskemaan maksuja ja saantoja. Huolehdimme Suomen edusta, ja haluamme siksi myös vaikuttaa suuntaan, johon unioni kulkee.

Elpymisrahaston varoja tulee maksimaalisesti ohjata koulutukseen ja tutkimukseen. Ehdotamme, että miljardi euroa kohdistetaan korkeakoulujen pääomittamiseen.

Kyllä, rahasto on epätäydellinen kompromissi, mutta kompromissi on parempi kuin Euroopan hajaannus. Epätäydellinenkin neuvottelutulos kertoo, että Eurooppa kykenee toimimaan ja sopimaan. Se on suomalaisille kullanarvoisempi asia kuin tähän tulokseen sisältyvät viat.

Arvoisa puhemies,

Nyt päätetään elpymispaketin kohtalosta. Mutta – on ilmeistä, että monissa unionimaissa on poliittisia toiveita pysyvästi laajemmasta yhteistaloudesta. Sen ottaminen edes keskusteluun edellyttää, että paalutetaan nyt mainitut hyvän taloudenpidon periaatteet, vastuiden tarkkarajaisuus ja tarvittavat reformit. Paalutus on tehtävä tässä salissa, ja paalujen on ohjattava Suomen nykyistä ja tulevia hallituksia neuvotteluissa. Se on Euroopan unionin etu ja siksi myös Suomen etu. Kokoomus kutsuu tähän keskusteluun mukaan kaikki muut puolueet.

 

Mitä mieltä sinä olet?