Vasemmiston ja keskustan hallitus on istunut vuoden ja koronaepidemia on runnellut taloutta. Tässä talouspolitiikan mietteitä ennen kesätaukoa. Kansanedustajalle ja valiokuntapuheenjohtajalle kevät on ollut työntäyteistä, kun sekä poikkeuslait sekä niiden purku on käsitelty valiokunnissa – talousvaliokunnassa, sosiaalivaliokunnassa, ja perustuslakivaliokunnassa, joiden kaikkien toimintaan minulla on ollut ilo ja velvollisuus osallistua. Siksi en ole tätäkään palstaa kyennyt päivittämään kovin säännöllisin väliajoin.

Talouden asetelma on monista aiemmista kriiseistäkin tuttu. Ekonomistit suosittelevat julkistalouden käyttämistä puskurina eli ”elvytystä” — rakenteellisen alijäämän kasvattamista — kun talous on    taantumassa. Suositukseen kuuluu myöhempi sopeuttamisvaihe, jonka aikana julkistalous saatetaan kestävälle uralle. Suositus on perusteltu esimerkiksi Vesa Vihriälän työryhmän ansiokkaassa raportissa. Raportti sisältää mallisimulointeja, jotka osoittavat, miten hyvä kehitysura voidaan saavuttaa jos nyt kriisin aikana todella ”elvytetään” mutta sitten siirrytään vahvistamaan julkistaloutta. Vihriälän raportin sivulta 80 kuvakaapattu taulukko valaisee asiaa.

Jos siis perusuralla sekä elvytetään että sopeutetaan, voidaan vuoden 2021 tuotannon tasoon vaikuttaa merkittävän elvyttävästi (3,3 prosentin kasvu 1,3 prosentin sijasta), mutta velka/bkt voidaan myös pysyttää alle 80 prosentissa. Taulukko osoittaa kuitenkin myös sen, miten lähellä olemme hyvinkin ikäviä kehitysuria, joissa velka/bkt nousee jo lähelle 100 prosenttia tai sen ylikin.

Tänä vuonna julkista alijäämää kasvatetaan roimasti, aina lähes 20 miljardiin euroon. ”Elvytys” siis todella toteutuu.

Julkistaloutta on puolestaan vahvistettava heti kun talouskasvu on taas päässyt käyntiin. Vahvistustarve on iso. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on puhunut 5 miljardin vahvistustarpeesta tällä vuosikymmenellä, jos mielimme pysäyttää velka/bkt-suhteen nousun. Tämä on kuitenkin vain minimitavoite, ja oma arvioni on, että olisi viisasta vahvistaa julkistaloutta enemmän. Julkisen talouden ennusteissahan oli vuodelle 2023 noin 5 miljardin alijäämä valtiolle ja kunnille jo ennen kuin koronakriisistä oli kuultukaan. Hoivatarpeet kasvavat rajusti tällä vuosikymmenellä samalla kun työikäisen väestön väheneminen jatkuu. Siksi sopeutustarve on vähintään 5 miljardia ja todennäköisesti enemmän — ellemme sitten halua ottaa riskejä ja antaa velkasuhteen nousta 100 prosenttiin. Pelkkä velkasuhteen stabiloiminen on sitäpaitsi hyvin kunnianhimoton tavoite, jos ei täsmennetä soveliasta velkasuhteen tasoa, jolle tähdätään. Velkasuhteen stabiloiminen muutaman vuoden päästä on jokseenkin helposti mahdollista, mutta uusien shokkien ilmaantuessa se velkasuhteen taso, johon tähdätään, nousee jatkuvasti.

Jokainen ymmärtää intuitiivisesti eron kahden erilaisen ruumiinpainotavoitteen välillä. Toinen sanoo: ”lopetan lihomisen”, ja toinen sanoo: ”lopetan lihomisen ja painan sen jälkeen aina 80 kiloa”. Edellinen on helppo saavuttaa mutta voi merkitä sitä, että ruumiinpaino konvergoi 100 kiloon tai 120 kiloon. Jälkimmäinen pakottaa laihtumaan kun paino ylittää 80 kg.

Miten uskottavaa on, että punamultahallitus kykenee vastuulliseen, julkistaloutta vahvistavaan politiikkaan? Vihriälän raportissa vaaditaan, että sopeutumistoimenpiteistä tulisi tehdä suunnitelma jo elvytyspolitikasta päätettäessä, ja sopeutuspäätöksiäkin olisi viisasta tehdä jo tämän vaalikauden aikana. Niiden ei tietenkään tarvitse astua voimaan vielä taantuman aikana, mutta uskottavuuden kannalta päätöksiä pitäisi tehdä jo vuonna 2021.

Miksi minun on vaikea uskoa, että hallitus kykenisi toimimaan tällä tavalla vastuullisesti? Eikö olisi kohtuullista antaa hallitukselle ”benefit of the doubt”, kuten anglosaksit sanovat — eli jos emme voi varmasti tietää, miten hallitus toimii, eikö kannattaisi uskoa sen viisauteen ja vastuullisuuteen? Eikö ole luontevaa odottaa, että hallitus kykenee julkistaloutta vahvistaviin päätöksiin, kun a) talous kasvaa, b) ennusteet eivät osoita taantumaa, ja c) julkistaloudessa on mittava rakenneongelma?

Ikäväksemme kuitenkin tiedämme, miten hallitus toimii tilanteessa, jossa talousennusteet osoittavat hyvää kasvua ja julkistaloudessa on rakennesopeutumisen tarve. Olemme jo saaneet siitä ensi käden havainnon — nimittäin vuodelta 2019 kun hallitus aloitti. Silloin vallitsi täsmälleen yllä kuvattu tilanne: a) talous kasvoi mukavasti, b) ennusteet eivät osoittaneet taantumaa, ja c) julkistaloudessa oli mittava rakenneongelma. Valtiovaranministeriön ennusteessa vallitsi nolla-suhdannekuilu koko hallituskauden ajan. Minkäänlaista taantumaa tai ”elvytystarvetta” ei siis vuoden 2019 tilanteessa ollut.

Näimme kuitenkin kevään 2019 hallitusohjelmaneuvotteluissa valitettavan selvästi miten vasemmiston dominoima hallitus toimi. Se lisäsi surutta menoja ja väitti rahoittavansa menolisäyksensä talouden suorituskykyä vahvistavilla rakenneuudistuksilla. Uudistusten suunnittelu dumpattiin työmarkkinajärjestöjen työryhmiin, joista ei sittemmin ole kuulunut yhtään mitään (viimeiset saamani tiedot viittaavat siihen, että työryhmät ovat kuolintilassa, ja perinteinen EK-SAK-STTK-Akava-kartelli on aloittanut omat rinnakkaisprosessinsa, joissa Suomen Yrittäjät tai virkamiehet eivät ole häiritsemässä sisäpiirin edunvalvontaa). Timo Harakan alun perin suurella metelillä perustamista työryhmistä ei minun saamieni tietojen nojalla ole tulossa ainuttakaan työllisyyttä pysyvästi vahvistavaa ehdotusta.

Osa pysyvistä juoksevien menojen lisäyksistä naamioitiin vasemmistohallituksen ohjelmassa ”tulevaisuusinvestoinneiksi” ja kerrottiin niiden rahoituksen tulevan omaisuuden myynnistä. Kaikki talouspolitiikan kepulikonstit käytössä.

Hallitus valitsi siis ensi töikseen ekspansiivisen, julkistalouden alijäämää lisäävän politiikan siinäkin vaiheessa, kun ennusteet povasivat pelkkää nousukautta. Siitä löytyy yllin kyllin kritiikkiä esimerkiksi Talouspolitiikan arviointineuvoston viimeisestä raportista. Kritiikkiä on kootu yhteen myös täällä.

Siksi minun on vaikea uskoa hallituksen talouspoliittiseen vastuuseen nytkään, niin paljon kuin valtiovarainministeri Vanhasta olenkin politiikkavuosieni aikana oppinut arvostamaan.

Myös politiikan megatrendit puhuvat fiskaalista kurinalaisuutta vastaan. Vaikka tulonjaolle ei Suomessa ole tapahtunut pariin vuosikymmeneen yhtään mitään, meilläkin näkyy jonkinlaisena tuontitavarana keskustelu kapitalismin eriarvoisuudesta ja usko kärjistyviin epäoikeudenmukaisuuksiin. Se tekee fiskaalisen vastuullisuuden vaikeaksi.

Jotkut houkat jopa ajattelevat, että julkisen talouden tasapainolla ei edes ole väliä koska ilmastovaje on niin paljon tärkeämpi ongelma.

Lisäksi Euroopan Keskuspankin rooliin julkistalouden kestävyysongelmien rahoittajana aletaan liittää täysin katteettomia odotuksia läpi Euroopan, eikä Suomi ole immuuni tälle kehitykselle. Se näkyy jo meidänkin eduskuntamme valiokuntakeskusteluissa — uskomuksena siihen, että setelipaino voi kattaa julkistalouden rakenteellisia alijäämiä. Kun kelpo talousvaliokuntamme huhtikuussa käsitteli Julkisen talouden suunnitelmaa (hieman ennen kuin Vihriälän ryhmä julkaisi oman raporttinsa), halusin lausuntoomme mukaan 2 virkkeen kappaleen, joka kertoisi tulevaisuudessa edessä olevasta julkisen talouden sopeuttamisurakasta. Virke-ehdotukseni oli seuraava (tämä ilmenee siis Kokoomuksen vastalauseesta):

”Suomen julkistaloudessa on akuutin kriisin jälkeen kuitenkin mittava alijäämä- ja kestävyysongelma. Sen ratkaisemiseksi ovat avainasemassa talouden potentiaalisen työllisyyden ja tuottavuuden kasvattaminen rakenteellisin tarjontauudistuksin sekä julkisin investoinnein mutta todennäköisesti myös menosäästöt ja verotulojen lisäys sekä veronkorotuksin että harmaan talouden karsimisen ja veropohjan vahvistamisen kautta.”

Valiokunnan vasemmisto-keskustan hallitusenemmistö torjui kuitenkin tällaisen kappaleen (kuten lausunnosta ilmenee), ja halusi sen tilalla sanoa:

”Julkisen talouden suunnitelman yhteydessä on lähtökohtaisesti huomioitava koronakriisin aiheuttamat muutokset myös kansainvälisissä ja eurooppalaisissa talous- ja rahapolitiikkaa määrittävissä instituutioissa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota keskuspankkien entisestään kasvavaan rooliin taloudessa, julkisen velanhoidon uusiin mekanismeihin ja euroalueen kasvu- ja vakaussopimuksessa mahdollisesti tapahtuviin merkittäviinkin muutoksiin.”  

Toisin sanoen, talousvaliokunnan vasemmisto-keskusta-hallitusenemmistö todella uskoo, että EKP rahoittaa Suomen julkistalouden alijäämät. Itselläni nousi tukka pystyyn tästä valiokuntamme alennustilasta. Onneksi Vesa Vihriälän arvovaltainen ryhmä pian tuon keskustelun jälkeen vakiinnutti käsityksen, jonka mukaan sopeutumisvaihekin tarvitaan.

Joka tapauksessa nyt näyttää vasemmiston parissa vahvistuvan käsitys siitä, että velkaongelmat kasvavat niin mittaviksi, ettei niitä edes kannata yrittää ratkaista normaalilla hyvällä taloudenpidolla ja että Euroopan Keskuspankki alkaa rahoittaa Suomenkin julkistaloutta. Tämä on kuitenkin perustavanlaatuinen väärinkäsitys. Keskuspankki voi tunnetusti rahoittaa valtiontaloutta, jos se on suhdannepoliittisesti perusteltua, eikä tässä ikivanhassa ajatuksessa ole mitään uutta, vaikka sitä joskus kutsutaankin ”moderniksi rahateoriaksi” (Modern Monetary Theory). Setelirahoitus voi olla perusteltua, jos taloudessa on taantuma eli voimavarojen käyttöaste on alhainen ja valtiovallan on vaikeaa rahoittaa itseään vapailta markkinoilta. Tämä on ymmärretty jo noin 80 vuoden ajan.

Setelipaino ei kuitenkaan ratkaise julkistalouden rakenteellista eli reaalitaloudellista ongelmaa, eli sitä, että emme suoriudu hyvinvointilupauksistamme vaikka meillä vallitsisi täystyöllisyys. Setelipainossa ei paineta hoitajia eikä opettajia, ja jos keskuspankkirahoitusta jatketaan riittävän kauan siinäkin vaiheessa kun työttömyysaste on jo laskenut rakenteelliselle tasolleen, tulemme näkemään uudelleen inflaation kiihtymisen ja Phillipsin käyrän nousevan haudastaan.

Onneksi meillä kuitenkin on itsenäinen keskuspankki EKP.

Oikeasti tarvitsisimme roimia työllisyyttä lisääviä uudistuksia ja paljon lisää maahanmuuttoa. Pelkään että Suomi ei tähän kykene. Vasemmisto estää edelliset ja persut jälkimmäisen. Poliittista keskustelua seurattuani en siksi ole toiveikas hallituksemme vastuullisuuden suhteen. Mutta jälleen kerran — olen oikein mielelläni väärässä.

Hyvää kesää kaikille.

 

 

 

 

 

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Edellinen kirjoitusSeuraava kirjoitus

Kirjoitukseen on jätetty 3 kommenttia

3
 1. Elvytyksenä voidaan pitää toimenpiteitä, jotka (lähes) välittömästi aktivoivat muuten käyttämättömiä resursseja. Olen ymmärtänyt, että hallituksen menolisäyksistä varsinaista elvytystä on varsin vähän, koska toimenpiteet käynnistyvät hitaasti ja mahdollisesti kohdistuvat täsmälleen väärin seuraavaan (toivottavasti tulevaan) nousuun.

 2. Hyvä kirjoitus taas Juhanalta muistaa talouden kurinalaisuuden tärkeys kaikissa olosuhteissa: elvytyksenkin aikana on oltava roadmap laittaa tulot ja menot tasapainoon. Tämä vastuullisuus on parasta hyvinvointipolitiikkaa ja velvollisuutemme kantaa huolta lastemme paremmasta huomisesta.

  Velkarahalla on mukavaa jakaa hyvää sinne ja tänne, mutta vastuullinen taloudenpito edellyttää myös sitoutumista tasapainottaa reaalitaloutemme ja huolehtia velkasuhteen korjaamisesta.
  Menopäätökset pitäisi aina pystyä perustelemaan uskottavilla reaalitalouden rahoituspäätöksillä. Ilman jälkimmäisiä ei saisi toteuttaa edellisiäkään. Tämä tuo vastuullisuutta päätöksentekoon ja harkintaa uusien menokohteiden valintaan ja mitoitukseen.

  Aikaisemmin ymmärrettiin, että löysä rahapolitiikka voi aiheuttaa vakavan inflaatiokierteen, mutta vaikka EKP pumppaa rahaa edelleen satoja miljardeja euroja markkinoille, on korkokanta negatiivinen ja inflaatio matala. Näin on jatkunut kohta kokonaisen vuosikymmenen. Setelirahoitus pyörii laakerit punaisena , mutta suurin pelko on deflaatio. Elämme erikoisia aikoja ja toivottavasti tämä kupla ei räjähdä käsiimme hallitsemattomana tapahtumaketjuna.

  Myös siksi reaalitalouden hoitaminen myös pitkällä aikajänteellä kuuluisi näkyä jokaisen suomalaisen ja vastuullisesti toimivan hallituksen ohjelmassa ja keskiössä omalla vahtivuorollaan.

 3. Koen että on naurettavaa, kun Kokoomuksen edusta paasaa täällä velkaantumisesta ja vastuullisuudesta vaikka on ollut hallituksessa vuodesta 2007 – 2019. Yhteensä 12 vuotta! (Sitä ennen 1987-2003.) Ja mitään parannusta ette ole saaneet aikaiseksi tuona aikana. Te itse tuplasitte valtion velan tuona aikana. Siinä toki oli finakriisi päällä, mutta ette myöskään tehneet mitään rakenneuudistusten eteen. Suunnittelitte, mutta ette tehneet.

  Kokoomus on täysin suurpääoman ja pankkien puolue. Ei teitä pienyrittäjät kiinnosta. Kokoomuksen tavoite on vain tuottaa lainsäädäntö, jossa yrittäjillä on mahdollisimman tukalat oltavat, jotta ne saadaan suuryritysten liekanaruun. Tämä on perintöä torppari ajoilta ja joka jatkui kun Nokian piti saada alihankkijat ruotuun.

  Kokoomus ei myöskään aja veronmaksajan asiaa. Te olette jatkuvasti nostaneet veroja, sen sijaan että olisitte laskeneet niitä.
  Politiikkanne on lähes yhtä vasemmistolaista kuin Demareilla. Teidän politiikkanne on ihmisen onnellisuuden kannalta oikeastaan kaikista vahingollisinta, koska te vaaditte pitkää työpäivää, mutta ei siitä jäisi kuitenkaan sen enempää käteen.
  Miksi luulette ettei suomalaista työteko huvita? Katsokaa kuinka paljon veroprosentti nousee, kun tuloja tulee lisää. Ei paljoa kannata tehdä!

  Sen sijaan, että Kokoomus oikeasti ajaisi uudistuksia se pyrkii luomaan kateutta ympärilleen. Tästä esimerkkinä apteekkiuudistus, jossa Kokoomus leimaa apteekkarit roistoiksi.

  Suomeen tarvitaan yrittäjien puolue, joka aidosti ajaa yrittäjien ja palkansaajan etuja. Sen aika on nyt.

  Lähteet:
  Kokoomus hallituksessa: https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/v4/8
  Julkinen velka: https://findikaattori.fi/fi/44

  Terveisin entinen äänestäjä. Enää en Kokoomusta äänestä ennen kuin olette luoneet puolueohjelman joka oikeasti on työtä tekevän puolella (= veron alennukset).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kuulkaas ay-liike

Tulin juuri Tukholmasta, jossa olin 8.10.2018 mukana julkistamassa Teollisuusosapuolien Talousneuvoston (Industrins Ekonomiska Råd) uusinta raporttia. Ruotsin teollisuuden osapuolet, kaikki teollisuusammattiliitot ja kaikki työnantajaliitot, ylläpitävät teollisuusneuvostoa (Industrirådet), joka on puolestaan nimittänyt teollisuusosapuolten yhteisen asiantuntijaneuvoston, Industrin Ekonomiska Råd:in. Siinä on 4 yleisesti arvostettua ekonomistijäsentä, ja minulla on kunnia olla yksi heistä. Julkaisemme vuosittain raportin, jonka teollisuusneuvosto meiltä tilaa ja jonka kulloisestakin teemasisällöstä se esittää toiveita. Jos edessä on neuvottelukierros kirjoitamme yleensä kokonaistaloudellisesta tilanteesta ja työmarkkinoista, neuvottelujen tietopohjaa tukevalla tavalla. Jos neuvotteluja ei ole avautumassa, kirjoitamme muista ja pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavista teemoista, kuten tällä kertaa.

Julkaisuseminaariin oli ilmoittautunut pitkälti toistasataa aktiivia, teollisuuden menestyksestä kiinnostuneita työnantajien ja työntekijöiden edustajia sekä alan tutkijoita ja virkamiehiä. Keskustelussa pohdittiin monipuolisesti Ruotsin teollisuuden menestymisen edellytyksiä.

Ajattelin puheenvuoroja kuunnellessani ja pitäessäni että kontrasti Suomeen ei voisi olla suurempi. Ruotsin teollisuusosapuolet miettivät yhteisessä seminaarissa, yhdessä tilatun puolueettoman asiantuntijaraportin pohjalta Ruotsin teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Suomessa haastetaan valtiovallan oikeutta säätää lakeja.

Tässä touhussa ei ole mitään järkeä ja kuulkaas ay-liike, te tiedätte sen itsekin. Sen huomaa jo järkevien ay- ja demaritoimijoiden pälyilevästä katseestakin.

Te olette kollektiviivisesti kiinni viime vuosisadassa ja kylmässä sodassa, oudossa ja surrealistisessa henkisessä maailmassa jossa joku on koko ajan orjuuttamassa ja riistämässä työntekijää. Te olette kahliutuneet kylmän sodan asetelmaan, jossa Neuvostoliiton uhka toi teille mahdollisuuden olla suomalaisen valtiovallan ytimessä. Te kutsutte, uskomatonta kylläkin, lainsäädäntöä ”saneluksi”. Silloin ei sanelu ikinä lopu, koska lainsäädäntö on aina sanelua, normeja joita kaikkien on noudatettava. Niihin oikeusvaltio perustuu.

Mutta oikeasti te ette voi olla valtio valtiossa, ettekä edes halua olla. Te olette osa Suomea, suomalaisia, joilla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa valtiosäännön puitteissa. Ja olla ylläpitämässä suomalaista sosiaaliturvaa, joka jo sellaisenaan suojaa työntekijää niin ettei tarvitse ottaa vastaan työtä sikamaisin ehdoin.

Kukaan ei halua teille tai suomalaiselle työläiselle pahaa. Mutta tällaiset älyttömät taistelut te tulette häviämään ja teidän on pakko ne hävitä. Kai teillä jokin logiikka on, ja Lasse Laatusen kaltaisiin kylmän sodan tupo-kasvatteihin se menee täydestä: kun uhmaatte lakoilla jokaista työmarkkinoiden uudistusta, te ajattelette ettei kukaan järkevästi laskeva niitä halua tehdä. Pieniä ei kannata tehdä koska lakkomenetykset ovat suurempia kuin uudistuksen hyödyt. Ja suuria uudistuksia ei uskalleta tehdä. Ja teidän hyvin kouluttamanne Etelärannan toimiston kumppaninnekin tottelee hyvin tätä logiikkaa ja tukee yleensä teitä, peitellysti tai avoimesti.

Eli koskaan ei tehdä mitään uudistuksia, joita ette ”hyväksy”. Laatusen logiikalla se todella menee niin.

Lasse Laatunen on kuitenkin perin juurin väärässä. Laatusen logiikka johtaa siihen, ettei työmarkkinoita ikinä uudisteta ja Suomi jatkaa hidasta ja vakaata kulkuaan Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Se on surkean huono kauppa Suomelle vaikka Lasse Laatusen logiikalla se kai koostuu monista pienistä järkevistä ”kaupoista”.  Vielä on sentään 5 maata, kaikki Välimeren maita, joissa on Suomea korkeampi työttömyys, nousukauden huipulla.

Eikä Lasse Laatusen ja Lauri Ihalaisen maailmassa edes ole olemassa pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä. Kun niistä puhutaan, he katsovat kaukaisuuteen. Heille on olemassa vain kylmän sodan järjestäytyneiden osapuolten työmarkkina. Vaikka suurin osa uusista työpaikoista syntyy ihan muualle.

Siksipä nyt ei enää olekaan kysymys vain tästä uudistuksesta. Sitä on sanottu ”arvovaltakiistaksi”, mutta ei valtiovalta edes voi olla mukana arvovaltakiistassa. Valtiovallan arvovalta on kirjoitettu perustuslakiin eikä siitä tarvitse kiistellä. ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Uudistus sinänsä on pikemminkin pieni kuin suuri, mutta se on hyvin perusteltu. Se ei ole kenenkään ”lobbaama” eikä uudistaminen ole nollasummapeliä. Se kannattaisi tehdä vaikka Suomen Yrittäjät sitä vastustaisivatkin.

Tästä uudistuksesta taitaa nyt tulla uusi sisällissota. Ei tietenkään väkivaltainen. Ei kutsuta sitä  vapaussodaksi. Mutta henkinen vapautuminen kylmän sodan maailmasta. Tuodaan glasnost tännekin.

Kutsutaan sitä vaikkapa vapautumisen sodaksi. Henkisen vapautumisen sodaksi. Henkinen vapautuminen pitkästä viime vuosisadasta, jolloin ensin väkivaltaiset kollektivistiset liikkeet, ensin maailmansodassa ja sitten kylmässä sodassa, uhkasivat liberaalia demokratiaa.

Ja kun heräätte pienyritysten irtisanomislain säätämisen jälkeiseen maailmaan, huomaatte, että elämme ihan hyvässä maassa, teidänkin kannaltanne. Maassa, jossa te ette enää epätoivoisesti yritä olla valtio valtiossa, vaan voitte muiden Pohjolan ammattiyhdistysliikkeiden tapaan hyväksyä edustuksellisen demokratian. Ja kukoistaa kuten ay-liike kukoistaa arvostettuna Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, huolehtien jäsenten asioista sen sijaan että yritetään olla ulkoparlamentaarinen kabinettien ylähuone. Suomessa, jossa teillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin. Suomessa, jossa ei ole ”tabuja” ja kaikki voivat olla mukana politiikassa. Suomessa, jonka työpaikoilla voidaan uudistetun työlainsäädännön turvin itse sopia asioista.

Ja maailmassa, jossa totta vie on suurempia ongelmia protestoitavana  kuin pieni työsopimuslain muutos. Euroopassa, jossa äärioikeisto haastaa oikeusvaltiota. Ja maailmassa, jonka ilmasto lämpenee katastrofia kohti.

Innostakaa jäsenenne uurnille, niin kuin SAK:n hengennostatustilaisuudessa ilahduttavasti lopussa tapahtuikin. Ties vaikka lempipuolueenne pääsisivät hallitukseenkin. Mutta ihan samat ikääntymisestä johtuvat budjettirajoitukset koskevat kaikkia hallituksia. Työllisyysastetta on pakko nostaa. Kun viimeksi SDP oli hallituksessa 2011-2015, ajattelitte, että ei tehdä mitään mistä ay-liike ei pidä. Eikä tehtykään. 4 menetettyä vuotta, surkea lopputulos taloudelle ja työllisyydelle. Häpeäksi vanhoille valtionkantajapuolueille SDP:lle ja Kokoomukselle. Ei sorruta enää sellaiseen, millään hallituskokoonpanolla.

Vapautumissodassa on pelkkiä voittajia.

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Aktiivimallin politiikasta ja ihmiskuvasta

Vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömyysturvan aktiiviporrastus, joka edellyttää täyden työttömyyspäivärahan edellytyksenä pientä työ- tai yrittäjäpanosta tai osallistumista työvoimahallinnon aktivointitoimiin 3 kuukauden tarkastelujakson aikana. Muussa tapauksessa työttömyysturva alenee 4,65 prosentilla eli ikään kuin yksi työttömyyspäivä muuttuisi omavastuupäiväksi. Sen voi taas palauttaa perustasolleen täyttämällä ehdot seuraavan 3 kuukauden aikana. Tämän vastapainoksi työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrää vähennettiin 7:stä viiteen. Enemmistö työttömistä hyötyy uudistuksesta, jos hyötyä mitataan käteen tulevalla työttömyysturva-tulovirralla. Reformin suunnitellutta kolmikantatyöryhmää johtanut Martti Hetemäki on tuoreessa blogikirjoituksessaan ansiokkaasti käynyt läpi uudistuksen perusteluja. Helsingin Sanomien Paavo Teittinen on myös huolellisesti laaditussa artikkelissaan  erinomaisesti valottanut uudistusta ja vertaillut sitä kansainvälisiin esikuviin. Pohjosimaisessa vertailussa uusi suomalainen aktivointimalli on lempeäkätinen.

Aktiivimalli on pieni uudistus, joka kuitenkin suurella todennäköisyydellä hieman alentaa työttömyysastetta pysyvällä tavalla. Vaihtoehtona olisi ollut työttömyysturvan porrastus ajassa ilman ehtoja. Kolmikantakeskusteluissa päädyttiin kuitenkin nyt toteutettuun malliin, jossa siis alenemisen voi välttää osoittamalla aktiivisuutta työnteon tai yrittämisen piirissä.

Ajassa laskeva työttömyysturva – esimerkiksi puolen vuoden tai 12 kuukauden jälkeen alennettu korvaus — on monien taloustieteilijöiden suosittelema vaihtoehto, koska sen ajatellaan voimistavan työttömien työnhakuponnisteluja. Tällaisia tuloksia on johdettu talousteorian malleista ja ne ovat myös saaneet empiiristä vahvistusta. On aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että työttömyysturvan tason ja keston alentaminen lyhentää työttömyysjaksojen pituutta ja näin myös keskimääräistä työttömyysastetta. Kun työttömyysturvaa heikennetään ja lyhennetään, työttömät etsivät intensiivisemmin uutta työpaikkaa ja ottavat vastaan myös sellaisia töitä, joille olisi paremman ja pitkäkestoisemman turvan tapauksessa sanottu ei.

Kysymys työttömyysturvan soveliaasta aikaprofiilista on kuitenkin monimutkainen. Jotkin talousteorian tarkastelut puoltavat tosin myös toisenlaista lähestymistapaa. Jos pitkäaikaistyöttömät ovat täysin luopuneet työnhausta ja heidän työllistymistodennäköisyytensä on lähellä nollaa, voitaisiin hyvinvoinnin näkökulmasta perustella myös ajassa nousevaa tukitasoa. Tällöinhän ei työnteon kannustin enää toimi eikä päättäjällä ole syytä ”kurnuttaa” pitkäaikaistyötöntä heikolla elintasolla. Tietääkseni kuitenkin kaikkialla on päädytty jollain tavalla alenevaan työttömyysturvaan.

Vakuutus ja moral hazard

Työttömyysturvan suunnittelussa onkin aina kysymys tarpeellisen vakuutuksen ja moral hazardin tasapainotuksesta järkevällä tavalla. Työttömyysturva on tarpeellinen vakuutus, koska jokainen kohtaa markkinataloudessa tuloepävarmuutta työttömyyden muodossa. Mutta työttömyysturva ja sosiaaliturva vääristävät myös valintaa työn ja vapaa-ajan välillä ja työn etsinnän ja vapaa-ajan välillä. Sosiaaliturva  matalapalkkatyöstä saatavien ansiotulojen sijasta voi johtaa siihen, että työttömyysjaksot pitkittyvät tai jopa siihen, että työttömyystuesta ja toimeentulotuesta tulee pitkäaikainen tai pysyvä elämäntapa. Näistä syistä työttömyysturvalle asetetaan ehtoja ja määräaikoja. Työttömyysturvan taso ja korvausaste voivat olla sitä parempia, mitä nopeammin työtön saadaan takaisin töihin. Tähän perustuu nyt Suomessakin usein kehuttu ”tanskalainen” ajattelutapa. Työttömyysturvan taso on Tanskassa hyvä, mutta työtöntä tuetaan ja työnnetäänkin harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Martti Hetemäen kirjoituksessa on käyty läpi uudistuksen yksityiskohtia. Koetan tässä blogauksessani käsitellä uudistuksen poliittista puolta ja siitä syntynyttä kansalaiskeskustelua. Voin samalla koettaa reagoida siihen monipuoliseen palautteeseen, jota olen päättäjänä saanut.

Aktiivimallin ihmiskuva – hallitus ei syytä tai syyllistä

Aktiivimallin kriitikot väittävät, että hallitus ”syyllistää” työttömiä ja pitää heitä ”laiskoina”. Näitä väitteitä ei yleensä dokumentoida, ja vaikeaa se olisikin. Eihän tietenkään kukaan päättäjä koskaan oikeasti ole syyttänyt ketään tai luonnehtinut ketään laiskaksi. Samansukuinen yleinen vastaväite aktiivimallille on että vain pieni osa, muutama prosentti työvoimasta on ”työn vieroksujia” ja muita on ihan turha kannustaa, koska ovat ahkeria muutenkin. Tämän kriitiikin on esittänyt Helsingin Sanomien kolumnisti Yrjö Rautio ja moni muukin, ja sen mukaan hallitus pitäisi työttömiä ”laiskoina” ja erilaisina kuin muita ihmisiä.

Työntarjonta- ja aktivointipolitiikka ei lainkaan perustu sellaiselle ajattelulle, että olisi jokin erityinen ”työn vieroksujien” ryhmä tai että työttömät olisivat jotenkin erityisen laiska ihmisryhmä. Työttömien joukon vaihtuvuus on suurta, ja suuri osa väestöstä käy läpi työttömyysjakson.

Aktivointipolitiikka perustuu siihen, että lähes kaikkien ihmisten taloudelliset valinnat riippuvat taloudellisista kannustimista. Ihminen on älykäs ja mukavuudenhaluinen olento, ja kaikki arvostavat omaa vapaa-aikaa. Työttömät ovat ”laiskoja” ihan samassa mielessä kuin me kaikki olemme ”laiskoja”: meillä on oma elämä, arvostamme vapauttamme, olemme järkeviä ihmisiä.

Jokainen voi tehdä itselleen ”laiskuustestin” joka testaa oman vapaa-ajan arvoa. Testikysymys menee näin:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, ilman palkkaa?

Tietenkään et tule, koska aika on arvokkaampaa omassa vapaassa hallinnassa kuin Vartiaiselle annetussa työnjohtovallassa. Olet siis ”laiska”. Mutta, jos jatkokysymys olisi:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, jos saat siitä vuoden lopussa 10 miljoonaa euroa?,

saisin oletettavasti enemmän tarjokkaita, totta kai, ja jopa kolumnisti Yrjö Rautio saattaisi tarttua tilaisuuteen. Ja jossain 10 miljoonan euron palkan ja nollapalkan välillä on sellainen palkkataso, että sinäkin joka tätä luet, saattaisit tarttua tilaisuuteen.

Aktiivimallin avulla yritetään nyt pikkuisen vaikuttaa tähän kynnyspalkkaan, siihen, millaisia työtarjouksia otetaan vastaan, millaisin ehdoin ja millaisen välimatkan päästä – ilman että ketään haukutaan laiskaksi. Lisäksi keikkatyöalustat kehittyvät koko ajan, ja keikkatyökin voi olla tie pysyvämpään työllisyyteen.

Suomalaisten omakuvan kulttuurinen murros?

Aktiivimallin kiivas vastustus kertoo kuitenkin pikku hiljaa tapahtuvasta kulttuurisesta murroksesta. Olemme eläneet jonkinlaisessa yhtenäisessä talkoohenkikulttuurissa, jossa poliittisen keskustelun yhteiseen itsepetokseen on kuulunut ajatus siitä, että me suomalaiset olemme jotenkin erityisen ”kovia tekemään työtä” ja taloudellinen kannustekeskustelu ei koske meitä ollenkaan. Nyt kun työvoimapolitiikkaa aletaan enemmän perustaa taloustieteelliseen ihmiskuvaan, se koetaan uudeksi ja loukkaavaksi. Erityisesti vasemmiston parissa elää jonkinlainen myyttinen käsitys ”jalosta köyhästä”, työttömästä uhrina, joka ei voi lainkaan vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Toisin kuin jopa vasemmistolaiset tutkijat kuvittelevat, kukaan täysjärkinen ei tietenkään väitä, että työttömyys tai työllisyys riippuisi vain yksilön omista valinnoista. Totta kai se riippuu myös sekä markkinatilanteesta että onnesta. Mutta totta kai se riippuu myös yksilön omista valinnoista – siitä, miten aktiivisesti hakee työtä ja mitä on valmis ottamaan vastaan. Eikö tämän pitäisi olla itsestään selvää?

Vasemmiston ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin

Toisaalta lähes jokainen suomalainen, vasemmistopoliitikkoja myöten, osaa kahden kesken kertoa lähipiiristään tapauksia, joissa työtilaisuuksista on kieltäydytty. Samaan aikaan silmiemme edessä näemme, miten maahanmuuttajat valtaavat matalapalkka-alojen tehtäviä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tämä ei johdu siitä, tietenkään, että työnantajat syrjisivät kantasuomalaisia, vaan siitä, että suomalaisia on enää vaikeaa saada joihinkin matalapalkkatöihin.

Asenteidemme kaksinaamaisuus tulee esille myös siinä, että epäilemme maahanmuuttajia paljon herkemmin työn ja vapaa-ajan suhdetta sosiaaliturvan avulla optimoiviksi systeemin hyväksikäyttäjäksi. Monet vasemmistopoliitikotkin ovat ainakin kahden kesken valmiita sanomaan, ettei pidä olla maahanmuuton suhteen niin naiivi, että päästää Suomeen maahanmuuttajia käyttämään hyväkseen sosiaaliturvaa. Mutta jos sellainen hyväksikäyttö on mahdollista, voisi ehkä olettaa että joku kantasuomalainenkin sellaiseen turvautuu – eivät kai suomalaiset mitään ahkeruuden herrakansaa ole.

Poliittisella vasemmistolla on kertakaikkisen ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin. Aktiivimallin tapauksessa vasemmisto ajattelee, että on jotenkin eettisesti väärin perustaa politiikkaa työnteon taloudellisiin kannustimiin – että on jotenkin työttömien ”syyllistämistä” sanoa, että kannustimia tarvitaan, kun kerran työttömät jo nyt hakevat henki kurkussa työtä. Toisaalta jokainen vasemmistopoliitikko jonka kanssa olen asiasta jutellut, on kannattanut työttömyysturvan 300 euron suojaosaa, joka säädettiin vuonna 2015. Se siis mahdollistaa 300 euron ansaitsemisen kuukauden aikana ilman että työttömyysetuus pienenee. Järjestelyyn on vasemmiston piirissä oltu laajasti tyytyväisiä, sen uskotaan lisäävän työllisyyttä ja monet vasemmiston kansanedustajat ovat sitä mieltä, että suojaosuutta pitää kasvattaa. Mutta suojaosuus perustuu täsmälleen samaan ajattelutapaan kuin aktiivimalli – siihen, että taloudellinen kannustin auttaa työllistymään. Jos aktiivimalli ”syyllistää” kuten vasemmisto ajattelee, suojaosa ”syyllistää” täsmälleen samalla tavalla: työllisyyden uskotaan lisääntyvän kun se tulee taloudellisesti kannattavammaksi.

Kannustinongelma ei poistu keskuudestamme niin kauan kuin sosiaaliturvaa on olemassa

Kannustinajattelu törmää siis suomalaiseen talkooromantiikkaan. Tällaisten romanttis-nationalististen asenteiden vuoksi hallituksenkin on selvästi ollut vaikeaa puolustaa aktiivimallia. Sitä täytyy kuitenkin uskaltaa puolustaa, koska kysymys työn kannustimista ja hyvinvointivaltion rahoituksesta ei ole millään muotoa häviämässä poliittiselta agendaltamme. Päin vastoin, ikääntyvässä Suomessa se tulee olemaan vuosi vuodelta entistäkin ajankohtaisempi. Eikä pidä yhtään hävetä sellaista viestiä, että koetamme vaikuttaa kaikkien käyttäytymiseen, työllisyyttä ja ahkerointia lisäävästi. Juha Sipilän hallituksen ohjelma alkaa upealla lauseella, joka luonnehtii sitä, minne haluamme olla matkalla:

Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä

Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää sitä, että yksilön ja julkistalouden velvoitteet ovat tasapainossa. Työnteko ei silloin voi olla vapaaehtoista eikä työttömyys voi tarkoittaa oikeutta elää ikuisesti tulonsiirroilla. Työtä on haettava ja tehtävä, vaikka se epämukavaa olisikin. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle ei ole ”sinä olet laiska”. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle on:

Sinä olet tärkeä ja sinunkin panostasi tarvitaan”.

Laadukkaampaan työvoimapolitiikkaan

Toinen ja perustellumpi kritiikin kohde on siinä, että työvoimahallinnon voimavarat ovat riittämättömiä huolehtimaan työtilaisuuksien tarjonnasta ja tukialeneman peruuttavista aktivointitoimista. Tähän työvoimapolitiikan resurssipuutteeseen näyttää nyt koko kansakunta liikuttavan yksimielisesti yhtäkkiä havahtuneen, ja hyvä niin. Työvoimapolitiikan voimavarat ovatkin muihin Pohjoismaihin verrattuna niukat. Työvoimahallinnon on vaikea suoriutua tehtävistään ja siihen kohdistuu ylimitoitettuja odotuksia. Valiokuntakäsittelyissä olen oppinut, että monet työvoimahallinnon virkamiehet ovat niukkojen resurssien ahdongossa väsyneitä ja turhautuneita. Työvoimahallinnon toimiin ollaan sen ”asiakkaiden” eli työttömien parissa laajalti tyytymättömiä, ja niistä on tehty valituksia.

Työttömien määräaikaishaastattelut ovat kuitenkin ajantasaistaneet työttömien rekisteriä, josta on poistunut sinne oikeasti kuulumattomia ihmisiä – työllisiä, ulkomailla asuvia, ilmeisesti jopa kuolleita. Lisäksi kansalaispalautteesta ja valiokuntakuulemisesta voi päätellä, että työttömyysturvan varassa elää joukko ihmisiä, joiden työkyky on kehno ja jotka kuuluisivat kuntouttavaan toimintaan. On kerrassaan hyödyllistä, jos aktiivimalli vielä kirittää työvoimahallinnon järkeistämään toimintojaan ja saattamaan kuntoutuksen piiriin tai välityömarkkinoille sellaiset työttömät, joiden työllistymistodennäköisyys on lähellä nollaa.

Työvoimahallinnon kehittäminen on pitkäaikainen ponnistus, ja se voi vaatia lisää budjettivoimavaroja. Harva voimavarojen lisäämisestä innostunut poliitikko on kuitenkaan viitsinyt kertoa mistä julkisista menoista hän olisi valmis tinkimään (minä osaisin kyllä kertoa!). Eikä kenenkään pidä kuvitella, että virkailijoiden lisääminen on automaattisesti toimiva työllisyyttä lisäävä lääke. Työvoimapolitiikka on siirtymässä maakuntien vastuulle, eikä kukaan oikein tässä vaiheessa tiedä, miten hyvin se tulee toimimaan. Maakunnilla ei valitettavasti ilmeisesti ole kunnon kannusteita työttömyyden alentamiseen, koska ne saavat valtiovallalta sitä enemmän varoja, mitä korkeampi maakunnan työttömyys on.

Kansalaispalautteesta

Aktiivimalli on poikinut meille kansanedustajille suuren määrän kansalaispalautetta. Itselleni on tullut sekä kehuja että haukkuja. Osa kielteisestä palautteesta on koordinoitua ja kampanjanomaista ja luonteeltaan sellaista, ettei lainkaan ihmetytä, ettei sen lähettäjä ole onnistunut työllistymään. Mutta murheellista on lukea sellaisten ihmisten kirjeitä, joilla on monenlaisia työntekoa vaikeuttavia terveysongelmia ja joiden voi olla vaikeaa löytää edes keikkatyötä.

Toinen murheellinen piirre on siinä, miten moni syrjäseutujen työtön kertoo että voisi jopa muuttaa kasvukeskukseen töihin, mutta oman omakotitalon arvo on laskenut niin alas, ettei ole varaa vaihtaa asuntoa. Kasvukeskuksissa on kallista asua, ja syrjäseudun arvottomaksi muuttuva omakotitalo tarjoaa sentään asunnon käyttöarvon vaikkei vaihtoarvoa juuri ole. Tällaisia murheellisia kohtaloita on selvästikin paljon ja olen niitä apein mielin lukenut. Tällaiset kotitaloudet maksavat hintaa menneistä politiikkavirheistä — siitä, että on haluttu kynsin hampain pitää ”koko maa asuttuna” ja että verolait ovat kannustaneet sijoittamaan koko elinkaaren varallisuus nimenomaan omaan taloon tai asuntoon.

Työttömyysturvan lisäpäivät eli ”työttömyyseläkeputki” 

Oma tyytymätön ryhmänsä ovat ns. ”työttömyyseläkeputkessa” eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivillä olevat. Heitä on Kelan tilastojen mukaan noin 13 000. Järjestely tarkoittaa sitä, että 59-61 vuotta täyttänyt työtön, jolla on jo takanaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 päivää, saa ansiosidonnaiselle turvalleen jatkoa aina vanhuuseläkkeen alkamiseen asti. Se on käytännössä merkinnyt 57-60 vuoden eläkeikää. Työttömyyseläkeputki on ollut suomalaisen työvoimapolitiikan epäonnistuneimpia ja surkeimpia järjestelyjä. Se on luonut käytännössä varhaisen eläköitymisen kanavan, jota on hiljaisessa yhteisymmärryksessä käytetty työpaikoilla. Se on ollut työnantajalle kätevä veruke ikääntyneen työntekijään irtisanomiseen, jota irtisanomisen kohteella ei välttämättä ole edes ollut syytä vastustaa. Työttömyyseläkeputkessa olevat ovat periaatteessa hekin olleet samalla tavalla velvoitettuja ottamaan uutta työtä vastaan kuin kaikki muutkin työttömät, mutta käytännössä heitä on ilmeisesti pidetty varhaiseläkeläisinä, joiden on etupäässä annettu olla rauhassa. Ainakin tähän viittaavat keskusteluni työvoimahallinnon kanssa sekä niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat asiaan jossain määrin perehtyneet. Aktiivimalli koskee myös tällaisia seniorityöttömiä, joista monet kokevat nyt itsensä petetyiksi. On tuiki tarpeellista, että ”putken” houkuttelevuutta vähennetään, mutta nyt putkessa olevat ovat kiistämättä väliinputoajia.

Kansanedustajien sopeutumiseläke ja sopeutumisraha

Kansalaispalautteessa ilmenee myös katkeruutta kansanedustajien eläke-etuja, sopeutumiseläkettä ja sen vuonna 2011 korvannutta selvästi niukempaa sopeutumisrahaa kohtaan. Tässä olen samaa mieltä monien kansalaisten kanssa: jos päättäjinä olemme sitä mieltä, että kansalaisten on aktiivisesti oltava työmarkkinoiden käytettävissä kun työ menee alta, ei kansanedustajan työ voi olla poikkeus. Minusta sopeutumisrahat pitäisi poistaa. Katkeruutta näyttää kohdistuvan myös aiemman lainsäädännön aikana myönnettyihin, edullisempiin sopeutumiseläkkeisiin. Kerran jo myönettyjen etuuksien poistamisella on Suomessa vanhastaan ollut korkeampi kynnys.

Kausityöläiset

Oma työttömien kategoria, joka antaa kuulua itsestään, ovat kausityöntekijät ja epäsäännöllisesti työtä tekevät – esimerkiksi teatteritaiteilijat tai urheiluvalmentajat -, jotka ovat ”tottuneet” paikkaamaan tulokuoppiaan työttömyysturvalla ja suunnittelevat yhdessä työnantajan kanssa elämäänsä sen varaan. Tiukkaan ottaen tällainen työttömyysturvan suunnitelmallinen käyttö on väärinkäyttöä. Työttömyysturvan tarkoitus ei ole toimia pysyvänä ja toistuvana tulojen lähteenä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen pitäisi miettiä uudelta pohjalta tällaistenkin elinkeinojen asemaa.

Miten tästä eteenpäin?

Moni työtön selvästikin kokee, että on vaikeaa saada työtä tai edes keikkatyötä. Siksi lähivuosien uudistustyössä tulee edelleen pyrkiä yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseen. Työehtosopimusten tiukasta yleissitovuudesta on syytä luopua, ja huolehtia palkansaajien vähimmäiseduista muilla tavoin. Lisäksi yksilöperusteista irtisanomiskynnystä voisi olla viisasta alentaa ja täydentää heikentynyttä irtisanomissuojaa jonkinlaisella irtisanomissakolla, kuten Nobel-palkittu ekonomisti Jean Tirole tuoreessa kirjassaan esittää. Työvoimapalvelujen resursseja on lisättävä, ja olisi sallittava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja nykyistä joustavammin työehdoin. Kaikki tällaiset reformit helpottaisivat työttömien mahdollisuutta työllistyä pysyvästi tai keikkatyöhön. Lisäksi vireillä oleva tulorekisteri toivottavasti helpottaa tiedon saamista siitä, miten työkeikan vastaanottaminen vaikuttaa omaan tulotasoon. Kaiken tämän on oltava hallituksen ja seuraavien hallitusten reformiagendalla.

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Yhteisblogi Asmo Maanselän kanssa: Työnteko kannattaa Suomessa poikkeuksellisen heikosti.

Suomessa on hyvä sosiaaliturva. Työssäkäyvien ja työttömien köyhyysaste on EU-maiden matalin (Eurostat 2016). Tästä huolimatta vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. Moitteisiin on laajasti vedottu poliittisessa keskustelussa, kun on haluttu vastustaa sosiaaliturvan uudistuksia ja työnteon kannustimien parantamista.

Jos huomautetaan maata, jossa on EU:n pienin köyhyysaste, herää kysymys, mihin huomautus perustuu. EU:n sosiaalinen peruskirja edellyttää, että sosiaaliturvaetuisuuksien vähimmäistason on oltava vähintään 50 % kansalaisten mediaanitulosta, eli huomautusvuonna 2013 niiden olisi pitänyt olla 970 €/kk. Komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulon määrää ainoastaan työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen keskiarvon perusteella. Se ei ottanut laskelmissaan huomioon toimeentulotukea ja sen muita osia. Sosiaalisten oikeuksien komitean arvio antaa tilanteestamme väärän kuvan.

Suomen järjestelmä antaa yksinasuvalle helsinkiläiselle toimeentulotukea jopa 1 188 €/kk. Toimeentulotuki on erittäin ongelmallinen tukimuoto. Vähimmäisturvan riittävyyttä arvioitaessa tulisi huomioida Suomen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus, joka muodostuu rahana maksettavien sosiaalietuuksien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatoista ja –helpotuksista. Suomessa pienituloiselle tarjottavat palvelut ovat lähes poikkeuksetta ilmaisia.

Vähimmäisetuuksia kannattaa vertailla maiden välillä. Toimeentulotuki on Suomessa erittäin käytetty tukimuoto verrattuna Ruotsiin. Molemmissa maissa tukea käyttää 400 000 henkilöä, vaikka Ruotsissa on kaksi kertaa enemmän asukkaita. Sekä asumistukien että toimeentulotuen taso on Suomessa Ruotsia korkeampi. Ruotsin yli vuoden työttömänä olleista vain vajaa 20 % sai enää työttömyysetuutta. Pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan kattavuus oli Suomessa EU:n parhain. Yli 90 % yli vuoden työttömänä olleista sai työttömyysetuutta Suomessa. Ruotsin tilanne johtuu siitä, että ansiosidonnaiselta pudonneet pitkäaikaistyöttömät saavat Aktivitedstöd ja utvecklingsersättning –tukia aktiivisuutta vastaan. Niitä ei pidetä varsinaisena työttömyysetuna EU:n tilastoissa vaan palkkana aktiivisuudesta tiukempien osallistumisehtojen vuoksi. Ruotsin edustama pohjoismainen malli on minimietuuksien osalta Suomea tiukempi ehdoiltaan ja pienempi tukitasoiltaan.

Vähimmäistyöttömyysetuuksien tason pitäminen korkealla on perusteltua köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Mutta se aiheuttaa pohjoismaisessa vertailussa heikot työnteon kannustimet erityisesti matalapalkkaiselle työlle. Tämä on yksi syy työvoimapulalle, kun matalapalkkaista työtä ei kannata ottaa vastaan. Työn rajaveroaste onkin Suomessa matalimmilla tulotasoilla selvästi muita pohjoismaita korkeampi. Työn rajaveroaste oli 67 % mediaanipalkasta ansaitsevalla vuonna 2014 Suomessa 54,3 %, Ruotsissa 45,5 % ja Tanskassa vain 39,5 %. Suomen muita Pohjoismaita korkeammat rajaveroasteet matalilla tulotasoilla johtuvat ennen muuta työtulovähennyksistä, jotka poistuvat nopeammin tulojen kasvaessa. Työnteon kannustimet ovat siis heikot.

Pitkällinen elämäinen pelkästään tuen varassa jättää saajansa väistämättä köyhyyteen jopa Suomessa. Siksi tukijärjestelmän tulisi olla työntekoon kannustava. Katseet tulisikin siirtää matalapalkkaisen työn kannustavuuden parantamiseen, työtulovähennyksiä kasvattamalla. Muuten työlle ei löydy tekijöitä, talouskasvumme hidastuu jo piankin työvoimapulan vuoksi ja julkistaloutemme ongelmat eivät ratkea.

Juhana Vartiainen, Kansanedustaja Kokoomus
Asmo Maanselkä, Puoluesihteeri Kristillisdemokraatit

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!