T.

Työvoima rajoittaa talouskasvua ja -politiikkaa … jo nyt eikä 5 vuoden päästä!

Miltei kaikilla Euroopan ja Pohjolan mailla on edessään samantapainen talouspolitiikan haaste. Väestön ikärakenne muuttuu, niin, että aktiivisen (työikäisen) väestön osuus pienenee samalla kun eläkeikäisten lukumäärä kasvaa. Toisin sanottuna, huoltosuhde muuttuu epäedullisemmaksi eli jokaisella työtä tekevällä on entistä enemmän työvoiman ulkopuolisia…

Lue artikkeli

K.

Kreikka, Kreikka — kuolinkouristuksia vai synnytystuskia?

Kreikan dramaattiset talousjärjestelyt testaavat nyt Euroopan Unionin ja euroalueen instituutioita. Tätä kirjoitettaessa vallitsee hauras alustava sopu, jonka euromaiden valtionpäämiehet ja valtiovarainministeriöt saivat aikaan viikolla 29. Se mahdollistaa neuvottelujen käynnistämisen Kreikan mahdollisesti tarvitsemista uusista tukitoimista mutta sitoo samalla Kreikan poliittiset päättäjät…

Lue artikkeli

H.

Hallitusohjelman talouspolitiikka

Neuvottelut hallitusohjelmasta ovat ohi ja hallitusohjelma on julkaistu. Ohjelma on kolmen puolueen neuvottelujen tulos. Kukaan ei liene siihen sataprosenttisen tyytyväinen eikä kai sellaista voi odottaakaan. Ohjelma on kolmen puolueen ja niiden voimasuhteiden näköinen — ja siinä mielessä Suomen kansan näkemysten…

Lue artikkeli

K.

Kiitos ja tervetuloa taas blogisivustolle

Tervetuloa taas näille sivuille, arvoisa lukija. Vaalit menivät kannaltani hienosti. Sain Helsingin vaalipiiristä 11 436 ääntä, millä tuloksella olin äänimäärissä neljäntenä Helsingissä ja valtakunnallisestikin numero 12. Ei hullummin ensikertalaiselle! Äänimäärä oli korkeampi kuin mitä kukaan lähipiirini itseään asiantuntevana pitävä tarkkailija…

Lue artikkeli

N.

Nyt on vuosituhannen vaalit

Suuret asiat ovat liikkeessä. Siksi ratkaisemme näissä eduskuntavaaleissa isoja kysymyksiä. Globaali markkinatalous on nostanut viime vuosikymmeninä satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä kohti keskiluokkaista vaurautta. Globaali talous tarjoaa mahdollisuuksia kaikille; myös meille suomalaisille, jos osaamme niihin tarttua. Yhteiskuntajärjestelmien kilpailussa kärkeen on noussut…

Lue artikkeli

V.

Vierasblogi: Työlinja luovan tuhon tukena

Mika Maliranta Tutkimusjohtaja/professori Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu   Talouskasvun vastustajat ovat vaienneet — se näyttää olevan taantumien varma seuraus. Monipuolisia ja laadukkaita puheenvuoroja on pidetty siitä, kuinka talouskasvua olisi parasta vahvistaa. Jakolinja on selvä. Toisella puolella väitetään, että…

Lue artikkeli

J.

Jäät sulavat Suomessakin

Maailmantaloudessa näkyvät kevään merkit. Suomen talous ei kasva eikä kasvu edes orasta. Tiedämme hyvin, että Suomi ei nouse ilman uudistuksia eivätkä ongelmamme ratkea itsestään. Tarvitsemme enemmän avoimuutta ja enemmän kilpailua. Uudistuksia, jotka vapauttavat meidät toimimaan markkinataloudessa ja ottamaan vastuuta itsestämme…

Lue artikkeli

H.

Heikki Hiilamo ja Juhana Vartiainen: Työlinjalla köyhyyttä vastaan

Julkisessa keskustelussa asetetaan usein ekonomistit ja sosiaalipoliitikot vastakkain. Lähestymistavat ovat erilaisia, mutta tavoitteet ja keinot voivat olla yhteisiä. Tavoitteemme on hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja keinomme sen rahoittaminen työtä tekemällä eli korkean työllisyysasteen avulla. Emme kykene rahoittamaan Suomen nykyisiä hyvinvointipalveluita ja tulonsiirtoja…

Lue artikkeli

M.

Mitä nyt pitää tehdä

Suomen talous on vakavasti uhattuna. Sinun, minun ja meidän kaikkien hyvinvointi ei ole enää itsestäänselvyys. Kansantaloutemme ei ole kasvanut moneen vuoteen. Työllisyys ei lisäänny ja olemme jäämässä osattomiksi Euroopassa ja maailmantaloudessa viriävästä talouskasvusta. Vääjäämättä olemme jäämässä jälkeen myös pohjoismaisista naapureistamme….

Lue artikkeli

F.

Feminismi ja valtiovarainministeriö

Enemmän kuin ymmärretäänkään, valtiovarainministeriö on feminismin asialla ja feminismi valtiovarainministeriön asialla. Avainsana on naisten työllisyys. Naisten ja miesten työmarkkina-asemat ovat edelleen keskimäärin erilaiset. Myös pohjoismaissa sukupuolten keskimääräinen palkkaero on 15-20 prosenttia. Tutkimukset osoittavat, että suoran palkkasyrjinnän merkitys on rajallinen. Pääosa…

Lue artikkeli

F.

Finanssipolitiikka vaalikaudella 2015-2019

Miten mitoittaa talouspolitiikka, kun maa on taantumassa mutta julkistalouteen on myös syntynyt mittava ja kasvava rakenteellinen alijäämä? Taantumasta irtipyristely edellyttäisi sitä, että finanssipolitiikka tukee kokonaiskysyntää, eli menoja pitäisi pikemminkin lisätä ja veroja alentaa. Toisaalta rakenteellisen alijäämän hoitaminen edellyttäisi päinvastaista politiikkaa…

Lue artikkeli

M.

Mitä “uusi palkkamalli” tarkoittaa?

Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg ja minä esitimme pääministerin pyynnöstä laatimassamme raportissa “Strategia Suomelle“, että hallituksen tulisi antaa työmarkkinajärjestöille tehtäväksi luoda Suomelle uusi, kilpailukyvyn takaava palkkamalli. Tätä on tulkittu niinkin, että haluamme vain tähänastisen toimintatavan jatkuvan. Toisin sanoen, vanha “tupoilu”…

Lue artikkeli

T.

Tervetuloa seuraamaan vaalisivustoa ja blogia!

Hyvä ystävä, kära vän. Tervetuloa seuraamaan sivustoani. Keskustelen tässä blogissa kanssanne talouden tärkeistä ja kuumistakin aiheista. Eduskuntavaalit ovat nostaneet puheenaiheeksi monia merkityksellisiä talousaiheita kuten sovelias finanssipolitiikka, työlinja, hyvinvointivaltion rahoitus ja työllisyyden lisäämisen keinot. Tutustu myös sivustolta löytyviin aikaisempiin kirjoituksiini ja…

Lue artikkeli

H.

Hyvinvointivaltio ja markkinatalous

Mitä Suomelle on tapahtumassa? Talous ei ole kasvanut moneen vuoteen, työllisyys polkee paikallaan, suomalaiset yritykset investoivat mieluiten ulkomaille, ja valtio ja kunnat velkaantuvat rajua vauhtia. Joudumme keskustelemaan perustavien hyvinvointipalvelujen karsimisesta. Osa poliittisesta kentästä on valmis ratkaisemaan ongelmia ottamalla niin paljon…

Lue artikkeli

M.

Miksi lähdin politiikkaan?

Kun pääministeri Stubb pyysi minua ehdokkaaksi, jouduin kirkastamaan ajatukseni. Olen syvästi huolestunut Suomen taloustilanteesta ja talouspolitiikasta. Kolme vuotta Suomessa on osoittanut minulle, miten heikoissa kantimissa poliittinen järjestelmämme on kohtaamaan globaalitalouden realiteetit ja ikääntymisestä kumpuavat hyvinvointivaltion rahoitusongelmat. Olemme jäämässä ratkaisevasti jälkeen…

Lue artikkeli

S.

Strategia Suomelle

Valtioneuvoston kanslian tiedote minun ja Anders Borgin kirjoittamasta raportista: Anders Borg ja Juhana Vartiainen uskovat Suomen nousevan talousvaikeuksistaan palauttamalla kilpailukyky, lisäämällä työvoiman tarjontaa ja kohottamalla työn tuottavuutta. Borg ja Vartiainen katsovat, että työvoimakustannusten on noustava Suomessa monta vuotta hitaammin kuin…

Lue artikkeli

R.

Ruotsi, Suomi ja työn tarjonta

Talouspoliittinen keskustelu on alkanut viime vuosina kiertyä työn tarjonnan ympärille. Se on tervetullutta, koska työllisyysasteen nostaminen on avain kestävyysvajeen nujertamiseen. Taloustieteen valtavirrassa ollaan nähdäkseni myös jokseenkin yksimielisiä siitä, että työllisyyden kehitys määräytyy riittävän pitkällä aikavälillä täysin työn tarjonnasta käsin. Lue…

Lue artikkeli

T.

Työpaikat eivät suomalaisilta lopu

HS Vieraskynä: Suomen kaltaisessa pienessä avoimessa taloudessa on aina tarjolla avoimia työpaikkoja. Verotuksen, sosiaaliturvan ja eläkeiän pitäisi kannustaa työntekoon. Pyrkimykset pidentää työuria ja lisätä työvoiman tarjontaa törmäävät usein vastaväitteeseen “eihän meillä ole työpaikkoja”. Tuiki tarpeellista työperäistä maahanmuuttoa vastustetaan vetoamalla siihen,…

Lue artikkeli

O.

Oikeistosta, vasemmistosta, arvoista ja analyysistä

Olen Suomeen palattuani koettanut puolustaa työn tarjontaa kohentavia uudistuksia. Niitä tarvitaan, koska julkistaloutemme muuten vajoaa krooniseen heikkouden tilaan väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Siksi eläkeikää on nostettava, työperäistä maahanmuuttoa lisättävä, rakenteellista työttömyyttä alennettava ja työn tekemistä salpaavia kannustinloukkuja purettava. Koska…

Lue artikkeli